‘Tüpraş’ta kamu yararı gözetilmedi’

Gerekçede şöyle denildi:


”İhale Şartnamesi’nde, sadece Batman Rafinerisi yönünden, rafinaj sektörü ve ülke ekonomisi için kısa sayılabilecek bir süreyle sınırlı işletme garantisi verilmesi, yine Tüpraş’ın yüzde 51 kontrol hissesinin devrinin sadece 3 yıllık bir süre için idare onayına tabi kılınmış olması ve üretimin sürekliliği için teknoloji, kapasite artırma ve çevre konularında yapılması zorunlu yatırımlara yönelik hiçbir taahhüdün yer almaması nedeniyle, sayılan bu hususların özelleştirme sonrası süreçte şirketin mevcut kapasitenin altında üretim yapması halinde ülkenin işlenmiş petrol ihtiyacının büyük bir kısmını üretim yoluyla değil, ithalat yoluyla karşılanmasına yol açabileceği de göz ardı edilmemelidir.


Bu durumda, özelleştirme sonrasında hizmetin, 4046 sayılı yasanın amacı doğrultusunda devamını sağlayacak alıcı taahhütlerinin yer almaması nedeniyle, dava konusu ihale şartnamesinde kamu yararına uyarlık görülmemiştir.” 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.