TURİZMDEN… Yazıklar olsun!

YAZIKLAR OLSUN ALANYALILARA, YAZIKLAR OLSUN HASAN BAŞKAN'A

Alanya, birkaç gündür, geçmişi ve bugünlere gelmesine dayanak olan gerçekler ile hiç uyuşmayan bir tartışma konusu ile gündemde.

Tartışma Türkiye sınırlarını aşıp Almanya’ya taştı. 

Yurtiçinde özellikle Alanya’da tartışmayı görmezden gelip olaya tepki göstermeyenlerin, konunun dünyaya nasıl yansıdığını anlamak için yan tarafta birkaç örneğini verdiğimiz Alman basınındaki yazılara bir bakmaları yeterlidir.

Son sözü başta söyleyelim.

Süleymancı diye bilinen tarikatın yoğun faaliyetlerine sahne olduğu bilinen Alanya’da bu ve benzeri tarikatlara mensup olanların dışındaki herkes bu tartışmadan dolayı utanç duymalıdır.

Başta Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ve buradaki turizm sektörünün bütün mensup ve temsilcileri, Alanya’nın böyle bir konuyla gündeme gelmesine isyan ederek tepki göstermelidir.

Konuyla ilgili alınacak karar ve getirilen herhangi bir yasak olmasa bile Alanya tarihine utanç verici bir tartışma olarak geçecek olan konu, Belediye Meclisi’ndeki Demokrat Partili bir üyenin turistlerin Ramazan ayında mayo ile sokakta dolaşmasından halkın rahatsız olduğunu öne sürerek belediyenin bununla ilgili bazı düzenlemelere giderek kimi yasaklamalar getirmesi talebinde bulunması ile gündeme geldi.

Ona AKP ve Anavatan partili diğer üyeler de destek verdi.

Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu da konuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermeyerek dolaylı biçimde bu tartışmayı onayladı.

Konuyla ilgili tartışmalarda dile getirilen önlemlerin hangisi alınacak bilmiyoruz.

Ama alınan karar ne olursa olsun, Alanya’nın böyle bir tartışmaya sahne olması bile bu, Türkiye’nin en eski turizm bölgesi olmakla övünün Alanya tarihine utanç verici bir olay olarak geçecektir.

Alanya’da böyle bir tartışmanın yapılması kadar bu tartışmanın basına yansıması üzerinden iki gün geçtiği halde ekmeğini turizmden yiyenlerden kimsenin bu kepazeliğe tepki göstermemesi de Alanya’daki sektör temsilci ve mensupları adına bir başka utanç verici durumdur.

Böyle bir tartışmanın, bugüne kadar “düzgün”  belediye başkanı diye bilinen Hasan Sipahioğlu’nun başkanlığında yapılması, adı geçen ile ilgili bugüne kadar yapılan değerlendirmelerin yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor.

Ona da, 20 yıl önce partisi Anap'ın iktidar olduğu dönemde turizm bakanı olan Mükerrem Taşçıoğlu'nun o dönemdeki benzer açıklamalarını ahımsatmak istiyoruz

Taşçıoğlu, bir gezi sırasında, Alanya'daki tartışmalarda olduğu gibi, turistlerin mayo ile dolaşmalarının yasaklanmasını istemişti.

Aradan yıllar geçti, Türkiye'ye turist gelmeye, turistler de geldikleri kıyı bölgelerinde giysiler ve mayo ile dolaşmaya  devam ediyor.

Peki, milletvekili ve bakan olarak döneminde mutlaka iyi şeyler de yapmış olan Mürekerrem Taşçıoğlu, bugün hangi işi ya da açıklaması ile anılıp anımsanıyor?


Denebilir ki Hasan Sipahioğlu, yaklaşan yerel seçimler nedeniyle böyle davranıyor

Kendisinin böyle düşünüp düşünmediğini bilmiyoriuz. Ama böyle düşünenlerin  Mükerrem Taşçıoğlu'nu olayını anımsamalarını öneriyoruz.

Dolayısıyla konuya böyle bakanlar bilmelidirler ki, böyle bir mazeret de bu utanç verici durumu değiştirmez.

Zira, Alanya bugüne kadar hep Türkiye’nin turizme açılan ilk yerlerinden biri olmakla haklı olarak övünür ve öyle tanımlanırdı.

İşte bu Alanya’nın belediye meclisinde turistlerin mayo ile sokakta gezmesinin halkı rahatsız ettiği öne sürülerek bunun önlenmesi için karar alınması talebinde bulunulmaktadır.

Belediye’nin mayo ile dolaşan turistlere karşı önlem almasını isteyenler buna gerekçe olarak halkın rahatsız olduğunu öne sürüyor.

Gerçekte ise bu o talebi dile getirenler, bu yolla faşizan duygularını dışa vurmuşlardır. Ellerin geçen ilk fırsatta neyi neden nasıl yasaklamak istediklerini göstermişlerdir.

Zira, Alanya’ya 30 yıldır turist geliyor ve bu turistler her turizm bölgesi ve kıyı bölgesinde olduğu gibi burada da deniz kıyafetleri ile dolaşıyorlar.

Ne oldu da 30 yıldır rahatsız olmayan halkın şimdi rahatsız olduğu söylenmeye başlandı?

Olan, bilerek ya da bilmeyerek içinde faşizan duygular besleyenlerin uygun ortam bulduğunda bunu dışa vurmasıdır.

Bu tartışmayı açan ve talepte bulunanların bu çıkışını Ramazan ayında dile getirmesi içlerindeki faşizan duyguların dışa vurumu için uygun ortamı kolladıklarını gösteriyor.

Zira, turistlerin mayo ile sokaklarda dolaşmasından rahatsız olanlar ve buna karşı önlem alınarak yasaklamalara gidilmesi talebinde bulunanların, bunun için kutsal Ramazan ayını bahane olarak kullandıkları görülüyor.

Bu da faşist ideolojinin temeli olan güçlü iken ve ortamını bulduğunda saldırıya geçmesinin örneğidir.

Belediye Meclisi üyelerinin öneri ve talepleri ile başlayan tartışmalarla gündeme gelen, gerçekte Türkiye’nin AKP iktidarında yaşadığı dinin siyasal amaçla kullanılmasının Alanya’daki yansımasıdır.

Biz, böyle bir talebi gündeme getiren ve tartışma konusu yapanlara değil, onlara tepki göstermeyen, Alanyalı turizmcilere kızıyoruz.

Onlar ki, her biri ayrı siyasal eğilimde olmasına karşın, konu Alanya olduğunda  "Ortak akıl'la çalışan; Hüseyin Hacıkadiroğlu,Müfit Kaptanoğlu, Nüvit Özkan, Hasan Sipahioğlu ve diğerleridir.

Bu tartışma Alanya'nın turizm tarihine utanılacak bir olay olarak geçecektir.

Biz böyle bir tartışmada olaya tepki göstermeyip sessiz kalanların durumuna üzülüyor ve yazıklar olsun diyoruz.

________________

* www.turizmgazetesi.com editörü

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.