Prof. Dr. Cahit Talas  2018 Sosyal Politika Ödülleri

İSMAİL BAYER –  Yedi yıldır büyük bir özveri ile sürdürülen vefa örneği, Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü 2018’de  sahiplerini buldu. Sadece vefa örneğide değil. Bu konuda yapılan çalışmaları ödüllendirmenin, özendirmenin ötesinde, gündeme getirmesi, tanıtması da önemli. Emeğe saygı.
Bu çalışmaların bir çoğunun, daha sonra kitap haline de dönüşmesi ise bir başka güzel gelişme.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Makal’ın düşünceden eyleme geçrdiği, biraz buruk da olsa sürdürdüğü bir girişim. Çünkü ödül törenini şimdi emekli olduğu fakültesinde, Prof. Dr. Cahit Talas’ın yıllarını verdiği okulunda gerçekleştirememesinin burukluğu.
Prof. Dr. Cahit Talas, öğretim üyesi olarak görev yaptığı, yıllarını verdiği Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde bir dönem dekanlık da yapmıştı. Çalışma Bakanı olarak, 1960 sonrası çalışma yaşamındaki gelişmelerin ilk tohumlarını da, bu görevi süresince başlatmıştı.
Sosyal politikaya katkıları, bu konuda yazdığı bir çok kitabı ile bu alanın bir duayeni olarak anılmayı da, emeği ile kazanmıştı.
Mülkiyeliler Birliği iki yıldır bu girişimin sürmesinin önünü açarak, çok önemli bir görevi de gerçekleştirmiş oluyor. DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası’nın katkılarını da belirtelim. 9 Kasım 2018 Cuma günü akşamı bu ödül töreni, geçen yıl olduğu gibi bu yılda, Ankara da Mülkiyeliler Birliği’nde gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Ahmet Makal hocamızın yanı sıra başından bu yana, bu ödüllerin verilmesinde jüri üyesi olarak görev yapan, yaz tatillerini iletilen bu çalışmaları okuyup değerlendirerek geçirenleri de belirtmeden geçmeyelim. Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu, Prof. Dr. Gülay Toksöz, Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan ve Doç. Dr. Aziz Çelik.
Bu ödüller verilirken, juri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu “Gerekeçe”de, ödül töreni sürecinde hem sözlü olarak da iletildiği gibi, ödüllendirilenler de aynı şekilde tanıtılarak, ödüllerinin belgesi sunuluyor.
2018 yılı, Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü ile iki doktora tezi ve iki yüksek lisans tezi olmak üzere, 4 çalışma ödüllendirilmiş oldu.
ODTÜ Sosyoloji Bölümü mezunu olan Dr. Gökhan Topçu, Hacettepe Üniversitesi İİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalında, yüksek lisansını tamamladıktan sonra, aynı bölümde doktora çalışmasını da tamamlamıştır. Halen bu bölümde akademik kariyerini sürdüren Dr.Topçu’nun “Övgüye Değer” görülen Doktora Tezi, “Türkiye’deki Sosyal Politikaların Aile Merkezliliğine Babalık Tecrübesinden Bakmak: Ankara Örneği” çalışmasıdır.
“Kurumsal çerçeve bölümü oldukça zengin bir literatür taramasıyla oluşturulan tez, aynı zamanda Türkiye’de konu hakkında nitel olarak yapılan en geniş saha çalışması verilerini de ortaya koyabilmiştir.” Değerlendirilmesi, gerekçede aktarılıp, “… somut sosyal politika önerileri geliştirilmiştir.” Açıklaması da yapılmıştır.
Bu çalışma, aynı bölümde görev yapan Doç.Dr. Nilgün Küçükkaraca’nın danışmanlığında yürütülmüştür.
“Övgüye Değer” bulunan ikinci Doktora Tezi ise, Dr. Şebnem Kılıç’ın “Türk Hukukunda Grup Toplu İş Sözleşmeleri ve Çerçeve Sözleşmeler” başlıklı çalışması olmuştur. İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu olan Dr. Kılıç bu çalışmasını, Prof. Dr. Gülsevil Alpagut’un danışmanlığında aynı bölümde tamamlamıştır. Yüksek Lisan tezini de Bilgi Üniversitesi’nde, Prof. Dr.Kübra Doğan Yenisey’in danışmanlığında tamamlayan, Dr. Kılıç, halen Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Prof. Dr. A. Can Tuncay’ın başkanlığındaki, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’nda akademik kariyerini sürdürmektedir.
“Bir hukuk tezi olması sebebiyle teknik ayrıntılar yoğun olmasına rağmen, tez toplu iş hukukunun az işlenen bir konusuna kapsamlı ve özgün bir katkı getirmektedir. Tarafların toplu iş sözleşmesi düzeyini belirlemede özerk olamamasının Türk toplu iş hukuku sisteminin önemli sorunlarından biri olduğu tezde vurgulanmaktadır” değerlendirmesi gerekçede aktarılmıştır. Tez, karşılaştırmalı hukuk yaklaşımı ile ele alınmıştır
“Övgüye Değer” görülen Yüksek Lisans Tezi, Serkan Çelik’in “Cittaslow Hareketi Ve Seferihisar Örneği: Tarım, Emek, Mülkiyet İlişkileri Ve Mekan Bağlamında Bir Çözümleme” çalışması olmuştur. SBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunudur. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tezini, Prof. Dr. Banu Uçkan Hekimler’in danışmanlığında gerçekleştirmiştir. Halen Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde, araştırma görevlisi olarak kariyerini südürmektedir. Ankara Üniversitesi’nde aynı bölümde doktora çalışmasıda devam etmekedr.
“Bu tez ise Cittaslow hareketini dünya ve Türkiye örnekleri üzerinden tüm boyutlarıyla değerlendirilmiştir.Tezde oldukça detaylı bir literatür taraması yapılmıştır. Cittaslow hareketi sürdürülebilir kalkınma, çevresel, sosyo-ekonomik ve eşitlik boyutları ile birlikte ortaya konmuştur. Dolayısıyla literatüre katkısı yüksek tezlerden biridir.” Gerekçede belirtilen bu değerlendirme  ile ayrıca, “…yalnızca turizm bağlamıyla sınırlı kalınmamış ve sosyal politika ile bağlantısı kurulmuştur.” açıklaması da yapılmiştır.
“Övgüye Değer” görülen ikinci Yüksek Lisans Tezi ise, “Engellilere Yönelik Alternatif İstihdam Modelleri: Korumalı İşyeri Örneği”
ile Dicle Dilan Özmen’in çalışması olmuştur. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktsadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden mezun olmuştur. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı’nda, Prof. Dr. Betül Altuntaş’ın danışmanlığında bu tezi gerçekleştiren Özmen, doktora çalışmasınada başlamıştır.
Gerekçede, “Özellikle bu tezde çalışılan farklı istihdam modellerinden biri olan korumalı işyeri örnekleri üzerine yapılmış araştırmalarda ciddi bir eksiklik mevcuttur. Bu nedenle tezin sosyal politika ve engelli istihdam modellerine ilişkin yazına katkısı olacağı beklenmektedir”, değerlendirilmesi yapılmıştır. Ulusal ve uluslararası mevzutın detaylı incelendiği ve saha çalışmasıda yapıldığı belirtilmiştir. Tezde,”…engellilerin çalışma koşulları ve insan haklarına erişimleri sorgulanmıştır” açıklamasıda yapılmıştır.
Bu “Övgüye Değer” görülen Yüksek LisanTezi, “Sosyal Hizmet” alanı ile yakından ilgilidir. “Övgüye Değer” bulunan, bir Doktora Tezi’ninde, “Sosyal Hizmet” alanında yapılmış olması, bu yıl yedincisi verilen ödüllerde dakkat çekici bir gelişme olarakda değerlendirilebilinir.
Prof. Dr.Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü 2018 töreninde, Prof. Dr. Makal hocamızın yaptığı bir açıklamayı buraya özellikle almak istedim. “Prof. Dr. Talas hocamız bütün kitaplarını, dolmakalem ile yazarak tamamlamıştır.” Bu gerçekliğin, ayrıca tanığı olduğumuda belirtmek istedim. Hocamızın sağlığında son yazdığı, işsizlik üzerine makalesi, Ankara’da Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin dergisinde yayımlanmıştı. Bu katkıyı yapması konusunda görüştüğüm gibi, makalesinin dolmakalemle yazılmış şeklinin, yani özgün metninin derginin sayfaları arasında yer almasını istemiştim ve yer almıştı. Bu metin, benim arşivimde değerli bir anı olarak bulunmaktadır.
Ödülü alan genç akademisyenleri, değerlendiren jüri üyelerini, özellikle Prof. Dr. Ahmet Makal hocamızı kutlayarak, bu girişimin sürmesi dileğimiz ile yazımızı sonlandıralım.
___________
İsmail Bayer. 13 Kasım 2018 Salı. İstanbul.
2247100cookie-checkProf. Dr. Cahit Talas  2018 Sosyal Politika Ödülleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.