İnternet ekonomisinin hacmi 160 milyar dolar

Google’ın yaptırdığı araştırmaya göre, internete dayalı ekonomi, İngiltere’nin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 7,2’sini oluşturuyor.

Boston Consulting Group adlı şirketin araştırmasına göre, internet bir ekonomi sektörü olarak kabul edilseydi, inşaat, ulaşım ve su ve enerji dağıtımı sektörlerini geride bırakacaktı.

160 milyar doların, yüzde 60’ını kullanıcıların internet üzerinden yaptıkları alışveriş, internet bağlantı ücreti ve internete girebilmek için kullandıkları cihazlara ödedikleri paraları kapsıyor.

Bu meblağın kalan kısmı ise, İngiltere’nin internet altyapısına yapılan yatırım ve hükümetin bilgi işlem teknolojisine harcadığı paradan oluşuyor.

Raporda, internetin İngiltere ekonomisine katkısının 2015’e kadar gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 10’una ulaşmasının beklendiği kaydediliyor.

İngiltere’nin elektronik ticarette dünya lideri olduğu belirtilen rapora göre, internet üzerinden yapılan her bir sterlinlik ithalata karşılık 2,80 sterlinlik ihracat yapılıyor.

Raporda bu veriler İngiltere’nin dış ticaret rakamlarıyla kıyaslanıyor. İngiltere, her 0,9 sterlinlik ihracata karşılık, bir sterlinlik ithalat yapıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.