Üçüncü Dünya Savaşı Başladı (V)

STRATEJİK ÖNGÖRÜLER

Üçüncü Dünya Savaşı ile ilgili yazı dizimin çok önemli bir makalelerinden birisine gelmiş bulunuyoruz. Okuyucularımız, Türkiye üzerine tespitler yapacağımı düşünerek heyecanlanmasınlar. Çok daha önemli tahminler ile gelecekte Türkiye’yi de etkileyecek stratejik öngörüler yapmaya çalışacağım.
Üçüncü Dünya Savaşı’nın taraflarını üçe ayırmanın mümkün olduğunu önceki makalelerde belirtmiştim. Savaşın ilk ve önemli gücü, Küresel Güçlerdir. Küresel Güçler (KG); ABD içinde yuvalanmış banka ve finans sermayesi ile bazı ülke yönetimlerini (İsrail ve Almanya) elinde tutan, IMF ve Dünya Bankası gibi dev örgütleri kontrol edip Birleşmiş Milletler ve CIA gibi çok etkili kuruluşlarda söz sahibi olan güçlü bir kanadı temsil ediyor. Bundan sonra, Küresel Güçleri, KG olarak isimlendireceğim.
Savaşın diğer tarafında ise ABD milli güçleri olarak kabaca isimlendirebileceğimiz, Pentagon ve FBI gibi önemli kurumları kontrol eden, ABD dışında ise İngiltere ve Rusya gibi ülke yönetimlerini içine alan küçümsenmeyecek bir blok bulunuyor. Bu blok, Ulus Devletler (UD) yoğunluklu olduğu için savaşın bu tarafına UD ismini vermekte bir sakınca yoktur. Bundan sonra Ulus Devletler, UD olarak makalede yer alacaktır.
Şimdilik savaş dışında kalmayı tercih eden ve savaşta hala yerini alamayan Fransa ve Çin gibi ülkeleri ise Üçüncü Güç (ÜG) olarak konumlandırabiliriz. Bunlara ise makalenin diğer bölümlerinde ÜG ismini vereceğim.
Savaş, Suriye gibi bazı ülkelerde hızla devam ederken zaman zaman Fransa ve Belçika gibi bazı Avrupa ülkelerine de sıçrayarak korku salmaya devam ediyor. Bu savaşın topyekün bir dünya savaşına dönüşmesi ise her an güncelliğini koruyan tehlikeli bir senaryodur. Son aşamada gerçekleşmesi beklenen ve dünyayı nükleer bir savaşın yıkıcı etkilerine maruz bırakacak savaşın son döneminin kısa ama şiddetli geçeceğine kuşku yoktur. Temennimiz, Üçüncü Dünya Savaşı’nın bu aşamaya gelmeden sonuçlanmasıdır.
Üçüncü Dünya Savaşı’nın bazı ülke topraklarında fiilen, bazı ülke topraklarında ise kısmen sürdüğü günümüzde, her iki tarafın da kalıcı bir zafer kazanmaya çok yakın olmadığı görülmektedir. Buna karşın, ilerleyen günlerde savaşın hız kazanacağına ilişkin çok sayıda işaret de bulunmaktadır.
Bu makalede, Üçüncü Dünya Savaşı’nın ilerleyen günlerde hangi yöne doğru kayacağına ipucu olacak bazı stratejik öngörülerde bulunmaya çalışacağım. Bu öngörüler, savaşın taraflarınca masaya yatırılmış ve uygulanmayı bekleyen planların parçalarıdır. Hangisinin ne zaman uygulanacağı ya da hangisinin uygulanıp uygulanmayacağını, savaşın seyri ve tarafların tercihleri belirleyecektir.
Savaşın ilerleyen günlerinde karşımıza çıkması muhtemel olan stratejik öngörüler şunlardır :

• KG için çok önemli olan ABD’de UG’nin Başkan adayı olarak sahneye sürülen Danold Trump’ın etkisizleştirilmesi için her türlü planın devreye sokulması ve bunlarda başarısız olunması. durumunda Başkan seçilmeden önce ya da sonra Trump’a yönelik çok ciddi komploların yaşama geçirilmesi, muhtemelen de Turmp’a yönelik bir suikastın gerçekleştirilmesi.
• KG denetimindeki CIA’nın elinde bulunan gizli belgeler aracılığıyla UG bloğuna yönelik bir projenin yaşama geçirilmesi (Panama belgeleri, bunun bir parçası olarak değerlendirilebilir).
• ABD içinde CIA ile Pentagon/FBI savaşlarının hızlanması ve ABD’de KG ileri gelenlerine yönelik soruşturmaların başlatılması.
• Savaş dışı kalan ülkelerin başlıcaları olan ve ÜG grubunda bulunan Fransa ve Çin’e yönelik olarak KG merkezli yeni provokatif eylemlerin gerçekleştirilmesi.
• Suriye’nin parçalanması ve Suriye içinde bir Kürt devleti kurulması için KG merkezli planların yürürlüğe sokulması.
• Savaşın İran cephesine yayılması için KG planlarının devreye sokulması.
• KG tarafından Rusya Federasyonu iç işlerine müdahale kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin karşıtı muhalefetin desteklenmesi, bu doğrultuda Rusya’nın ekonomik darboğaza sokulması planlarının yürürlüğe sokulması ve Rusya’nın etkin olduğu coğrafyalarda Rusya karşıtı grupların desteklenmesi.
• UG içinde en önemlisi olan İngiltere Kraliyet ailesine ve hükümetine yönelik yıpratıcı kampanyaların başlatılması.
• Şimdilik ÜG konumunda bulunan ve çatışma içine girmesi olası olan ulus devletlerde iç çatışmaların ve istikrarsızlık çabalarının arttırılması sonucu savaşa sonradan müdahil olması beklenen bu devletlerin güçsüzleştirilmesi.
• UG denetimindeki medya tarafından CIA’nın KG tarafından gizli emirlerle yürüttüğü iç ve dış operasyonların deşifre edilmesi.
• UG’nin güçsüzleştirilmesi için Balkanların karıştırılması, Rusya ve Ukrayna gerginliğinin arttırılması.
• KG tarafından Almanya’nın rolünün arttırılması ve bu doğrultuda bazı ülkelere Almanya’nın üs kurarak savaşa doğrudan katılmasının sağlanması.
• KG ajanlarının devreye sokularak dünyanın büyük kentlerindeki terör eylemlerinin arttırılması.
• KG planları çerçevesinde Şii-Sünni savaşı çıkarılması planlarının yürürlüğe sokulması için yapılan çalışmaların hızlandırılması.
• Suudi Arabistan’da iç karışıklıkların arttırılması ve UG safındaki Suudi Kraliyet ailesinin devrilmesi planlarının yürürlüğe sokulması.

İlerleyen gümlerde bu öngörülerin hangilerinin yürürlüğe sokulacağı ve hangilerinin gerçekleşeceğini göreceğiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.