“Şehir hastanelerinin sözleşmeleri feshedilsin”

TÜRK Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sayıştay’ın 2019 Sağlık Bakanlığı Denetim Raporu’nda yer alan tespitlerden yola çıkarak, şehir hastanelerini değerlendirdi. Çevrimiçi düzenlenen toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TTB İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut ve TTB’nin avukatlarından Özgür Erbaş katıldı.

Toplantıda, Sayıştay’ın “sözleşmesi feshedilen ya da tamamlanan hastanelerde kayıtların kapatılmadığı, Sağlık Bakanlığı’nın taahhüt ettiği talep garantilerinin ve sağlık tesislerinde kullanılan bazı cerrahi setlerin tüketim malzemesi olarak muhasebeleştirilmediği” belirlendi. Hizmete giren şehir hastanelerine yapılan kira ödemelerinin hatalı muhasebeleştirildiği ve finansmandan kaynaklı borç ile yapılan kira ödemelerinin mevzuata uygun kaydedilmediği” tespitlerine de vurgu yapıldı.

■ Sağlık Bakanlığı denetimi ihale etmekten vazgeçmeli ve şehir hastanelerinin kayıt sistemini kamu eliyle yürütmeli. Eksik imalata ve inşaata rağmen şirketler hakkında işlem yapmayanlar ve kabul komisyonlarında yer alanlar hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmalı. Kira ve hizmet ödemelerindeki usulsüzlükler nedeniyle kamu zararına neden olanlardan bu zarar doğrudan tahsil edilmeli.

Toplantıda, Sayıştay’ın şehir hastanelerine ilişkin bazı tespitleri şöyle sıralandı:

■ Şehir hastanelerinde elektrik, doğalgaz ve su harcamaları döner sermayeden ödeniyor.

■ Bursa, Adana, Manisa ve Elazığ şehir hastanelerinin yer aldığı yerleşkelerin bir bölümü şantiye halinde. Bu nedenle yer ve bahçe bakım hizmetleri sunulamadı. Peyzaj projesinde yer alan ağaçlandırma işleri yapılmadı ancak bu hizmete ilişkin hizmet bedeli tam olarak ödendi.

■ Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu için imzalanan sözleşmenin feshedilmesine rağmen şirket Hazine arazisinden çıkmadı. Alana beton döktü ve Sağlık Bakanlığı bunlarla ilgili işlem yapmadı.

■ Ankara Bilkent ve Mersin Şehir Hastaneleri’nin sahibi olan şirket, Sağlık Bakanlığı’na teslim etmesi gereken cihazları deposunda tuttu. Bilkent Şehir Hastanesi’ne teslim edileceği söylenen cihazlar ise Mersin Şehir Hastanesi’nden getirildi ancak her iki hastanede de şirketle mahsuplaşma yapılmadı.

■ Şirketlerin tedarik edeceği tıbbi cihazların yetersiz kalması nedeniyle kapatılan hastanelerin cihazlarının taşınmasından kaynaklı zarar tespiti yapılarak, yaptırım uygulanmadğ. Ödemede de mahsup işlemi yapılmadığı görüldü. BirGün/ANKARA

 

2462210cookie-check“Şehir hastanelerinin sözleşmeleri feshedilsin”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen + 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.