İTALYA’DAN… İtalyanlar kitap okumuyor

Kitap okuma konusunda İtalyanlar Avrupa ülkeleri arasında son sırada. Associazione İtaliana Editori’nin verileri her İtalya’nin kitap satın almak için yılda yalnızca en çok 65 avro harcadığını ortaya koydu. Oysa her bir Norveçlinin kitap için ayırdığı yıllık bütçe 208 avro…

Milano Bocconi ve Trento üniversitesi işbiriğiyle yürütülen bir başka araştırma bir ülkede okunan kitap miktarı ile o ülkenin ekonomik büyüme hızı arasında doğrudan bir bağlantı olduğu gerçeğini ortaya koydu. Gelecek 21 ve 22 eylül 2006 günlerinde Roma’da düzenlenecek bir kongrede açıklanacak rakamlar İtalya genelinde yıllık kitap satışları açısından 4,4 milyar avrolük bir pazardan söz ediyor.

Mondadori yayınevinden Gian Arturo Ferrari, bu rakamı İtalya’daki kitap okurları açısından sevindirici buluyor. Ancak İtalyadaki okur pazarı oldukça sınırlı bir pazar.

Her il kitap satın alıp okuyan bir kitle var, ama git gide bu kültürel tüketim yalnızca ekonomik yönden rahat olan kişilerle sınırlanıyor.

Orta gelir düzeyindeki kişiler ise pahalı fiyatlar karşısında çok kez satın alıp okumak istedikleri kitapları alamıyor. Bu da kitap pazarının alıcı açısından sınırlandırıyor.

Bologna ve Trento üniversitelerinin araştırmasında kuzey İtalya’da yaşayanların güneylilere oranla daha çok kitap okuduğunu ve kitap pazarına yüzde 54 düzeyinde bir katkıda bulunduklarını gösteriyor.

Ekonomik büyümeye katkı payı başkent Roma’nin da içinde yer aldığı orta İtalya’da yüzde 21 ile sınırlı kalıyor. Bu bölgede son bir y il içinde 5 okurdan 1’ının en azından
bir kitap okuduğu tahmin edilmekte.

Mesleki nedenlerle kitap okuyan İtalyanlar arasında kitabevlerinin yolunu tutanlar çoğunlukla yatırımcılar, iş adamları ve serbest meslek sahipleri. Bu gelir grubu içinde her iki okurdan birinin yanı yüzde 46’lık bir okur kesiminin mesleki bilgilerini güncellemek gibi bir kaygıyla en z bir kitap satın alıp okuduğu anlaşılmakta

Ancak Avrupa’daki başka pek çok ülke kitap satın alma ve okuma konusunda İtalya’nin önünde gidiyor. Örneğin Fransa’da serbest meslek sahibi ve entellektüel kesimde okurların yüzde 81’i kitap satın almak için ciddi bir bütçe ayırıyor.

talya’da yetişkin yaştaki okurlar kitap satın alma ve okuma açısından hayal kırıklığı yaratsa d 6 yaşın üzerindeki çocuklar ve gençler gelecek için İtalyan editörlere umut veriyor. Aynı araştırmada 6 yaş üzerindek çocukların yüzde 53.1’inin son bir yılda en az bir kitap okuduğu on görülmekte. Milano’da ise 18-19 yaş grubundaki gençlerin her ay bir kitap okudukları araştırmadan çıkan bir başka olumlu sonuç. Bu gençler yüzde 8.2’lık bir okur kesimi. 45-64 yaş arası okurlar arasında arda en az bir kitabı
okuyanlar yüzde 23,1 oranında.

Ancak yetişkin her iki İtalyandan biri başucunda ya da çantasında daha çok polisiye, pembe dizi, bilim-kurgu türünde kitaplar bulunduruyor. Bazen okuma tutkusu yalnızca gazeteler ve bunların ekleri ile sınırlı kalıyor.

Avrupa’da kitap satın almak için yılda 208,55 avro bütçe ayıran Norveçliler birinci sırada. 64,95 avrolük bütçe ile İtalya sondan birinci. İtalya’nın ardında kalan tek ülke ise 40 avro ile komşumuz Yunanistan. Türkiye’de durum nedir diye sormayalım.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × two =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.