Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılması talebi yükseliyor

EVRENSEL / Fotoğraf: Burcu Yıldırım – Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasının ardından tutuklanmasına tepkiler sürüyor.

TİHV – İHD: FİNCANCI’NIN TUTUKLANMASI YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE DEMOKRASİ İÇİN UTANÇ VERİCİDİR

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasına Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve İnsan Hakları Derneği (İHD) ortak bir açıklamayla tepki gösterdi. Tutuklama kararının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, “Siyasal iktidarın talimat ve müdahaleleri sonucu gerçekleşen bu tutuklama kararı yargı bağımsızlığı açısından endişe, demokrasi değerleri bakımından ise utanç vericidir” denildi.

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada: “Siyasal iktidarın talimat ve müdahaleleri sonucu gerçekleşen bu tutuklama kararı yargı bağımsızlığı açısından endişe, demokrasi değerleri bakımından ise utanç vericidir. Siyasal iktidar ve destekçileri günlerdir damgalayıcı, itibarsızlaştırıcı ve suçlulaştırıcı söylemlerle sevgili arkadaşımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasını kamuoyu nezdinde gerekli ve meşru hale getirme çabası içindeydiler. Yargıya yönelik talimat ve müdahaleler sonucu bugün verilen tutuklama kararı, yargı bağımsızlığı açısından endişe, demokrasi değerleri bakımından ise utanç vericidir” denildi.

Tutuklama kararı karşısında hiçbir şekilde sessiz kalınmayacağı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada her koşulda hakikate, iyi hekimliğe, hukukun üstünlüğüne, insan hakları, barış ve demokrasi mücadelesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sevgili arkadaşımızın en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşması ve hakikatin görünür kılınması için başta yasal itiraz süreçleri olmak üzere her türlü çabayı göstereceğiz. Saygın bir bilim insanı ve kararlı insan hakları savunucusu olarak ömrünü sadece ülkemizde değil tüm dünyada halkın sağlığını korumaya ve başta işkence olmak üzere insan hakları ihlalleriyle mücadeleye adayan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı onurumuzdur! Bu hukuksuzluk ve haksızlığa karşı Türkiye ve dünyada oluşan dayanışma ortamlarının da katkısıyla sevgili arkadaşımızla en kısa zamanda kucaklaşacağımızdan hiç kuşkumuz yoktur.”

İZMİR TABİP ODASI: HUKUKA UYMAYAN HAKSIZ BİR UYGULAMA

İzmir Tabip Odası, Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasına ilişkin açıklama yayımladı.

Tutuklama kararının kabul edilemez olduğunu ifade edilen açıklamada, “Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın önce gözaltına alınması sonra tutuklanması hukuka uymayan haksız bir uygulamadır. Birkaç gün önce, olası yargı süreçlerinin farkında olarak yurt dışından dönüş yapan ve kaçma ya da delil karatma gibi gerekçelerle ilişkilendirilmesi imkansız bir kişinin tutuklanması peşin bir cezalandırma hükmündedir” denildi.

Bu kararın iktidar bloğunun Türk Tabipleri Birliği ve diğer meslek birliklerini hedef haline getirerek için verildiği belirtilen açıklamada, “İzmir Tabip Odası olarak örgütlü mücadelemize, mesleğimize ve iyi hekimlik değerlerine sahip çıkıyoruz, çıkmayı sürdüreceğiz” denildi.

DİSK: EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK KUŞATMAYI BİRLİĞİMİZ, MÜCADELEMİZ VE DAYANIŞMAMIZ KIRACAK

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Prof.Dr. Şebnem Korur Financı’nın tutuklanması ile ilgili yaptığı açıklamada; “TTB’ye, emek ve meslek örgütlerine ve tüm topluma yönelik antidemokratik kuşatmayı kıracak olan da birliğimiz, mücadelemiz ve dayanışmamız olacaktır” dedi.

Prof.Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasının, TTB’ye, emek ve meslek örgütlerine ve tüm topluma gözdağı olduğunu belirten Çerkezoğlu; “Hukukun siyasetin ihtiyaçlarına göre eğilip büküldüğü bir ülkede kimsenin hakkının, hukukunun güvencesi yoktur. Özellikle kritik bir seçimin arifesinde yargı süreçlerinin iktidarın siyasi ihtiyaçlarına göre harekete geçmesi demokrasi açısından önemli bir tehlikeye işaret etmektedir” dedi.

İktidarın TTB’yi sistematik biçimde hedef gösterdiğine işaret ederek; “TTB yönetimi üyesi olan hekimler tarafından seçilmiş bir yönetimdir. Sadece TTB’nin değil tüm emek ve meslek örgütlerinin yönetimlerini iktidar değil o örgütlerin üyeleri belirler. Emek ve meslek örgütlerinin seçilmiş yönetimleri kendi kurumsal yapıları içinde üyelerine hesap verir. “Seçimle gelenin seçimle gittiği” asgari bir demokrasiyi bile sindirmekte güçlük çeken bir anlayış kabul edilemez. TTB’ye, emek ve meslek örgütlerine ve tüm topluma yönelik antidemokratik kuşatmayı kıracak olan da birliğimiz, mücadelemiz ve dayanışmamız olacaktır” dedi.

BARIŞ VAKFI: BARIŞIN DEMOKRASİNİN GELİŞMESİNİ ENGELLEYEN BU KARARDAN GERİ DÖNÜLMELİ

Barış Vakfı Yönetim Kurulu,  Fincancı’nın tutuklanmasının hukuksuz ve keyfi olduğunu belirterek “Barışın, demokrasinin gelişmesini engelleyen, düşünce ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran bu karardan geri dönülmeli, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı derhal serbest bırakılmalıdır.” dedi.

Barış Vakfı tarafından yapılan açıklamada, İki gündür Türkiye’nin toplumsal barış, demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü konularında adım adım sürüklendiği yeri çok net gösteren bir soruşturmayla ve tutuklanmayla karşı karşıyayız. Barış insanı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı bugün hukuksuz ve keyfi olarak tutuklandı.

Kimyasal gaz kullanıldığına dair iddiaların bağımsız heyet tarafından araştırılmasını talep etmek suç olamaz ve soruşturma konusu yapılamaz. Barışın, demokrasinin gelişmesini engelleyen, düşünce ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran bu karardan geri dönülmeli, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı derhal serbest bırakılmalıdır.” ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL BAROSU: ADİL YARGILANMA HAKKI, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKINA ÖLÇÜSÜZ MÜDAHALE

İstanbul Barosu, yaptığı yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, Ceza Muhakemeleri Kanunu 145. maddesi uyarınca davetiye ile çağrılıp ifadesine başvurulabilecekken gözaltına alınması, ardından da hakkında uygulanan ve koşulları oluşmayan tutuklama tedbiri, adil yargılanma hakkı ile özgürlük ve güvenlik hakkına ölçüsüz müdahale teşkil etmektedir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, demokratik hukuk devletinin vazgeçilmezlerindendir. Dolayısıyla bu kuruluşlarının yöneticilerinin yaptıkları bazı açıklamalar gerekçe gösterilerek görevden alınmaları istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesine başvurulması hukuk devleti ve demokrasi kültürü ile bağdaşmamaktadır. Sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildiririz.” dedi.

EMEP: ŞEBNEM KORUR FİNCANCI DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR

Emek Partisi, Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasının, rejimin giderek daha baskıcı bir karaktere büründüğünün göstergesi olduğuna dikkat çekti, Fincancı’nın derhal serbest bırakılmasını istedi. EMEP, yapılan açıklamada, şimdiye kadar emek ve demokrasi güçleri arasında gördüğü meslek odalarının mücadelesinin yanında olduğunu, mücadele alanlarında yan yana durduğunu ve bundan sonra da buna devam edeceğini vurguladı.

HDP: KARAR YOK HÜKMÜNDE

HDP MYK yazılı açıklamasında, TTB Merkezi Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasına tepki göstererek, kararın yok hükmünde olduğunu belirtti. “Korkmuyoruz, buradayız. Şebnem hocamızın yanındayız. Bu karar yok hükmündedir. Türkiye halklarının vicdanında mahkûm edilmiştir” denilen açıklamada Fincancı’nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

HDP MYK’si açıklamasında “Fincancı, görüntülerde kimyasal gaz kullanımı ihtimalinin olduğunu dile getirmiş ancak hakikatin ortaya çıkması için durumun incelenmesi gerektiğini, bunun için de bağımsız heyetlerin bölgeye gitmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu açıklamadan sonra Fincancı günlerce AKP-MHP iktidarı, ulusalcı-Ergenekoncu çevreler ve yandaş medya tarafından linçe uğramıştır. İktidar, elinde tuttuğu yargı sopası ile gerçeklerin gün yüzüne çıkmasının önüne geçerek; şiddet, işkence, hukuksuz ve keyfi tutuklamalarla bir korku rejimi yaratmıştır. Bu korku ve istibdat rejimine karşı bütün demokrasi güçlerini, aydınları, yazarları, sanatçıları ve duyarlı kamuoyunu güçlü bir toplumsal bariyer yaratmaya ve ortak mücadele mekanizmalarını inşa etmeye çağırıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

“ŞEBNEM HOCAYA ÖZGÜRLÜK”

Sosyal medyadan pek çok kurum ve kişi tutuklamaya tepkilerini dile getirdi:

Türk Tabipleri Birliği: Yaşamın ve hakikatin yanında olmaya devam edeceğiz! #ŞebnemHocayaÖzgürlük

Diyarbakır Barosu: İnsan Hakları Savunucusu Şebnem Korur Fincancı Derhal Serbest Bırakılmalıdır!

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu: Sabrımız sınana sınana… #ŞebnemKorurFincancı ya tutuklama, Soma katliamı döneminin bakanına bir de Amasra faciası için ödül gibi komisyon başkanlığı! Bu sefer beyaz gömleği bile kirlenmeden üstelik!

Prof. Dr. Nilgün Toker: Aklının, vicdanının kılavuzuyla cesur yürekli arkadaşımı, Şebnem Korur Fincancı’yı özgür bırakın #ŞebnemHocayaÖzgürlük

Barış Akademisyeni Nazım Dikbaş: Sevgili Şebnem Hocamı terör örgütü propagandası şüphesiyle tutukladılar. Hakikatin, vicdanın ve ezilenlerin sesi olduğu kesindir, asla yalnız değildir! #ŞebnemKorurFincancıYalnızDeğildir

Önceki dönem KESK Eş Başkanı Aysun Gezen: Şebnem hocanın kurgu bir operasyonla tutuklanması, boyun eğdiremedikleri meslek örgütlerine yönelik yeni tasarılar olduğu söylemiyle birlikte başından itibaren amaçlananı yine gösterdi. Karşılarında hiçbir örgütlü güç bulunsun istemiyorlar. Bu halk asla bunlara teslim olmayacak.

Sinema Yazarı Şenay Aydemir: Son olamadı. Yarın iktidar tarafından açıklanacak “Türkiye Yüzyılı”nın özü budur. Ve hayli “iktidar karşıtı” için gayet de makuldür.

Emek Gençliği: Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması kabul edilemez! Bilime ve ifade özgürlüğüne karşı uygulanan bu politikalar karşısında dayanışmayı hep birlikte öreceğiz. Bilime özgürlük!

2642940cookie-checkProf. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılması talebi yükseliyor

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.