Trump’ın hareket alanı nedir?

Silah gücü ve politika aracı ile kendi ekonomik sistemini tüm dünyaya uygulatan ABD’de, işbaşına gelen yeni başkanın hareket alanı nedir acaba? Meseleyi, ekonomik alanda kalarak kısaca irdelemek istiyorum.

Yaşadığımız küreselleşme ve finanslaşma aşaması başta ABD olmak üzere gelişmiş kapitalist merkezlerin çıkarı doğrultusunda bizzat onlar tarafından yerküreye dayatılan politikadır. Neoliberal olarak tanımlanan bu tür politikalar hızla gelir dağılımını bozarak ve piyasalarda dengesizlik yaratarak kriz çıkartırken dahi, ne gelir dağılımı sorunu ne de kriz sorunu gelişmişler tarafından fazlaca dikkate alındı. Çünkü çıkarları bu yönde idi. Bu çıkar zincirine iş adamı Trump da dâhildir. Trump’ın başkanı olduğu ülkesine vergi vermemesi de, tüm taleplere rağmen hiçbir beyan da bulunmaması da doğaldır. Zira Trump’ın yaptığı ‘vergi kaçakçılığı’ olarak değil, yasal bir işlem olan ‘vergiden kaçınma’ olarak görüldü ve bu durum seçim kampanyalarında dillendirilmekle beraber, aleyhinde fazla kullanılamadı. Hiç kuşkumuz olmasın ki, Trump, tüm söylemlerine karşın, bu işlemlerini hiç gözünü kırpmadan sürdürecektir.

Mesele şudur ki, gelişmiş merkez ekonomilerde yaşanan koşullara göre, kapitalizmin günümüzdeki aşamasında kâr oranlarının sıkışması nedenine bağlı olarak, gerek üretim faktörü gerek ürün piyasalarının artık ulusal devletler sınırı içine kapatılamayacağıdır. O nedenledir ki, 160 üyeli Dünya Ticaret Örgütü, gümrük anlaşmalarını (GATT) aşacak şekilde, fikri haklar da dâhil olarak, her türlü ticaretin serbest yapılması kuralını koymuştur. Bunun ötesinde, aynen Trump’ın yaptığı gibi merkez ülkeler dışında sermaye yatırımı yapılması konusunda anlaşmalar da (MAI) hızlandırılmış, hatta bu tür yatırımların sigorta sistemi (MIGA) dahi oluşturulmuştur. Kısacası merkez kapitalist ülkeler lehine sistem kurulmuş ve epey de yol alınmıştır. Bu sistemin babası olduğu kadar sistemden en yüksek derecede yararlananı da ABD’dir.

Diğer taraftan, insanlar ve ülkeler borçlu konuma geldi. Bizzat ABD’de kamu borçluluğu yasal sınırı aşınca, kabineden limit yükseltilmesi talebi gelişti, fakat bu talebi muhalefet karşılamayınca, bütçe harcamaları yapılamaz hale geldi, yani devlet durdu. O dönemlerde, çok büyük miktarda ABD sermayesinin denizaşırı yatırımları nedeni ile vergi kaybına uğrandığı, bu sorunun çözümünün denizaşırı yatırımların önlenmesi, hatta yapılmış olanların geri çağırılması gerektiği görüşü ortaya atıldı. Fakat bu tartışmalarından fazla bir sonuç alınamadı. Daha da ileri gidelim ve son kriz ertesinde hararetli şekilde finans kesiminin denetim altına alınması gerektiği ileri sürüldü, hatta halk sokağa çıktı, ünlü işgal “occupy” eylemini gerçekleştirdi. Sonuç; polis halka saldırırken, finans parazitleri bildiğini okumaya ve milyarları götürmeye devam etti.

ABD’li varsıllar sermayelerini denizaşırı yatırımlara sevk edip, kârlarını “vergi cennetleri” nde tutarak neden ABD hazine kâğıtlarından ek kâr sağlama yoluna gitmesinler ki! Böylece, hem sermayedarlar kârlarına kâr katar, hem de hazine açığını finanse edebilir. Bu sistemde halkın üzerindeki vergi yükü artar. Doğru da, kapitalist sistemden konuşuyoruz, nerede vergi adaleti var ki? ABD kâr üzerindeki vergi oranını yüzde sıfıra indirmediği sürece, teorik olarak, vergi indirimi yolu ile denizaşırı yatırımların içeri çekilmesi olanaklı olamaz.

Bu yapı Trump’a ne kadarlık bir hareket alanı verebilir? Vergi indirimi yoluyla denizaşırı yatırımları ülkeye çekmek, sermaye hareketleri alanında Laffer fonksiyonunu gündeme getirir ki, bu fonksiyonun çalışmadığı görüldü. Herhalde Laffer fonksiyonunun işe yaramadığı içindir ki, hangi akla hizmetse, bir işverenler kuruluşu geçenlerde Laffer’i seminere davet etti. Vergi oranları indirilecek, yatırımlar içeriye çekilecek, vergi gelirleri yükselmiş olacak ve kamu harcamaları artarak, kamu kesimi genişletilecektir. Nasreddin Hoca’nın koyunlarından yün elde yöntemi dahi bundan daha akıllıca.  

BU kısa açıklamalardan çıkarabileceğimiz genel sonuç şu olabilir.  Kapitalizm en uç hali ile ABD’de tecessüm etmiştir. O nedenledir ki, 1929 ve 2008 krizleri ABD’de ortaya çıkmıştır. Hal böyle olunca, tartışmayı şu boyuta taşımak gerekir: Politika belirlemede sistem mi yoksa lider mi başat ve etkendir? Dünya tarihinden süzülüp gelen bilgi bize sistemin, daha doğrusu maddî alt-yapı koşullarının başat olduğunu, liderin bu ortamı iyi okuyan kişi olduğunu göstermektedir. Felsefeden sanata politikaya vb gibi hemen tüm alanlarda alt-yapı ya da ortamın filizlenme vasatı olduğunu göstermektedir.

Bu açıklamalarla, Trump hiçbir şey yapamaz sonucuna ulaşamayız. Trump bazı değişiklikler yapabilir, ama yapabileceği değişiklikler ekonomi alanında fazla radikal olamaz. Vergileri indirse de denizaşırı yatırımlar ülkeye tümü ile dönmez. Meksika duvarını örse de kaçak emekçiler sermayenin çekişi ile, az sayıda da olsa, ülkeye girmeye devam edebilir. ABD’de zaten yeterli düzeyde olmayan sosyal haklarda aşırı geri adım atamaz. Avrupa ve özellikle de Çin ile ilişkilerinde ticareti bir miktar sınırlayabilir. Ancak, sermaye ve finans hareketlerinde fazla etkili olamaz. Bugünkü FED politikalarına karşı çıkmak demek, ana politika aracı olarak, dolar üzerindeki faizi yükseltmek demektir ki, bu politika bizleri sarsar, ama Trump’ın denizaşırı yatırımları ülkeye çekme politikası ile çatışır. Bu yazının konusu olmamakla beraber, Trump ekolünün İslâm düşmanlığı, İsrail’in konuşlandığı Ortadoğu ve petrol bölgesinde ABD ile Rusya’yı karşı karşıya getirir ve Rusya’nın başatlığını öne çıkarır.

Trump meselesi Türkiye için başkanlık tartışmaları bağlamında çok önemlidir. Şöyle ki, ABD; kurumları oldukça oturmuş, tüm dünyayı politik ve ekonomik olarak yönlendirebilecek sistemlere sahip bir dev lider ülkedir. Böyle bir lider ülkede eğer başkanlık koltuğuna oturan bir kişinin tüm dünya politikasını değiştirebileceği öngörülebiliyorsa, Türkiye gibi hak ve hukuk anlayışının henüz oturmamış olduğu ve kurumları itibariyle de kaygan zeminli bir ülkede bir liderlik makamını kendisine uygun gören bir kişinin nelere kadir olabileceğini Allah bu halka göstermesin! Yeni anayasa bu ortamda yapılamaz, yapılmamalıdır. Eğer böyle bir dayatma gelirse, tüm ilgililerin ABD’de yeni başkanın ABD ve tüm dünyayı ne hale getirdiğini şöyle bir irdelemesi memleketimiz ve halkımız hayrınadır.  

2028080cookie-checkTrump’ın hareket alanı nedir?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.