Vatandaşlıktan çıkarılanlara iyi haber

Hükümet, Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına dair iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Vatandaşlık Yasa Tasarısı’nı TBMM’ye gönderdi.


Tasarıyla, askerlik görevini yapmayanlar ile izin almadan bir başka ülke vatandaşlığına geçenlerin Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi uygulamasına son veriliyor. Tasarıyla, izin almaksızın kendi istekleri ile yabancı bir Devlet vatandaşlığını kazananlara, yurt dışında bulunup da muvazzaf askerlik görevini yapmak için yapılacak çağrıya mazeretsiz olarak üç ay içinde icabet etmeyenlere, sevk sırasında veya kıtalarına katıldıktan sonra yurt dışına kaçıp da yasal süre içinde geri dönmeyenlere ve Silahlı Kuvvetler mensupları ile askerlik görevini yapmakta olanlardan görev, izin hava değişimi veya tedavi için yurt dışında bulunup da süresi bittiği halde mazeretsiz olarak üç ay içinde geri dönmeyenlere yeniden vatandaşlık hakkı doğuyor. Tasarıya göre, yeniden vatandaşlık başvurusunda Türkiye’de ikamet etme şartı da aranmıyor.


EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞA VATANDAŞLIK HAKKI


Tasarıya göre vatandaşlık, doğumla, soy bağıyla, doğum yeriyle, sonradan izin alınarak kazanılabilecek. Tasarıda yer alan hükümler ise şöyle:”


-Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.


-Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.


-Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.


-Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.


-Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.


-Türkiye’de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılır.


-Sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile gerçekleşir.


-Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz.”


TÜRKİYE’YE YATIRIM YAPAN TÜRK VATANDAŞI OLABİLECEK


Tasarıya göre, Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler, vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler ile Göçmen olarak kabul edilen kişiler (yabancılar) Türk vatandaşlığını kazanabilecekler.

1029400cookie-checkVatandaşlıktan çıkarılanlara iyi haber

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.