Temel Gelir Güvencesi Yaşatır Platformu tam kapanma istedi

Temel Gelir Güvencesi Yaşatır Platformu tam kapanma istedi… 2 mart 2021 de 92 kuruluşun imzasıyla yola çıkan Temel Gelir Güvencesi Yaşatır Platformunun imzasıyla yayınlanan bildiri şöyle:

TEMEL GELİR DESTEKLİ TAM KAPANMA İSTİYORUZ!

Tek çözüm: gelir güvencesiyle desteklenen en az 21 günlük bir tam kapanma 

Pandeminin yükselen yeni dalgası karşısında toplumun geniş kesimleri bir kez daha kendi kaderi ile baş başa bırakılıyor. Çok daha hızlı yayılan ve öldürücü olabilen mutant virüsler, iktidarın sorumsuz politikaları, kalabalık kongreler fiyaskosu, yeterli sayıda aşılama sağlanamaması ve en önemlisi de toplum sağlığını değil “çarkların dönmesini” esas alan yaklaşım koşullarında yıkıcı bir tablo ortaya çıkarıyor. Bu koşullarda gelir güvencesiyle desteklenen en az 21 günlük bir tam kapanma dışında bir çözüm ufukta görünmüyor. Bu yalın gerçeğin es geçilmesi bugünün değil yakın geleceğin de kaybedilmesi anlamına gelecek.

Temel gelir güvencesi sağlansın, Kod-29 askıya alınsın! 

Gelir güvencesi sağlanması karantinanın çok önemli bir koşuluyken salgının yeniden yükselişi, en az 2 milyon işçinin yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin Mart sonunda kaldırılması ile karşılandı. Kağıt üstünde uygulanmakta olan işten çıkarma yasağının Kod-29 aracılığıyla devre dışı bırakılmasına açıkça göz yumuluyor. Kod-29 gerekçesiyle işten çıkarılanların sayısında %70 artış gözleniyor. Her toplumsal hareketi polisiye önlemlerle ezmeye çalışan Saray rejimi, milli gelirin sadece %1.5’ini doğrudan gelir desteği olarak aktardı, bu oran dünya ortalamasının çok gerisinde. 

“Kur mu faiz mi?” tahtıravellisinde iktidarın her yalpalaması topluma ağır bir bedel ödetmeye devam ediyor.

 Kasım ayında göreve gelen Merkez Bankası Başkanı’nın apar topar görevden alınması ekonominin tümü üzerindeki baskıyı büyüttü. İnşaat şirketlerinin baskısı altında girişilen faiz düşürme macerası daha ilk adımda çamura battı. İktidarın yalpalamaları sonrasında kurun Kasım’daki seviyesine dönüldü, ancak artık faiz o günlerin neredeyse iki katı seviyesinde! Kamunun borç yük giderek artıyor. Dış borcun milli gelire oranında %62.8 ile Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılıyor. Kişi başına düşen gelirde 1.5 milyar nüfusa sahip Çin’in gerisine düşüldü. Dünyada en yüksek enflasyon ve faiz oranı sıralamasında ilk 10’daki yer kıskançça korunuyor Tek adam rejimi kumandasındaki yerli-milli kapitalizm İşsizlik, yaşam pahalılığı, güvencesizlik cenderesindeki  toplumu nefes alamaz hale getirdi. 

Bu tablo kader değildir ve doğal sebeplerden ziyade politik tercihlerin sonucudur. 

Toplumsal zenginliğimizin insanca yaşanacak bir ülke inşa etmek yerine bir avuç sermayedarı zengin etmek üzerine dayalı talan rejimine son verilmeden bu kısır döngüden çıkılamaz. Devasa bir kara delik haline dönüşen Kamu-Özel İşbirliği projelerine sağlanan güvenceler el altından artırılır ve döviz cinsinden ödemeler bir gün aksatılmazken geniş emekçi yığınların, küçük esnafın yıkıma sürüklenmesi kabul edilemez. Alt sınıflardan sızdırılan toplumsal zenginliğin yeni zengin yaratma projelerinde heba edilmesine müsaade etmemeliyiz. 

Toplumsal kaynakların adil dağılımının sağlanması ancak bunu talep eden güçlü bir toplumsal hareketin varlığında mümkündür. 

Bugün gelinen koşullarda gelir güvencesi temini halkımızın en öncelikli talebi haline gelmiştir. Gelir güvencesi, bütçe olanaklarıyla sağlanabilir. Kapitalistlerin değil halkın çıkarlarını önceleyen, yandaşları zengin etmeyi değil toplumun geleceğini güvence altına almayı esas alan bir politik tercih yaşamsal ihtiyaç haline gelmiştir. Temel gelir güvencesi talebi ancak güçlü bir halk hareketi ile desteklendiği oranda uygulamaya geçebilir. 

 Otoriterizm ve faşizm önce halkın ekmeğini küçültür.

Pandemi koşullarında işsizlik sigortası yağmalanarak değil halkın bütçesinin kaynaklarından yararlanarak tam kapanmayı destekleyecek bir temel  gelir güvencesi politikasının hayata geçirilmesi için mücadeleyi büyüteceğiz. 

Yalnızken çaresiz, örgütlüyken güçlüyüz.  Lütuf değil hakkımızı istiyoruz. Temel Gelir Güvencesi haktır. TEMEL GELİR GÜVENCESİ YAŞATIR 

Temel Gelir Güvencesi Yaşatır Platformu

2506640cookie-checkTemel Gelir Güvencesi Yaşatır Platformu tam kapanma istedi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten + eleven =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.