‘Yükseköğrenime ayrılan kaynak az’

YÖK’ün ”Türkiye’nin Yükseköğretim Staratejisi” başlıklı raporu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e sunuldu.


YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç başkanlığında oluşturulan Strateji Komisyonunca hazırlanan rapor, kitap haline getirildi.


251 sayfadan oluşan raporda, öne çıkan ifadeler şöyle:


• ”Türban diye adlandırılan bu örtünme biçiminin, kamusal alanda yasaklanması, önce ulusal yargı  organlarımızın, ardından da uluslar arası  mahkemelerin bağlayıcı kararlarına dayanmaktadır.”
• ”Bir hukuk devletinde, kurallara ve mahkeme kararlarına uymak bir yurttaşlık görevi olduğu gibi, aksi yöndeki tutum ve davranışlar karşısında uygulanacak yaptırımlara katlanma sorumluluğu da vardır. Bu açıklamalar dikkate alınmadan YÖK’ü ve üniversiteleri sürekli olarak töhmet altında bırakmak isabetli olmamaktadır.”
• ”Hiçbir ayrım yapmadan, bütün lise mezunlarına üniversiteye girişte tek bir katsayı uygulaması yapmak, koşulları eşit olmayan bir yarışma  yaptırmakla eş anlamlıdır.”
• ”ÖSS, öğrencinin yeteneğini ve bilgisini nesnel olarak ölçen bir sınavdır. Kuşkusuz böyle bir sınavdan eşitsizlikleri gidermesini beklemek doğru değildir.”
• ”Daha iyi bir çözüm bulunana kadar, merkezi yerleştirme uygulamasının sürdürülmesinin yararlı olacağı konusunda bir oydaşma bulunduğu söylenebilir.”
• ”Günümüz koşullarında öğretmenler ve okul yöneticileri, dershaneye ihtiyaç bırakmayacak bir öğretim verme iddiasını taşıyamamaktadır.”
•”Ortaöğretimi bitirme sınavları yeniden konulmalıdır.”
•”Mesleki eğitim özendirici hale getirilmelidir.”
•”Yükseköğretime seçme ve yerleştirme sistemi yeniden düzenlenmelidir.”
•”İmam hatip liselerinin sayıları, bu okulları, liselere alternatif konumdan çıkaracak biçimde sadece ‘din görevlisi yetiştirmekle sınırlı’ meslek okulu olarak programları yeniden düzenlenmelidir.”
•”YÖK’ün bir organ olarak varlığı korunmakla birlikte, görev ve yetkilerinde bugüne göre önemli bir sınırlama yapılması yararlı olacaktır.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.