Sosyal Güvenlik Tasarısı yasalaştı…

Kanuna göre getirilen düzenlemelerden bazıları şöyle:


Emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısı, her yılın aralık ayında açıklanan TÜFE ile o yılın GSYİH gelişme hızının yüzde 30’unun toplamına bir tam sayının ilave edilmesiyle bulunacak.    


Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa devlet memuru olanlar, genel sağlık sigortası kapsamına alınacak.


Devlet memurları ve BAĞ-KUR’lularda malullük aylığı; prim gün sayısı 9 bin günden az olan sigortalılar için 9 bin gün üzerinden, 9 bin gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanacak. SSK’lılar için ise prim ödeme gün sayısı, 7 bin 200 gün olacak.    


İlk defa kanun kapsamında sigortalı olan devlet memuru ve BAĞ-KUR’lularda, kadın 58, erkek 60 yaşını doldurma ve en az 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olma şartıyla emeklilik aylığı bağlanacak.


Erken yaşlandığı tespit edilmiş sigortalıların diğer koşulları sağlamaları halinde yaşlılık aylığından yararlanabilmelerini olanak sağlayan yaş sınırı, 50’den 55’e çıkartılacak.


Sigortalılara bağlanacak alt sınır aylığı, ortalama aylık kazancının yüzde 35’inden az olmayacak.


Gazetecilerin de aralarında bulunduğu bazı iş kollarında, fiili hizmet zammı kaldırılacak.


Keyif verici içki ve her çeşit madde kullanımı ya da intihara teşebbüs sonucu sakat kalanlar, vazife malullüğü hükümlerinden yararlanamayacak.


Hastaneler, fiyatlandırmaya esas olmak üzere sınıflandırılacak.


Çalışanlardan alınacak genel sağlık sigortası primlerine kademe getirilecek.  


Yoksulun genel sağlık sigortası primini devlet ödeyecek.  


Zorunlu sigortalılıkları sona eren sigortalılar, yakınlarıyla birlikte 90 gün süreyle sağlık hizmetinden yararlanacak.


Milletvekili ve yakınları GSS dışında tutulacak.


Yeşil kart uygulaması 2 yıl sonra sona erecek.


Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası, bu yılın ekim ayında yürürlüğe girecek. 
 


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.