YOK OLUŞ DEĞİL, EKOSOSYALİZM

ÇEVİRİ: MEHMET TAŞ / AÇIK GAZETE – Bu açıklama, Yeşil Sol, Sol Birlik ve Anti-Kapitalist Direniş tarafından organize edilen Birleşik Krallık merkezli bir koalisyon olan Ekososyalist İttifak tarafından hazırlandı.

Küresel Ekososyalist Ağı, önerilen değişikliklerin tartışılması ve kabul edilmesinden sonra, İklim ve Kapitalizm de dahil olmak üzere çok çeşitli bireyler ve gruplar tarafından onaylandı. 31 Ekim’de Glasgow’da başlayacak olan Birleşmiş Milletler İklim Konferansı COP26’da* dağıtılacak.

Açıklamayı desteklemek ve Ekososyalist İttifak ve özel eylemlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak için:  eco-socialist-action@protonmail.com adresine e-posta gönderin.

EKOSOSYALİZM! YOK OLMA DEĞİL!

COP26, benzeri görülmemiş sıcak hava dalgaları, orman yangınları ve sel olaylarından sonra artan iklim kaosu ve ekolojik bozulmanın arttığı koşullarda toplanıyor. İklim, çevre, yok olma, ekonomi ve hayvandan insana geçen hastalıklar gibi birbiriyle bağlantılı ve birbirinden ayrılamaz birçok krizle karşı karşıyayız.

Ekososyalistler olarak başka bir dünyanın mümkün olduğunu söylüyoruz. Bunun için dünya çapında emekçi kitlelerin seferber edilmesini gerektiren büyük bir sosyal ve politik dönüşüme ihtiyaç var. Yalnızca kapitalizmin amansız özel kâr arayışının, bitmeyen israfın ve açgözlü büyüme dürtüsünün sona ermesine değil, yalnızca iklim değişikliğine, çevresel bozulmaya ve kitlesel yok oluşa değil, küresel yoksulluğa, açlığa ve aşırı sömürüye de çözüm sağlayabilir.

İklim değişikliğinin büyük sorunları Glasgow’da tartışılacak, ancak ne olursa olsun, kapitalizm iklim değişikliğini belki azaltabilir fakat durduramaz. Gerçek iklim çözümleri, sorunu yaratan piyasa sistemine dayandırılamaz. Yalnızca örgütlü işçi sınıfı ve kırsal kesimdeki ezilenler, küresel güneyin ulusları -kadınlar ve erkekler- kapitalizmi sona erdirme gücüne sahiptir, çünkü onların emeği tüm zenginliği üretir ve sistem değişirse kaybedecek ne büyük servetlerine kazanılmış hakları ne de sömürü ve özel kârı yoktur.

İklim değişikliğini durdurmak için hemen harekete geçin!

Talep ediyoruz:

 • Tüm fosil yakıtlar yerin altında kalmalı – yeni gaz, kömür veya petrol yok!
 • Ulaşım, altyapı, sanayi, tarım ve evler için yenilenebilir enerjiye hızlı bir geçiş
 • Yeşil ekonomiye yatırım yapan ve sürdürülemez sektörlerdeki istihdamın yerini alacak küresel kamu sektörü için bir program
 • Küresel güneyin gerekli sürdürülebilir teknolojileri ve altyapıyı geliştirmesi için küresel olarak finanse edilen adil bir geçiş
 • Sera gazı emisyonlarında, 1990 yılına göre 2030 yılına kadar en az %70’lik büyük bir kesinti hedeflenmeli. Tüm askeri, havacılık ve denizcilik emisyonlarının şeffaf muhasebe, ölçüm ve popüler gözetimi için mekanizmalar devreye sokulmalı
 • Emisyona neden olan tüm planlara son
 • Maden çıkarımına (ekstraktivizme), ormansızlaşma ve araziye el konulması yoluyla yerli halkların topraklarına saldırılara ve bu toprakların yok edilmesine derhal son

Sürdürülebilirlik ve Küresel Adalet

Uzun vadeli küresel kriz ve felaket olaylarının ani etkileri kadınları, çocukları, yaşlıları, LGBTQ+ ve engellileri ve yerli halkları daha ciddi şekilde etkiliyor. Eko-sosyalist bir strateji, sosyal adaleti ve ezilenlerin kurtuluş mücadelelerini merkezine koyar.

Göç, iklim değişikliği ve bundan kaynaklanan çatışmalar ve kaynak savaşları tarafından yönlendiriliyor ve giderek artacak. İnsanların serbest dolaşımını sağlamak ve desteklemek, temel bir politika ve gelecek için planlamanın gerekli bir parçası olmalıdır.

Şunlar için çağrı yapıyoruz:

 • Küresel güneyin uluslararası borcunun derhal iptali
 • Devasa “fabrika” çiftliklerinden ve büyük ölçekli tek bitki türünün üretimi olan monokültür tarım işletmelerinden çevre dostu tarım yöntemlerine ve tarımda sentetik gübre ve pestisit kullanımını azaltmak için yeşil tarım teknolojisine yatırım yapmaya doğru hızlı bir geçiş ve bunların yerine organik yöntemler ve küçük çiftçiler için destek
 • Eğitim ve yüksek kaliteli, uygun fiyatlı bitki bazlı alternatiflerin sağlanması ve tanıtılması yoluyla et ve süt ürünleri üretim ve tüketiminde önemli bir azalma sağlama
 • Küresel güneyde gıda ve beslenme güvensizliğini sona erdirmek için gıda hakkı ve gıda egemenliği, insan hakları ve doğal kaynaklar, tohumlar, toprak, su, ormanlar, bilgi ve teknoloji üzerinde yerel kontrole dayalı tarım sistemlerinin teşviki
 • İthal gıda, kereste ve biyoyakıt talebinin azaltılarak tropikal ve kuzey ormanlarındaki ormansızlaşmaya son verilmesi
 • Özellikle yerli halkların ve ilk Ulusların topraklarında ekolojik ve sosyal olarak yıkıcı ekstraktivizme son verilmesi
 • Yerli halkların vekonomik, kültürel, politik ve toprak haklarına saygı
 • Biyoçeşitliliğin korunması ve koruma alanlarının hızlı artışı
 • Mevcut evleri ve binaları enerji açısından verimli ve sürdürülebilir teknolojilerle güçlendirerek yakıt yoksulluğunun sonlandırılması

Adil bir geçiş talep ediyoruz:

 • Yeni ekonomide iyi ücretli alternatif işlerle, çevreye zarar veren endüstrilerde çalışanların yeniden vasıflandırılması
 • Yeni sürdürülebilir teknolojileri tasarlamak ve uygulamak ve eski sürdürülemez olanları devre dışı bırakmak için çalışan insanların enerjisini ve yaratıcılığını kullanmak için işçilerin tam ve demokratik katılımı
 • Müfredatın tüm seviyelerinde çevre eğitimi ile birlikte, adil bir geçişin uygulanmasına ve geliştirilmesine yönelik popüler eğitim ve katılım kaynakları
 • İnsanların ihtiyaçlarını karşılayan ve özel araç kullanma gereksinimini azaltan kapsamlı bir entegre plan ile sürdürülebilir, uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli toplu taşımanın acil olarak geliştirilmesi
 • İsrafı, tekrarı ve çevreye zararlı uygulamaları ortadan kaldıran, çalışma haftasında azalma ve buna bağlı olarak boş zamandaki artışı artıran planlı bir eko-sosyalist ekonomi
 • Ücretsiz ve hızlı bir geniş bant altyapısı kullanılarak, adil esneklik ve eve daha yakın çalışmaya vurgu yapılarak iş uygulamalarının yeniden düzenlenmesi

Eko-sosyalistler olarak adil ve sürdürülebilir bir dünya vizyonu ortaya koyuyoruz ve böyle bir dünyayı mümkün kılan küçük de olsa her değişiklik için tüm enerjimizlemücadele edeceğiz. Mümkün olan her yerde işçi ve toplum örgütlerini uluslararası düzeyde örgütleyip destek verecek ve hükümetlere taleplerimizi ileteceğiz, şirketlere her yerde meydan okuyacağız.

 ÇAĞRIYI YAPAN ÖRGÜTLER

 • Yeşil Sol (İngiltere)
 • Sol Birlik (İngiltere)
 • Anti-Kapitalist Direniş (Birleşik Krallık)
 • Küresel Ekososyalist Ağ (Uluslararası)
 • ecosocialist.scot (İskoçya, Birleşik Krallık)
 • YÜKSELİŞ (İrlanda)
 • Kırmızı Yeşil İşçi (İngiltere)
 • Yeşil Eko-Sosyalist Ağ (ABD)
 • Kârdan Önce İnsan (İrlanda)
 • İklim Değişikliği Değil Sistem Değişikliği (ABD/Kanada)
 • An RabhartaGlas (İrlanda)
 • İklim ve Kapitalizm (Uluslararası)
 • Sosyalist Proje (Kanada)
 • Ekososyalist Bağımsız Grup (Birleşik Krallık) Lancaster Kent Konseyi
 • Sosyalist Eylem (Kanada)
 • Kırılma Önleyici Nanalar (Birleşik Krallık)
 • Pittsburgh Yeşil Sol (ABD)
 • Atılım Partisi (İngiltere)
 • Gezegen için Bir Oy (İngiltere)

Bireyler

 • BeatrixCampbell (Birleşik Krallık) (OBE, yazar ve yayıncı)
 • George Monbiot (Birleşik Krallık) (gazeteci, yazar ve çevre aktivisti)
 • Victor Wallis (ABD) (ekososyalist yazar ve Boston’daki Berklee Müzik Koleji’nde siyaset bilimi profesörü)
 • Profesör KristaCowman (Birleşik Krallık), (Tarihçi)
 • Peter Sainsbury (Avustralya) (Profesör, Tıp Fakültesi, Sidney, Notre Dame Üniversitesi)
 • Profesör Julia Steinberger (Sosyal Ekoloji/Ekolojik Ekonomi) (İsviçre)
 • Romayne Phoenix (İngiltere)
 • JhonGiyai (Batı Papua)
 • David Schwartzman (ABD) (İklim/enerji bilimcisi Küresel Yeşiller COP26 Çalışma Grubu Üyesi – Amerika Birleşik Devletleri Yeşiller Partisi Uluslararası Komitesi)
 • DeeSearle (İngiltere)
 • Steve Masters (Birleşik Krallık) (Çevre aktivisti; Yeşiller Partisi Bölge Meclis Üyesi, W Berkshire)
 • JimPetersen (ABD)
 • Osver Polo Carraco (Peru)
 • SallyLansbury (Birleşik Krallık) İşçi Partisi Cllr. Allerdale Belediye Meclisi
 • RafaelArturoGuariguata (Almanya)
 • TinaRothery (İngiltere)
 • ChristopherLozinski (ABD)
 • Pat McCarthy (İngiltere)
 • CliveHealiss (İngiltere)
 • FelicityDowling (İngiltere)
 • Charles Kapısı (İngiltere)
 • Emma Lorraine Coulling (İngiltere)
 • KenBarker (İngiltere)
 • StephenHall (Birleşik Krallık) (Başkan, Manchester Sendika Konseyleri Birliği)
 • LucyEarly (İngiltere)
 • Andrew Francis Robinson (İngiltere)
 • KevinFrea (Birleşik Krallık) (Lider Yardımcısı, Lancaster Kent Konseyi)
 • Richard Finnigan (Birleşik Krallık)
 • John Burr (Birleşik Krallık)
 • AndreaCarey-Fuller (İngiltere)
 • Paul Hutchens (Birleşik Krallık)
 • Gordon Peters (İngiltere)
 • Jonathan N Fuller (İngiltere)
 • Nicole Haydock (İngiltere)
 • Deborah Fink (İngiltere)
 • Mary Stuart (İngiltere)
 • CathySlaughter (İngiltere)
 • Anna Ay (İngiltere)
 • OliverCharleston (İngiltere)
 • William A Richardson (Birleşik Krallık)
 • TamsinEvans (İngiltere)
 • Gordon Housley (İngiltere)
 • RickEvans (İngiltere)
 • GeoffBowman (İngiltere)
 • GrahamWardrope (İngiltere)

Açıklamayı desteklemek ve Ekososyalist İttifak ve özel eylemlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak için:  eco-socialist-action@protonmail.com adresine e-posta gönderin.

* COP26 Taraflar Konferansı (COP), iklim değişikliğinin yerel ve uluslararası olarak nasıl yönetildiğini tartışmak ve gözden geçirmek için hükümetleri bir araya getiren BM’in yıllık düzenlediği bir etkinliktir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.