Piyasa manipülasyonu cezaları artıyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan yeni Sermaye Piyasası Kanunu Taslağı’nda halen 5 yıla kadar olan hapis cezalarının 7 yıla, para cezalarının da 25 bin YTL’den 125 bin YTL’ye çıkarılması öngörülüyor.


Taslağa göre, piyasa manipülasyonu düzenlemesi altında; finansal araçların fiyat istikrarının sağlanmasına, piyasa yapıcılığına ve finansal aracın arz veya talep miktarına ya da fiyatına ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim veren, vermesi muhtemel olanlara yaptırım uygulanacak. Ayrıca, fiyatların normal olmayan veya yapay bir seviyeye ulaşmasını sağlayan işlemler gerçekleştiren veya emirler veren gerçek kişilerle, tüzel kişilerin işlem yapma kararını veren yetkilileri ve bunlarla birlikte hareket edenler da cezalandırılacak. Söz konusu fiilleri işleyenler hakkında, 2 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 50 bin YTL’den 125 bin YTL’ye kadar ağır para cezası uygulanacak.


GERÇEĞE AYKIRI BİLGİYE DE 7 YIL


Taslağın gerçeğe aykırı bilgi yaymaya ilişkin hükmünde, borsalarda işlem gören finansal araçların fiyatını etkileyebilecek nitelikteki; açıklamakla yükümlü oldukları bilgiyi açıklamayan veya yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz olduğunu bildiği veya bilmesi gerektiği halde bu nitelikteki bilgi veren; haber yayan ya da yorum yapan kişiler ile bunlarla birlikte hareket edenler cezalandırılacak. Sayılan suçları işleyenlere, 2 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 50 bin YTL’den 125 bin YTL’ye kadar ağır para cezası verilecek.


İçerden öğrenenlerin ticaretinde de aynı oranda ceza uygulanacak. Ceza kapsamına şunlar girecek: “İçeriden öğrenenlerin ticareti suçunu işleyen ihraççılar, sermaye piyasası kurumları veya bunlara bağlı veya bunlara hakim işletmelerin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, yöneticileri, denetçileri, diğer personeli, ortakları ve bunların dışında işleri, meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri sırasında veya cezai yaptırım gerektiren bir fiil nedeniyle bilgi sahibi olan gerçek kişiler ile, tüzel kişilerin işlem yapma kararını veren yetkilileri, sahip oldukları bilginin içeriden öğrenilen bilgi olduğunu bilen veya bilmesi gereken diğer gerçek veya tüzel kişiler.”


İÇERDEN ÖĞRENMEYE GENİŞ TANIM


Taslakta, içerden öğrenenlerin ticareti fiili de geniş biçimde tanımlandı. Taslağa göre, söz konusu fiilin çerçevesi şöyle:


“-Borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören finansal araçlarla veya finansal araçların ihraççısıyla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili bulunan ve söz konusu finansal araçların veya ilgili türev araçların fiyatını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış, nitelikli bilgi içeriden öğrenilen bilgidir.


-Mala dayalı türev araçlarla ilgili olarak ise; borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlev gören türev araçlarla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili bulunan, henüz kamuya açıklanmamış ve türev araçların işlem gördüğü piyasalarda işlem yapanların, kabul görmüş piyasa uygulamaları uyarınca bilmeleri gereken, nitelikli bilgi içeriden öğrenilen bilgidir.


-Kamuya açıklanmış olması durumunda ilişkili olduğu finansal aracın fiyatını etkileyebilecek nitelikteki müşteri emirlerine ilişkin bilgiler de, bu emirleri yerine getirmekle sorumlu olan kişiler açısından içerden öğrenilen bilgi niteliğindedir.


-İçerden öğrenilen bilgiyi kullanarak ilgili finansal araçları kendisi veya üçüncü kişi hesabına doğrudan ya da dolaylı olarak almak veya satmak ya da almaya veya satmaya teşebbüs etmek, söz konusu bilgiyi iş, meslek, görev yükümlülüğü halleri dışında üçüncü kişilere aktarmak, bu bilgiye dayalı olarak üçüncü kişileri ilgili sermaye piyasası aracını alıp satmaya yönlendirmek içerden öğrenenlerin ticaretidir.” (ANKA)


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.