‘Yargıtay sözlerinin arkasındadır’

Yargıtay Başkanvekili Osman Şirin, Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun 28 Eylül 2007’de yayımladığı bildiriyi anımsatarak, “Başkanlar Kurulu, Cumhuriyetin temel ilkelerinin zaafa uğratılmasının benimsenemeyeceğini, laiklik ilkesinin doğrudan veya dolaylı yeni düzenlemelerle zayıflatılmasının kesinlikle kabul edilmez olduğunu belirtmiştir” dedi.


Şirin, yaş haddinden emekliye ayrılan 2 Yargıtay üyesinin veda töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul Üniversitesinden arkadaşlarına seslenerek şöyle konuştu:
“İstanbul Hukuk Fakültesi’nin içinde ne örtünme ihtiyacını duyan bir kızımız vardı, ne de kapıda ‘örtünmeliyim’, ‘dini inancımın gereği budur’ diye eyleme giden bir kişi vardı. Hiçbirisi mevcut değildi. Türkiye’de 3 üniversite vardı. Her birisi çağdaş görünümleriyle, o mükemmel tavırlarıyla, o coşkulu ve birbirini katiyetle ayırmayan giysileriyle eğitimlerini sürdürdüler.
Ne oldu o bizim üniversitelerimize? Bugün kapılarında ‘inancımın gereğidir’ diye bar bar bağırılıyor ve ‘inancı gereğidir’ diye o bağırmalara kendi anlayışları doğrultusunda destek verenler, bugün Türkiye’nin gündemini sadece ve yalnız diğer gündemleri unutarak ya da gerilere öteleyerek, anayasa ve yasa değişikliklerini konu ediyorlar.”


Anayasa değişikliği hazırlıkları evresinde Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun 28 Eylül 2007 tarihinde yayımladığı bildiriden bölümler okuyan Şirin, “‘Başkanlar Kurulu, orada, Anayasa’nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükümleri korunmuş gibi görünse bile, başka maddelerde yapılacak değişikliklerle Cumhuriyetin temel ilkelerinin, zaafa uğratılmasının benimsenemeyeceğini, Cumhuriyetin vazgeçilmez temel dayanağını oluşturan laiklik ilkesinin ve Yüksek Mahkeme kararlarıyla çerçevesi çizilmiş olan laiklik ilkesinin doğrudan veya dolaylı yeni düzenlemelerle zayıflatılmasının kesinlikle kabul edilmez olduğunu belirtmiştir.


Bugün Yargıtay bu sözlerinin arkasındadır, hukuken arkasındadır, hukuki eylemlerle de arkasında olacaktır” dedi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.