‘Türkiye AB’nin risklerini azaltabilir…’

AB’nin İlerleme Raporu sonrasında Türkiye AB ilişkileri önemli bir dönemece yaklaşıyor… Dünya Ekonomik Forumu adına Küresel Risk Ağı tarafından hazırlanan rapor; Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerinde üç faktörün etkili olduğuna dikkat çekerek, bunları, ”tarihsel deneyim ve bellek”; ”kısa vadeli çıkar algılamaları” ve ‘uzun dönemli stratejik seçenekler” olarak sıralıyor.


Rapor, üçüncü seçeneğe, yani küresel risklerin Avrupa’ya olası etkilerine ve Türkiye’nin bu risklerin etkisini azaltmadaki potansiyel rolüne ışık tutmaya çalışıyor. TÜRKİYE-AB RİSK ANALİZLERİ


Raporun yazarları, ”sürmekte olan müzakerelerin sonucu ne olursa olsun Türkiye ile Avrupa Birliği’nin ortak refah ve güvenliği sağlamada çok önemli stratejik çıkarlara sahip olduğunun” altını çiziyor.


Raporun hazırlanması sürecinde İstanbul’da Sabancı Üniversitesi’nde ve Brüksel’de uzmanların katılımıyla çalışma grupları düzenlendi.


Rapora göre, Avrupa’nın karşı karşıya kalabileceği riskler irdelenirken, petrol fiyatlarında yaşanacak bir şok ya da enerji arzı kesintisinde Türkiye, riski azaltıcı katkıda bulunabilir.


Bakü Ceyhan petrol boru hattının yanısıra Irak’ta güvenliğin iyileşmesi durumunda bu bölgeden de Avrupa’ya enerji sevkinde geçiş rolü üstlenebileceğine dikkat çekilen raporda, Mavi Akım doğalgaz hattı, Şahdeniz petrollerinin Bakü Ceyhan aracılığıyla sevki ve İran’la görüşmeleri süren enerji projeleriyle Türkiye’nin Avrupa’nın karşı karşıya kalacağı riski azaltabileceğinin altı çizildi.


YAŞLI NÜFUSA KATKI


Rapor, Avrupa’nın yaşlanmakta olan nüfusunun yarattığı sosyal sigorta ve emeklilik fonlarının mali yük riskini de irdeliyor.


İşgücünün katılım oranlarının arttırılması, mali dengelerin geliştirilmesi ve emeklilik yaşının arttırılmasıyla bu risklerin azaltabileceğine dikkat çeken rapor özellikle genç nüfusuyla Türkiye’nin bu sürece katkıda bulunabileceğini savunuyor.


Rapor, çalışma grubu katılımcılarına atfen, ‘Türklerin Avrupa’da istihdam açısında elverişli olan sektörlerde çalışabilecek donanıma sahip olup olmadıklarının da sorgulandığını” vurguluyor.


Raporda ayrıca çatışma bölgelerinin kıyısında bulunan Türkiye’nin, 50 yıllık NATO üyeliğinin sağladığı deneyimle Avrupa’nın önde gelen güvenlik sağlayıcısı ülkelerinden biri olabileceğine de dikkat çekiliyor. (BBC)
 

1035330cookie-check‘Türkiye AB’nin risklerini azaltabilir…’

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.