Eren Erdem: Yüz bin kişi kayıp

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Türkiye’nin en büyük sorunlarından başında yaşanan iç göçün olduğunu, Doğu illerinin adeta boşaldığını bir an önce önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Eren Erdem; TÜİK tarafından açıklanan Türkiye’nin, 2017 yılı sonuçlarına göre, fiyat düzeyi endeksine göre enpahalı il 114.8 ile İstanbul, en düşük bölge ise 93.5 ile Kars,Ağrı, Iğdır, Ardahan.

GÜVEN SORUNU VAR

“Tüm bu verilere karşın, başta Kars olmak üzere doğuda göç artarak devam ediyor, adeta hayalet kentler ortaya çıkmaya başladı”,dedi.”15 yıllık AKP döneminde 100 nüfus kaybeden Kars ‘ta göçün sebebi sadece ekonomik veya güvenlik sorunları ile açıklanamaz. Bunun en büyük nedeni “”Güven Sorunu”dur. Kars Halkı geleceğini yaşadığı kentte tasarlayamıyor, çünkü hükümete güvenmiyor”,ifadesini kullandı. Konunun çok ciddi bir mesele olduğunu ve tümboyutları ile araştırılması gerektiğini söyleyen Erdem TBMM’nin Kars özelinden yola çıkarak tüm bölgeye emsal olacak bir araştırma yapmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Eren Erdem TBMM ye verdiği araştırma önergesinde şu görüşlere yer verdi.
Kars ili, tarihi, geçmiş kültürel mirası ve bulunduğu coğrafi konum açısından önemli bir yerleşim birimimizdir. Selçukluların Anadolu coğrafyasında ilk feth ettikleri yer 16 Ağustos 1064 de Kars (Ani) dır. Birçok savaşlara ve işgallere maruz kalmasına karşın anavatandan kopmamıştır. Sarıkamış destanına da ev sahipliği yapan ilimiz aynı zamanda Anadolu’da kurulan ilk Cumhuriyetinde (Güney-Batı Kafkas Cumhuriyeti) Başkentidir. Soğuk Savaş döneminin ağır koşullarını en şiddetli şekilde yaşayan kent, yeterli ölçüde yatırımlardan pay alamamıştır.

ÖZELLEŞTİRME FABRİKALARI KAPATMIŞTIR

Tüm bunlara karşın ilde kurulan Tarım ve Hayvancılığa dayalı fabrikalar özelleştirme adı altında yok pahasına elden çıkarılmıştır. Bugün kentte özelleştirme yolu ile satılan 5 fabrikadan sadece bir tanesi üretime devam etmektedir.1991 de Ardahan ve Iğdır’ın ayrılarak il olması ile başlayan süreçte , Kars’ın “bölge ili” olacağı vaatleri boşa çıkarılmış il her geçen gün biraz daha geri gitmiştir. İzlenen hükümet politikaları işsizliği artırmakla kalmamış, adeta göçün önünü hızla açmıştır. Bu gün Kars’ın il Merkezi Nüfusu 75.bin iken, Sadece İstanbul’un bir ilçesinde yaşayan Kars kütüğüne kayıtlı nüfus sayısı bu rakamın çok üzerindedir.

Closeby ReklamStore
HER YIL 5000 NUFUS KENTTEN AYRILIYOR

2002 Nüfus sayımına göre , Türkiye toplam Nüfusu 66.500 000 iken , Kars’ın Nüfus sayısı, 325.000 dir. Bugün Türkiye Nüfusu yaklaşık %20 artışla 80 milyona ulaşmıştır. Bu oranı dikkate aldığımızda Kars’ın Nüfusu 2017 itibariyle 390 bin olması gerekir. Hatta doğum oranında ki büyüklüğü dikkate alırsak bu rakam 400 bini geçmesi normal bir beklenti olacaktır. Oysa 2017 verilerine göre Kars’ın Nüfusu 287 bin dir.

AKP’ nin iktidar olduğu 15 yılda Kars 100 bin nüfus kaybetmiştir. Bu rakam bir kentin gelişmesinin önündeki en büyük engeldir.
Bu bilgiler doğrultusunda , Kars İlimizin sorunlarının tespiti, göçün durdurulması için alınacak önlemlerin araştırılması ve çözüm önerilerinin sunulması amacıyla, Anayasanın 98’inci, İç tüzüğün 104 ve 105’inci uyarınca Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ederim.

2170770cookie-checkEren Erdem: Yüz bin kişi kayıp

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.