Önce Müslüman, sonra Türk

İngiltere’de gerçekleşen 7 Temmuz saldırılarının yıldönümünde Pew Küresel Tutumlar Projesi kapsamında yayınlanan “Avrupa’daki Müslümanlar” başlıklı araştırmada Türkiye ile ilgili oldukça çarpıcı bir sonuç çıktı. Araştırmaya göre Türkiye’de kendini “önce Müslüman” olarak kabul edenlerin oranı, geçen yıla oranla 8 puan artarak yüzde 51 oldu.


Ankete katılanların yüzde 19’u aynı soruya “önce Türk’üm” yanıtı verirken, yüzde 30’su ise iki kimliği de eşit olarak kabul ettiklerini söyledi.


Pew’un araştırmasına katılan Türklerin yüzde 46’sı Türkiye’de İslami aşırılıkların artmasından endişe duyduklarını kaydederken, yüzde 39’u bu konuda bir endişeleri olmadığını belirtti.


Türklerin yüzde 57’si Avrupalıların Müslümanlara karşı düşmanca bir tutumları olduğuna inandıklarını söylerken yüzde 35’i bu görüşe katılmadığını kaydetti.


Araştırma, Türkiye’de 1-25 Nisan 2006 tarihleri arasında 18 yaşından büyük 1013 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapıldı. Araştırmada yüzde 3’lük bir yanılma payı olabileceği belirtildi.


TÜRKLER ABD’DEN VE İRAN’IN NÜKLEER SİLAHLARINDAN HOŞNUT DEĞİL


Anketten Türkiye ile ilgili ortaya çıkan diğer bazı dikkat çekici sonuçlar ise şunlar oldu:


“-Türklerin yüzde 40’ı ülkenin iyi bir yolda ilerlediğini söylerken yüzde 56’sı buna inanmadığını belirtti.


-Türkler arasında Amerika Birleşik Devletleri’ni olumlu olarak kabul edenlerin oranı sadece yüzde 12’de kaldı, Türklerin yüzde 76’sı ABD’yi olumsuz değerlendirdiklerini söyledi.


-Ankete katılan Türklerin yüzde 53’ü İran’ı olumlu, yüzde 35’i olumsuz olarak gördüklerini belirtti.


-İran’ı genelde olumlu olarak gören Türkler, nükleer silahlar söz konusu olunca tutmlarını değiştirdi. Buna göre Türklerin yüzde sadece yüzde 23’ü İran’ın nükleer silah sahibi olmasını desteklediklerini söylerken yüzde 61’i buna karşı olduklarını kaydetti.


-Pew’un anketine katılan Türklerin yüzde 77’si ABD’nin terörle savaşına karşı çıkarken yüzde 14’ü destekledi.


-Türklerin yüzde 63’ü, Ortadoğu’da Filistinlilere, yüzde 5’i ise İsraillilere daha çok sempati duyduğunu belirtirken yüzde 2’si ‘ikisine de sempati duyduğunu’, yüzde 16’sı ise hiçbirine sempatisi bulunmadığını söyledi.


-Türklerin yüzde 44’ü Hamas’ın seçimlerden zaferle ayrılmasının Filistinliler için olumlu, yüzde 23’ü ise olumsuz olduğuna inandıklarını belirtti.” (ANKA)


  

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.