Türk toplumuna büyük görev

“Sevgili Vatandaşlarım ve Soydaşlarım,

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 81. yıldönümünü ülkemizde ve yurt dışında büyük bir coşku ile kutluyoruz. Ulu Önder Atatürk’ün liderliğinde yürütülen Milli Mücadele ve Anadolu’daki düşman işgaline son verilirken 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası toplumun saygın bir üyesi olarak dünya siyaset sahnesinde yerini almıştır.

Kuruluşunu takiben, Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen devrimlerle ülkemiz medeni dünya ile bütünleşmiş, modernleşmeyi ve Batılılaşmayı ilke edinmiştir. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tüm kurumlarıyla hızlı bir gelişme sürecine girmiştir. 1946 yılında çok partili demokratik sistemi benimseyen ülkemiz, Avrupa kuruluşlarıyla bütünleşmiş, 1963 yılında o zamanki ismiyle Avrupa Ekonomik Topluluğuyla tam üyelik hedefinin de yer aldığı Ankara Anlaşması’nı imzalamıştır.

Sosyal devlet ilkesinin yanı sıra serbest pazar ekonomisini de hayata geçiren Türkiye, hızlı bir gelişim göstermiş, demokrasi, insan hakları alanında bir dizi reformlar gerçekleştirerek, bu alanlarda da medeni dünyanın normlarını yakalamıştır.

Avrupa Birliği üyeliği ülkemizin temel dış politlika hedeflerinden biridir. AB Komisyonu 6 Ekim tarihli raporlarında, Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini karşıladığına karar vererek, üyelik müzakerelerinin başlatılmasını Konsey’e tavsiye etmiştir. Beklentimiz, 17 Aralık 2004’te Konsey’in önceki kararları doğrultusunda 2005’in ilk aylarında müzakerelerin başlatılması için gereken siyasi kararı alması ve bu konudaki icraatını tüm diğer aday ülkelere olduğu gibi ayrımcı bir uygulamaya gitmeden yapmasıdır.

İnglitere Hükümeti ve kamuoyuna ülkemizin üyeliğine verdiği desteğe tabiatıyla müteşekkiriz. Bir devlet projesi olan Avrupa Birliği üyeliği yolunda Türkiye’nin geldiği bu aşamada, üyeliğe giden yolda Türkiye Cumhuriyeti kurumlarına olduğu gibi, İngiltere’de yaşayan Türk toplumuna ve buradaki sivil toplum örgütlerine de büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. 

Nitekim, buradaki toplumumuz ve kuruluşlarımızın bu konuya büyük ilgi gösterdiklerini, konuyla ilgili faaliyetlerini yakınen görmekte ve bundan memnuniyet duymaktayız. Başta, İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu olmak üzere tüm sivil toplum örgütlerimizin konuyla ilgili çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdürmelerini bekliyoruz.

Bu düşünce ve duygularla tüm vatandaş ve soydaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

 

1095100cookie-checkTürk toplumuna büyük görev

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.