Niyet mektubu bu ay içinde gönderilecek

Niyet Mektubu’nun yazımı tamamlanırken, mektubun gönderilmesi için IMF tarafından aranan en önemli kriterlerden biri olan sosyal güvenlik reformundaki ilerlemeler bekleniyor. 


7. gözden geçirmenin ardından, geriye kalan iki gözden geçirme birleştirilecek. 19. Stand-by düzenlemesi, öngörüldüğü gibi, zamanında ve Mayıs ayı başında sona erecek. 


Niyet Mektubunun IMF’ye gönderilmesinin ardından, İcra Direktörleri Kurulunun mektubu onaylayarak 7. Gözden Geçirmeyi tamamlaması bekleniyor. 


IMF ile mevcut stand-by anlaşması çerçevesinde, geriye yaklaşık olarak 3,4 milyar dolarlık bir kredi imkanı kalırken, bu kredi iki eşit parça halinde kullandırılacak. 


Kredinin ilk dilimi olan 1,7 milyar dolar, 7. Gözden Geçirmenin ardından, kalanı da birleştirilecek olan son Gözden Geçirmede verilecek. 


IMF ile mevcut 19. Stand-By düzenlemesi, Mayıs ayında sona erecek. Mevcut 19’uncu Stand-by düzenlemesinin yerini alması beklenen yeni programın alternatifleri görüşülürken, mali destek içermese de yine Stand-by çerçevesinde bir anlaşmanın yapılacağı vurgulanıyor. 


Niyet Mektubu çerçevesinde, yapısal reformların gerçekleştirileceği ve küresel gelişmeler de dikkate alındığında, güçlü bir kamu maliyesine yönelik önlemlerin uygulanacağı ifade ediliyor. 


Sosyal güvenlik yasa tasarısının yasalaştırılması, verginin tabana yayılmasını sağlayacak ve gelir idaresini daha da etkinleştirecek adımların atılmaya devam edeceği, bu kapsamda Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi bünyesindeki büyük vergi mükellefleri diliminin güçlendirilmeye ve kayıt dışının önüne geçecek tedbirlerin alınmaya devam edileceği vurgulanıyor. 


Özelleştirmenin de programlandığı gibi sürdürüleceği belirtilirken, gelir azaltıcı uygulamalara gidilmeyeceği ifade ediliyor. 


Niyet Mektubu çerçevesinde, sosyal güvenliğe katkılarının toplanmasına ilişkin sistemin modernleştirilmesi, kamu personel rejiminin daha da rasyonel hale getirilmesi ile KİT’lerin mali ve idari yapısının güçlendirilmesine yönelik reform çabalarının da süreceği belirtiliyor.
  

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.