TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut: Onay almış aşıdan endişe duymayın

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, “Vatandaşlarımız aşıdan herhangi bir endişe duymasınlar. Yeter ki onay süreci uluslararası ölçeklerde ve tam olarak yapılmış olsun” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Aralık ayı içinde 50 milyon adet olarak temin edeceğini açıkladığı ve İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu onayından sonra uygulanacağını bildirdiği koronavirüs (Kovid-19) aşıya dair merak edilen soruları Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri ve İmmunoloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Bulut yanıtladı. Aşının Rusya’dan, Çin’den, Amerika’dan ya da Almanya’dan gelmesinin hiçbir önemi olmadığını belirten Vedat Bulut, “Önemli olan, bu aşamadaki sunulan belgeler ve bilimsel bilgilerdir.  Firmanın, ‘Benim aşım yüzde 97 güvenlidir, yüzde 95 güvenlidir’ gibi verdiği bilgilerin bilimsel bir mahiyeti yok. Bunun makale ve rapor olarak sunulması lazım” dedi. Bulut “Aşıyla ilgili güvensizlik duymasınlar ve aşı karşıtlarına inanmasınlar. Onaylanırsa en başta bizler aşı olacağız” diye belirtti.
MA’dan Zemo Ağgöz’ün yönelttiği bazı sorular ve TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut’un yanıtları şöyle oldu:
“BELİRSİZLİKLER TOPLUMDA ENDİŞE YARATIR”
Kamuoyunda aşıya karşı olan güvensizliğin kaynağı nedir?
Güvensizliğin temel nedeni, pandeminin başından beri şeffaf bir paylaşımın olmaması ile meslek örgütlerinin, sendikaların ve bilim insanlarının bu konuya müdahil olmamasından kaynaklı. Türkiye’de maalesef siyaset, bilim politikalarının önünde gidiyor. Dikkat ederseniz aşılarla ilgili açıklamalarda da belirsizlikler var. Hangi fiyata satın alınacağından tutun, ne kadar doz getirilip, hangi gruplara önce yapılacağına dair birtakım açıklamalar var ama önce 11 Aralık denildi sonra 14 Aralık’ta yapacağız denildi. Bu gibi belirsizlikler toplumda bir endişe yaratır. Pandemilerde sağlık otoritelerinin insanlara son derece güven sağlaması gerekir.
“AŞININ NERDEN GELDİĞİNİN ÖNEMİ YOK, ÖNEMLİ OLAN SUNULAN BİLİMSEL VERİLER”
Güvensizlikte aşının hangi ülkeden getirileceğinin önyargısı da var mı?
Hayır, aşının Rusya’dan, Çin’den, Amerika’dan ya da Almanya’dan gelmesinin hiçbir önemi yok. Önemli olan, bu aşamadaki sunulan belgeler ve bilimsel bilgilerdir. Bilimsel bilgilerin yayımlanmış ya da yayımlanmamış olması önemlidir. Çünkü eğer bilgi sadece basında çıkmış, medyada dile getirilmiş ve o üreten firmaların açıklamalarıysa; bunlar bilimsel bilgi değildir. Bilimsel bilgi, makalelerle yayımlanır ve uluslararası bilim insanları bu konularda görüşlerini sunar ve bu bilgiyle ‘aşı onay’ı için başvurulur.
HEM İNFORMATİK HEM BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMALARI HIZLANDIRDI
Merak edilen konulardan biri de aşı bu kadar kısa sürede nasıl bulunduğu?
Eski aşı teknolojileriyle yeni aşı teknolojileri birbirlerinden çok farklı. Bundan 9-10 yıl önce SARS ve MERS dünyada söz konusu oldu. Bunlar akraba virüsler ve zaten onlarla ilgili birtakım çalışmalar vardı. Bu çalışmalar sıfırdan başlamadı. Bu akraba olan virüslerle ilgili çalışmalardan kaynaklanan bilimsel veriler, birleştirilerek klinik öncesi çalışmalar büyük bir hızla yapıldı. Hem informatik (bilişim) hem biyoteknoloji alanındaki gelişmeler çalışmaları hızlandırıyor. Bu çalışmalarda klinik aşamalara geçtiğinde, verileri toplarken eskiden kâğıt kalem kullanılarak birtakım kayıtlar alınırdı. Ama şimdi artık kayıtlar elektronik ve dijital ortamda cep telefonu gibi yapılar kullanılarak yapılıyor ve veriler gönüllüler üzerinden hızla toplanıyor. O yüzden çalışmalar hızlı ilerliyor, geçmişle kıyaslamamak gerekiyor.

Tartışmalı konulardan biri de Faz 3, Faz 4 aşamaları. Bu aşamalar nedir?

Faz 3 aşamasında; ilaç ve aşı üreticileri bir aşının güvenilir, koruyucu ya da tedavi edici olduğunu ortaya koyduktan sonra bunu piyasaya sunarlar. Ancak Faz 4 çalışması toplum içinde yapılır. Bunun kolay anlaşılabilmesi için şöyle söyleyelim; bir araba modeli icat edildiğinde bu arabanın deneme pistindeki tek başına sürüşü trafiğe çıkışındaki verimliliğiyle aynı değildir. Çünkü trafikte pek çok değişken vardır. Bunları laboratuvarda ölçemezsiniz. Bu ülkenin genetik yapısı, diğer hastalıkların yoğunluğu, beslenme bozuklukları, sosyo- ekonomik durum, demografik durum gibi durumlar bu aşıların veya ilaçların toplum içindeki davranışlarını değiştirirler. Bütün bu değişkenleri Faz 3 ile ölçebilme imkânınız yok. O piyasaya verildikten, kullanıldıktan sonra 5-10 yıl boyunca gözlenerek, meta analizler yapılarak istatistikte gözlenen konulardır. Hatta birçok ilaç ya da aşı kullanımdan sonra piyasadan çekilmiştir. Çünkü beklenen verim, toplum içinde gözükmemiştir. Bu çalışmaları da ileride göreceğiz.

Şu an Kovid-19 aşısını uygulayan ülke var mı?

Şu anda İngiltere kendi ruhsatlandırmasını yaptı. Rusya yine kendi aşısını kendi ülkesi için tescilledi ve uyguluyor. Çin de 2 tane aşısını kendi ülkesi içinde tescilleyip nüfusuna kullanıyor. Elbette ki bunun bir ülkenin ruhsatlandırmasından çıkmasına gerek yok, her ülke tescillemesini kendi yapabilir. Ama işlenecek süreç bilimsel olarak aynıdır. Yani ne kadar güvenilir? İnsanlarda yan etkileri nelerdir? Yüzdeleriyle hafif yan etkileri, şiddetli yan etkileri, orta etkileri gibi. Antikor üretiyor mu? Üretmiyor mu? Koruyuculuğu var mı?

Fotoğraf: Evrensel
“AŞI KAMUOYUYLA ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMALI”
Çin’den getirilecek aşının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylanması yeterli mi?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bağımsız bir organizasyon değil. Türkiye’de maalesef batılı çağdaş ülkelerden farklı olarak hem denetleyen hem ruhsatlandıran hem de satın alan kurum tekel. Yani devlet eliyle yapılıyor. Halbuki özerk kuruluşların denetçi ve ruhsatçı konumda olması gerekir. Böyle bir yapılanma Türkiye’de maalesef ki kurumsal olarak olmadı. ‘Hangi belgelerle? Nasıl onaylandığı?’ soruları yanıtlanmalı ve bu aşı kesinlikle kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmalı. Firmanın, ‘Benim aşım yüzde 97 güvenlidir, yüzde 95 güvenlidir’ gibi verdiği bilgilerin bilimsel bir mahiyeti yok. Bunun makale ve rapor olarak sunulması lazım. Bizler de onay veren kurum ve belgeleri incelersek, kendilerine de zaten bu konuda görüş sunabiliriz.

Türkiye, bilimsel belgeler sunmadan aşı uygulamasına geçer mi?

Bilimsel belgeler sunulmadığı taktirde böyle bir şey yaparlarsa bu tıp etiği açısından, bilimsel açıdan büyük bir hata olur. Toplumda eğer aşıya bağlı sorunlar yaşanırsa bunun sorumlusu doğrudan Sağlık Bakanlığı olur. Böyle yapmayacaklarını umuyoruz. Yani böyle bir riski almayacaklarını düşünüyoruz. Gerçi pandemide yaptıkları şu kadar hatayı gördükten sonra yapmayacaklarını da kimse söyleyemez ama umarım hatalardan bir ders almışlardır ve hem meslek örgütleriyle hem bilim dünyasıyla bu ruhsatlandırma ve tescilleme sürecini konuşurlar.

“AŞIYA GÜVENSİZLİK DUYMASINLAR”
Bilimsel veriler ışığında onaylanan aşıya güven yeterli mi?
Vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Bir kere aşıyla ilgili güvensizlik duymasınlar ve aşı karşıtlarına inanmasınlar. Aşı karşıtlarının aksine, başka ilaç sektörlerinin, lobi faaliyeti içinde olabileceğini düşünsünler. Çünkü aşı her zaman en ucuz yatırımdır. Koruyucu hekimlik yatırımıdır. Koruyucu hekimliğe yatırdığınız bütçedeki para size sağlık harcamalarındaki cari açığınızda azalma yaratarak, geriye dönüşü çok daha yüksektir. Vatandaşlarımız aşıdan herhangi bir endişe duymasınlar, temennisini buradan iletiyorum.
Siz aşı olacak mısınız?
Evet, onaylanırsa en başta bizler aşı olacağız. Bu aşılarla da kendimizi, ülkemizdeki diğer insanları korumaya çalışacağız. Aşı geldiğinde ilk yaptıracaklardan biri benim. Nereden geldiğinin önemi yok. Yeter ki bilimsel belgelere güven duyalım ve onay süreci de uluslararası bütün ölçeklerde tam olarak yapılmış olsun.

Tek seferlik yapılacak aşı yeterli olacak mı?

‘Hasta olanlar tekrar hasta oldu, 2-6 ay sonra biz tekrar aşı mı olacağız?’ gibi endişeler var. Bu aşının teknolojisi açısından doğru bir yaklaşım değil. Çünkü antikor üretimi olduğunda yine T hücre yanıtına da bakılıyor. T hücre yanıtı/ bağışıklığı hatta biz İmmunolojide buna bellek diyoruz; daha uzun sürelidir. Yaşam boyu koruyucu da olabiliyor. Onları da tabi ki aşı uygulandıktan sonra uzun bir süre izleyerek öğrenebileceğiz. Bunlarda sadece antikor yanıtı aranmıyor aynı zamanda T hücre ve diğer koruyucu hücrelerinin de ne olduğunun bilinmesi gerekiyor.
“TÜRKİYE’YE GELEN AŞI MİKTARI YETERLİ OLMAYACAK”
Türkiye’ye getirilecek aşı miktarı yeterli mi?
Gelen aşı miktarı Türkiye için yeterli olmayacak. İlk olarak sağlık çalışanlarına 65 yaş üstü ve astım, KOAH, hipertansiyon, obezite gibi hastalıkları bulunduranlara öncelik tanınacak. Bu nüfus için getirilecek miktar yeterli şu anda. Daha sonra tabi toplumun diğer kesimine, 65 yaş altı, belki bir hastalığı olan, daha sonra hiç hasta olmayan insanlara da yapılması gerekiyor. 83 milyon nüfusumuzda bir de 5 milyon mülteci var. Yani 88 milyon insana bu aşıyı getirmeleri gerekir. Çin’den getirilmesi planlanan aşı, iki doz uygulanacak. Bu da yaklaşık 170 milyon gibi bir rakam ediyor. Getirilen 50 milyon aşının sadece toplumun üçte birine yani öncelikli gruplara yetebileceğini düşünebiliriz.
Aşılara dair incelemeleriniz var mı?
Evet, bu gibi belgelendirmeler ve kurumlara yapılan başvurular şeffaf bir şekilde veri tabanından görülebiliyor. Hatta Kovid-19’un döneminin özelliği nedeniyle de pek çok yayına telif hakkı ödenmesi gerekirken, konunun aciliyeti nedeniyle bu yayınlar kamuoyuna açık bir şekilde paylaşılıyor. Biz bütün yayınlara ve belgelendirme süreci içerisinde ruhsatlandırma konusunda teslim edilmiş belgeleri, veri tabanından izleyebiliyoruz. Binlerce belge inceledik. Bu bilgileri 9’uncu ay raporumuzda açıklayacağız. (EVRENSEL HABER MERKEZİ)
2475130cookie-checkTTB Genel Sekreteri Vedat Bulut: Onay almış aşıdan endişe duymayın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.