‘Türklerin İngiltere‘de Kültürel Mirası‘ Sofya’da ele alındı

15-16 Haziran Sofya’da “Göçte Kültürel Miras“ konulu konferansta ‘Türklerin İngiltere‘de Kültürel Mirası‘ ele alındı…

Sofya’da Etnoloji ve Folklor Araştırmaları Anabilim Dalı (Bulgar Bilimler Akademisi) ile Etnografya Müzesi’nin 15-16 Haziran arası ‘Göçte Kültürel Miras“ konulu konferansa yazar, sosyolog ve belgesel yapımcısı Semra Eren-Nijhar ‘Türklerin İngiltere‘de Kültürel Mirası’nı ele alan sunum ile katılarak, Bulgaristan’da ilk defa Türklerin İngiltere’de kültürel misrasının öneminin altını çizmiş oldu.

Konferansın ana amacı uluslararası akedemisyenlerin katılımıyla göçteki kültürel mirasın göçmenlerin kültürel kimliğini göç ettikleri ülkelerde korumak ve önemine ışık tutarak,  göçmen toplulukların konsolidasyon ve kurumsallaşma süreçlerinde varolan rolünü yorumlayarak, göçteki kültürel mirası ana hatlarıyla değerlendirmek oldu.

Yaptığı sunumda İngiltere’de yetişen etnik kökenli gençlerin kimlik oluşumunda kültürel mirasın pozitif önemine değinen Eren-Nijhar, aidiyet olgusunun geniş toplum içinde sahip olunan ortak kültürün değerlerini olumlu etkileyerek farklı kültürden insanların birbirlerini daha iyi anlayacağını ve bunun sonucunda topumu ilgilendiren konularda birlikte  kolay hareket edilebileceğini vurgulayarak,  kültürel mirasın önemine değindi.

Sunum sonrası yöneltilen soruları yanıltlayan Eren-Nijhar, aynı zamanda katılımcılara İngiltere’de Türk diasporası ile ilgili bilgi vererek ‘İngiltere’de Türklerin Kültürel Mirası’ çalışmalarının daha çok yeni olduğunu, bu alanda daha verimli sonuç almak için daha kapsamlı araştırma yapılması gerektiğini ve  aynı zamanda maddi & manevi desteğin sağlanmasının önemini dile getirerek, bazı örneklerle Türklerin İngiltere’de ki tarihinin 18.yüzyıla dayandığını sözlerine ekledi.

2101490cookie-check‘Türklerin İngiltere‘de Kültürel Mirası‘ Sofya’da ele alındı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

five − four =