Ve 301’nci madde Komisyon’da

Toptan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, söz konusu kanun teklifinin, geçen hafta TBMM Başkanlığına sunulduğunu belirterek, şunları söyledi:


“TBMM Başkanlığına sunulan kanun tasarı ya da teklifleri önce TBMM Kanunlar Dairesi Başkanlığı tarafından teknik bir incelemeye tabi tutulmakta ve yasa yapma tekniğine aykırı bir husus tespit edilmediyse Sayın Başkan aracılığıyla, bu teklif ya da tasarı, ilgili komisyon ya da komisyonlara havale edilmektedir. Söz konusu kanun teklifi de bu süreçten geçmiş ve kanunlar dairemiz teknik bir inceleme yaparak bazı noktalarda, düşüncelerini rapor haline getirmek suretiyle Sayın Başkanvekili Güldal Mumcu’ya sunmuştur. Sayın Mumcu, bilinen nedenlerle ve tamamen kendi takdirine taallül eden bir düşünceyle, benim gelip bu kararı vermemi istemiş ve o nedenle kanun teklifini ilgili komisyona havale etmemiştir. Yaptığımız incelemede kanun teklifinin, kanun yapma tekniğine aykırı olmadığını o nedenle de görüşülmesinin mümkün olduğunu düşünerek, bu sabah ilgili komisyon olan Adalet Komisyonuna havale ettim.”


Köksal Toptan, TCK’nın 301. maddesi ile ilgili kovuşturma açmada, Adalet Bakanlığının iznini aramanın en doğru yaklaşım olduğunu ifade ederek, “Böyle bir organla donatılmamış cumhurbaşkanlığı makamı, kovuşturma aşamasında böyle bir yetkilendirmeyle donatılması, cumhurbaşkanlığı makamını çok zor durumda bırakabilir” dedi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.