Sözüçetin siyasete projeleriyle atılıyor

İngiltere’den Türkiye’ye yönelik sağlık turizmi potansiyeli oluşması konusunda yıllarca Londra’da gönüllü olarak çalışan, araştırmalar yapan, ilişkiler geliştiren, yabancı sermayeyi bu konuda ülkeye çekecek şekilde ve ülkenin 3 yıl içinde yıllık 10 Milyar Dolarlık ekstra bir ekonomik girdiye kavuşması ve Sağlık alanında bir Dünya markası olması doğrultusunda projeler geliştiren ve başlatan Metin Sözüçetin, bu girişimlerini ülke yararına siyasi alana taşıyor.

2003 yılında, İngiltere’de yaşayan Türkler’e yönelik olarak bu konuda gönüllü çalışmalar başlatan ve “ Kendi ülkende ameliyat ol, parasını 2’inci ülken ödesin “ sloganıyla hem Londra’da yaşayan Türkler’e, hem de Türkiye’ye faydası olacak başlangıçlara imza atan Sözüçetin şunları söyledi:

“O gönüllü girişimim demek ki bugünlerin öngörüsü idi, o zaman İngiltere’de bu kadar sıkışıklık ve Türkiye’de bu kadar hastane ve yatırım potansiyeli yoktu. Şimdi daha geniş çaplı ve Dünya’ya hitap edebilecek yatırımlara ve açılımlara ihtiyaç hasıl oldu. Ülkede bırakın iktidarı, ana muhalefet bile, proje üretmek, çivi çakmak, tuğla koymak gibi bir kaygı taşımıyor. Herkes siyasi ikbal peşinde, ülkeyi düşüne yok…

Türkiye’de 1 yıl kadar önce çıkan Sağlık Turizmi Serbest Bölge yasası çerçevesinde, başta İngiltere ve İskandinav ülkelerinden ülkemize hasta transferi yoğunluğu başlatabileceğiz. Şu anda 2.5 Milyar Dolar civarında olan bu ekonomik girdiyi, 3 yıl içinde 10 Milyar Dolar’a çıkartabiliriz. 1 sağlık turistinin ortalama 23 normal turist kadar kazanç sağladığını düşünürsek, bu yaratacağımız potansiyel, ülkemizin turizm gelir cirosundan kat be kat fazla bir kazanca dönüşecektir. Bunu ayrıca, yabancı sermayenin bu konuda yatırımcı olarak ülkemize girmesiyle de çok yönlü kazanca dönüştürebileceğiz. Tüm ilişkilerimiz, küresel çapta tescillerimiz, fikir ve proje patentlerimiz ve çok uluslu sigorta şirketlerinin destekleri hazır.

Şu anda Türkiye’de JCI uluslararası akreditesi olan ve son tıp teknolojilerini kullanan 48 adet hastane var, segment profilleri farklı ve batı pazarına yönelik yeterli olmuyor. Bunları da zaten öncelikli tercihleri olan Ortadoğu potansiyelleri dolduruyor. Oysa Bulgaristan gibi ülkelerde küresel Sağlık Grupları, tıbbın her alanında yeni teknolojilerle yeni yerler açacakları zemin arayışındalar. Bunları, tıbbın ve yetişmiş tıp adamlarının daha ergin olduğu ülkemize çekmek, sadece sistemli küresel tanıtımımıza bağlı ki, bunun da alt yapısına haiziz…

Diğer taraftan İngiltere gibi ülkelerde ameliyatlara aylar sonrasına gün verilmesi hayati önemde bir sıkışıklık yaratıyor, eskiden hastaları Hindistan’a gönderirlerdi, ama orada hijyen sorunları çıktı, ayrıca uzak ve maliyetli. İspanya’da krizden dolayı servis kalitesi düşmüş durumda. O nedenle ülke arayışındalarken bu konuda İngiltere ile üst düzeyde girişimi başlattım, prensip anlaşmaları yapıldı. Buzdağının görünmeyen kısmı olan ve % 65’i 60yaş üzerinden olan Avrupa ülkeleri vatandaşları yanısıra, Avrupa’da yaşayan ve yaşadıkları ülkelerce ödenen vatandaşlarımız bile başlı başına potansiyel… Aralarında araştırmalar yaptık ve hemen herkes Türkiye’de tedavi olmayı tercih ediyor.

Asıl ilk hedefimiz İngiltere genelinde bir zincir kurarak İngilizlere hitap etmek ve bu birikim ve altyapı ile bu potansiyeli ülkemize çekmek. Türkiye’deki hastanelerle on line ve interaktif olunacak, bu konuda hastaların her türlü ön hazırlıklarının ve ön teşhislerinin konularak ve bütün programları yurt dışı merkezlerimizce yapılarak, ülkemize sevklerini sağlamak ülke ekonomisine, çok ihtiyacı olan müthiş bir ivme kazandıracaktır.

Hastanın her ihtiyacı, ilk Londra’da olmak üzere, Avrupa’daki pilot bölgelerde kurulacak merkezlerce koordine edilerek, orada ön teşhisler konulacak ve hasta sevke tam tekmil hazırlanacak ve Türkiye’de havaalanından refakatçisiyle birlikte hastaneye götürülecek. Türkiye İngiltere’deki maliyetten % 35 daha ucuz. NHS, AXA, BUPA da bizi destekliyor. Çünkü bunlar için maliyet % 30-35 düşüyor…

Bu konuda bizim ilk girişimlerimizden sonra TOBB da çok olumlu bir rapor hazırladı, raporda, “ülke ekonomisine, bu kanaldan, 2017’ye kadar 5 Milyar, 2020’de 10 Milyar Dolar girdi sağlanır…“

Biz, Prof. Metin Feyzioğlu’nun da gönülden desteklediği gibi, bu gelirin serbest bölge kanunu gereği vergiden muaf kısmıyla, ülkemizdeki vatandaşlarımıza sıfır katkı payıyla, bedava sağlık hizmeti verecek fonu da yaratıyoruz. Bu sosyal demokrat anlayışımızın projelerimizdeki tezahürüdür…

Biz bu projede her anlamda hazırız, sadece sistemli ve koordineli bir tanıtım gerekiyor. Sivil Toplum Kuruluşlarının ve resmi birimlerinin ve yurt dışındaki ve yerel basınımızın desteğine ihtiyacımız olacak. “

Metin Sözüçetin, bu konuda İngiltere ve Türkiye’de, siyasi çevrelere sunumlar yaptığını, anket çalışmaları yaptırdığını ve Türkiye’nin bu imkanlarını Avrupa pazarına duyurarak ülke ekonomisi adına önemli bir gelir oluşturabileceklerini anlatarak, bu projeyle beraber, uluslararası Tıp kongrelerini de Türkiye’de organize edeceklerini, bunun ayrıca çok büyük bir gelir kaynağı olduğunu ve bunun yanısıra durağan Termal turizme yönelik olarak Türkiye’ye yoğunlaşan bir alternatif turizm yaratmak amacıyla Termal otellerle ve yerli tıp sermayesiyle de yatırım ortağı olarak, direk olarak farklı konsorsiyum birliktelikleri oluşturacaklarını söyledi…

Sözüçetin şöyle devam etti:

“Bu projeye bağlı olarak, yine başta İngiltere olmak üzere Avrupa’lı emekliler için Türkiye’de Yaşlı Yaşam Evleri zinciri kurarak, hem onların % 50 tasarruf yapabilecekleri, hem de her 100 odada, yöreye ve ülkeye aylık 1 Milyon Dolar gelir sağlanacak 5 yıldızlı evler kurulabilecek… Ki biz bu girişimimize de sosyal demokrat bir boyut getiriyoruz ve ve bu yaşlı yaşam evlerinde her yüz oda için ekstra 20 oda ilavesiyle, bu 20 odada kendi yaşlı ve aciz vatandaşlarımıza bedava bakım hizmeti sunacağız.

Üçüncü projem olan, üniversiteye giremeyen yüzbinlerce gencimize ümit olacak İnteraktif WEB Üniversitesi uygulamasında ise, çeşitli sosyal branşların yanısıra, Sağlık Turizmi için tıp hizmetleri alanında ihtiyaç olacak olan, lisan bilen kalifiye işgüçleri de yetiştirilecek.“

AÇIK GAZETE: Metin Sözüçetin, soyadı gibi açık sözlü, idealist, ileri görüşlü ve özverili bir arkadaşımız. Siyasetin kendisini üzmemesini diliyor, ‘yolu açık olsun’ diliyoruz…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × five =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.