ÖYK, Tekel Sigara’nın satışını onayladı

ÖYK, TEKEL’in bağlı ortaklığı Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti Anonim Şirketine ait sigara üretim işi ile ilgili varlıkların, 1 milyar 720 milyon ABD Doları ‘peşin’ bedelle, BAT Tütün Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine satışını onayladı. Konuya ilişkin ÖYK Kararı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.


Karara göre, Adana, Ballıca, Bitlis, Malatya ve Tokat sigara fabrikaları ile bu fabrikaların kullanımında bulunan taşınmazlar şirkete satılacak.


İstanbul, Adana, Ballıca, Malatya ve Tokat sigara fabrikalarının envanter kayıtlarında yer alan makine ve teçhizat, yedek parça, hammadde, yarı malul ve mamul stokları ile sarf malzemesi nitelikli varlıklar, işletme malzemeleri ve üretim faaliyetlerinde kullanılan tüketim malzemeleri, taşıtlar, demirbaşlar, diğer varlıklar ile yatırım programı çerçevesinde alımı yapılmış olan makine ve teçhizat ile sigara fabrikalarının üretim işi ile ilgili sözleşme imza tarihi itibariyle tüm siparişler ve bunlara ait sözleşmeler şirkete devredilecek.


Adana, Ballıca, Bitlis ve Tokat sigara fabrikalarının sahası içinde bulunan lojmanlar satılacak. Şirketin sahip olduğu sigara reçeteleri gibi ticari sır niteliğindeki bilgiler ve bunlarla ilgili hak ve yükümlülükler de satış yapılan şirkete devredilecek. 


 


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.