Sosyal güvenlikte karar aşaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’na ilişkin, Emek Platformu’nun işçi kesimiyle yapılan görüşmedeki talep ve önerilere ilişkin değerlendirmelerini konfederasyonlara bildirdi.

Bakanlığın önerilerini değerlendiren konfederasyonların uzmanları, yaptıkları çalışmayı yarın ki Emek Platformu toplantısına sunacaklar. Yarın saat 10.00’da Türk-İş Genel Merkezi’nde düzenlenecek toplantının ardından nihayi karar için saat 15.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile bir araya gelinecek.


Emek Platformu, emekliliği hak etmek için mevcut yasalarda öngörüldüğü biçimde kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş olması ve prim gün sayısının ise 7 bin olarak korunmasını talep ediyor.


Bakanlıkça yapılan değerlendirmede, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda (SSGSS) öngörülen, kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65’e yükseltilmesi düzenlemesi korundu.


Ancak, prim gün sayısının kademeli olarak artması nedeniyle, prim gün sayısını doldurduğu halde, emeklilik yaşını doldurmadığı için emekli aylığına hak kazanamayan sigortalıların, emeklilik yaşını doldurduğu yılda, 65 yaş koşulu aranmaksızın emekli olmasına olanak sağlandı.


Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kademeli olarak 9 bin güne yükseltilmesi öngörülen prim gün sayısı, sadece hizmet akdi ile çalışan işçiler için, 2008’den 2016’ya kadar her yıl için 50’şer gün artırılarak, 2016’dan itibaren ise her yıl 100’er gün artırılarak, 2021 yılında 8 bin güne ulaşması öngörüldü.


Emek Platformu, mevcut yasalar uyarınca, fiili hizmet zammından yararlanan çalışanların bu haklardan yararlanmayı sürdürmelerini talep ediyor.


Bakanlığın, değerlendirmelerinde bu öneriye ilişkin düzenleme yer almıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.