İzafi zamanlamalar;

Antik ve kadim tarihte, İletişim Nazırına hiç gerek duyulmadı… olsaydı, feyzbok tiviter miviter olmadığından, sadece kominikasyon güvercinlerini yemlemekten sorumlu olur, güvercin taklaları atarken, yalan yanlış haberler iletebilirdi alimallah…

AB’den sorumlu Müzakereci nazır kavramı ise hiç akıllara gelmezdi… Çünkü cihan zaten bize ait olduğundan hep bize girmeye çalışırdı dünya…

Süleyman’ı muhteşem yapan veziri azamlar, aslında ” göçsede bi rahat at koştursak” deyyü aportta beklerlerdi… Azamlıkları cüsselerinden değil, azami mebzul miktarda nemalanma kaabiliyetleri itibariyle idi…

Boğaz’daki bilimum yalıları yaptırabilecek “götürme” işlemi için hesapları tutacak bir Maliye nazırına da gerek görülmemişti, çünkü sadece ganimetler değil, topraklar da direk üleşilirdi…

Halk kul, yönetici sınıfı alacaklı olduğu için bu işleme götürme denmez, nemalanma hiç denmez, dense dense takdiri ilahi denirdi…

Mesela Bahriye nazırı bile yapılmayan Piri Reis’i biz ve Dünya, meşhur haritasıyla tanırken, aslında Fetovari bir paralellik arzettiğini hiç bilmezdik… Sokullu’nun ise Sarhoş Ayyaş II. Selim’in tatlı hayatından istifade, gelmiş geçmiş en uzun süre hüküm süren bir nevi başvekil olduğunu Emin Oktay nakşetmişti kafamıza… Başvekillerle valide sultanlar hep dış kaynaklı ithalata dayalı olduğu halde, bir dış ticaret nazırlığının hiç adı geçmez tarihte…

Ama Magnificent’in büyük dedesi FSM zamanında, Çevre ve Orman Vezirliği ya da Tarım vs. nazırlığı mutlaka var olmalı ki, ilgili nazırına, ” ulan var ya!, ormanlarımdan bir dal kesenin başın keserim” deme gereği duymuştu Fatih… Lalası TC Akşemsettin’i torpille Eğitim Nazırı yapma gereği duymamıştı ama…

Mesela Antik Yunan’da Homeros’un Kültür Bakanı yapılmaması gibi, ne Sokrates, ne Platon için emsal bir Felsefe Başmüşavirliği riyaset makamı asla tasarlanmamıştır… Ve ayıp edilmiştir…

Ama 4000 yıl önce bizim Güneydoğu’da hüküm süren kadim Sümerlilerin astronomi kürsüleri ganiydi… Uzay örgütlerinden sorumlu Samanyolu Galaxi’sine girmek için bir başmüzakerecileri olması muhtemel…

Feyzbok’da aradım, ” Yavuz Sultan Selim” ortamda yok… ya da çevrim içi değil, ama gugılda aradım, ordan halife kılığında çıktı… AkTV’de çıkmış halifeliği niçin sırtlanıp getirdiğini anlatıyordu Mısır’dan…

Ki Osmanlı’da da, çöküşün miladı padişahların en güçlü olduğu zamana denk gelir…

Bu arada Ramses ile Neron arasında direk kırmızı hat olduğu ve telekulakla dinlendikleri için Musa’nın download edildiği söyleniyor…
Sorunuz; Heredot; cep 0850 .77 .7 69

767100cookie-checkİzafi zamanlamalar;

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.