‘Özürlülük bilgisi’ artık nüfus cüzdanında

“Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, özürlü bireylere ilişkin bilgileri, “Ulusal Özürlüler Veri tabanı”nda toplayacak.


Özürlü bireyler, ikamet ettikleri yerin sosyal hizmetler il müdürlüğüne, sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneği ile nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ile müracaat edecek. Formdaki bilgiler, il müdürlükleri tarafından özürlünün beyanı ve ibraz ettiği belgelere göre kimlik uygulama yazılımı kullanılarak, veri tabanına aktarılacak. Bu özürlü bilgileri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından her ayın ilk haftası Özürlüler İdaresi Başkanlığı’na gönderilecek.


Özürlülere ait kimlik bilgileri ve özür oranı bilgisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından elektronik ve belge ortamında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilecek. Gönderilen bilgiler, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) veri tabanında tutulacak.


NÜFUS CÜZDANINDAKİ ÖZÜRLÜLÜKLE İLGİLİ BİLGİLER


Nüfus cüzdanında özürlülüğüne ilişkin bilgi yer alan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ilgili mevzuatta münhasıran özürlülere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanacak. Nüfus cüzdanlarında özürlülükle ilgili bilgiler yer almayan ve almasını istemeyen özürlüler, ilgili mevzuatla tanınan haklardan “Özürlüler İçin Sağlık Kurulu Raporu”nu ibraz ederek faydalanabilecek.


Özürlü olduğunu istenen belgelerle beyan eden ve il müdürlüklerine başvuran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının nüfus cüzdanlarının arka yüzünde “%… oranında özürlüdür” ifadesi yer alacak.


Özürlülük bilgilerinin nüfuz cüzdanına yazılması özürlünün isteğine bağlı olacak.


Özür oranı ile ilgili bilgilerde değişiklik olması durumunda, özürlü birey buna ilişkin sağlık kurulu raporu ile sosyal hizmetler il müdürlüğüne başvuracak.


Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından özürlüler için verilmiş olan kimlik kartları geçerliliğini korurken, kimlik kartının içerdiği bilgilerin değişmesi, kaybedilmesi, çalınması durumunda yeniden ”özürlüler için kimlik kartı” düzenlenmeyecek. Özürlüler, özürlülük bilgisinin yer aldığı nüfus cüzdanlarını, nüfus müdürlüklerinden talep edebilecek.


Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 1998’de yürürlüğe giren Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler İçin Kimlik Kartı Yönetmeliği de yürürlükten kaldırıldı.


FOTOĞRAF: Alpaslan Düven

1025980cookie-check‘Özürlülük bilgisi’ artık nüfus cüzdanında

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.