“Öğretmenler Günü’ndeki cuntanın gölgesi kalksın”

Forum’un yayımladığı mesaj aynen şöyle:

“Eğitimciler Forumu Londra’da yaşayan toplumumuza ve tüm toplum kurumlarına 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kutlamasının önemini bir kez daha duyurdu.

Bilindiği gibi bu önemli gün İngiltere’de hiç kutlanmıyor. Türkiye’de ise bugünle ilgili resmi kutlamalar yapılmamakla birlikte sadece bazı öğretmen sendikaları tarafından kutlanıyor.

12 Eylül 1980 askerî darbesinin kutlamaya karar verdiği 24 Kasım öğretmenler günü cuntanın amacına hizmet ediyor. Bu, Türkiye’de öğretmenleri kendi mesleki geleneklerinden ve dünya öğretmen dayanışması içindeki yerinden kopararak bir araya gelmelerini önleyerek, yeni bir bölünme unsuru yaratarak ve nihayet onları “devlet memuru” zihniyeti içine hapsetmektir.

Eğitimciler Forumu çeşitli kurum ve kuruluşlara 5 Ekim Öğretrmenler Günü’nün önemini anlatan onlarca mektup ve mesajı gönderdi. Britanya ve Türkiye’nin başbakanlarına, eğitim bakanlıklarına, muhalefet liderlerine ve sendika yetkililerine günün önemi anlatıldı. İlgisinden ve eğitime gösterdiği duyarlılıktan dolayı dolayı Eğitimciler Forumuna teşekkür edildi

21. yüzyılın başlangıcında insanlığa barışı ve aydınlığı gösteren eğitimin durumu global anlamda endişe vericidir. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nde eğitime evrensel bir bakış sunan OECD’nin son raporunu hatırlatmakta yarar vardır. Rapora göre 25-64 yaş arasındaki nüfusun yüzde 59’unun en yüksek eğitimi ya ilkokul ya anaokulu. Avrupa Birliği ülkelerinde ise bu oran yüzde 28. Türkiye’nin başarısı ne yazık ki OECD’deki en kötü performansı oluşturuyor: Ortaokul öğrenimi yüzde 11.

Raporda belirtilen yetişkin nüfusun yüksek eğitim mezunlarının yüzdeleri de şöyledir: Türkiye’de üniversite mezunlarının oranı yüzde 12 iken İngiltere’de yüzde 32; Üniversite diplomalı yetişkinlerin tüm eğitim almış yetişkinlere oranında OECD ortalaması ise yüzde 28.

Dünya genelinde ise rakamların gösterdiği gibi, yaşamakta olduğumuz bu yüzyılımızda sosyo-ekonomik gelişmeleri eğitim seviyelerinin çok düşük olmasından dolayı insanların anlaması imkansızdır. İnsanlığa hizmet eden kaliteli ve herkesin yararlandığı eğitim sistemleri hızla arttırılmalıdır.

DÜNYA ÖGRETMENLERİNİN taleplerini haykırdığı bu anlamlı günde Eğitimciler Forumu şu isteklerin önemli olduğuna inanıyor:
• Dünyanın her yerinde her çocuğun serbest, kaliteli, devletçe finanse edilen demokratik ve enternasyonalist eğitim hakkının garanti edilmesi.
• Hükümetler arası organizasyonların ve onların üye kurumlarının herkesin yararlanacağı bir eğitim sağlaması ve eğitimin pazar için değil insan için olması.
• Tüm ülkelerde kaliteli öğretmen yetiştirilmesi ve her öğretmene kalıcı iş garantisi verilmesi.
• Öğretmenlerin kendi mesleğinde özgür davranmasını kısıtlayan yasaların kaldırılması ve eğitimle ilgili kararların alınmasında öğretmenin aktif katılımını sağlayan yeni yönetmelik ve kanunların bir an önce çıkartılması
Öğretmenlerin bu önemli gününde derin ekonomik krize karşı öğretmenlerin birlik içinde eğitimdeki kesintilere karşı direnç göstermesi gerekiyor. Koalisyon hükümeti eğitimden ve sağlıktan kesinti yaparak borçları kapatmayı planlıyor. Bu nedenle, Londra’da krize karşı tüm diğer etnik azınlıklarla da beraber ortak mücadeleye hazırlanmalıyız. Dünyanın tüm ülkelerinde okullarda ve üniversitelerde herkese kaliteli eğitimi güvence altına almak için öğretmenler ve tüm çalışanlar birlikte direnmeliyiz. Yaşasın 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü!

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günümüz Kutlu Olsun.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.