Bu evlerin duvarı hayıttan, çatısı tespih çalısından

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Antalya’nın tarihi sepet örgü evleri yok olmaya yüz tutarken, Alakır Vadisi’nde toprak, ahşap ve tespih çalısı kullanarak sadece 1500 liraya ettiği Çuval evle düşlediği mekânı yaratan Elif Alakır, başka bir mimarinin mümkün olduğunu kanıtlıyor… 
 
Dünyanın ilk kentsel yerleşimlerinden biri olan Çatalhöyük’e ev sahipliği yapan Anadolu, neolitik çağdan günümüze onlarca yapı tekniği ve mimari biçimin gelişimine de tanıklık etti. Bugün neredeyse bütün Anadolu kentleri birbiriyle yarışırcasına dev konut projeleri inşa ediyor. Ancak birbirinin kopyası olan konut projeleri, binlerce yıllık zengin mimari geleneğin izlerini tüm Anadolu’dan birer birer siliyor. Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Gebiz beldesinde zamana direnen tarihi sepet örgü evler de bu zenginliğin bir parçası. Yapımında taş ve ahşabın yanında zakkum, mersin ve hayıt gibi Akdeniz bitkilerinin kullanıldığı sepet örgü evlerle ilgili çalışma yapan Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Hilal Tuğba Örmecioğlu, bölgede yeni örneklerine rastlanmayan çit evlerin mevcutlarının da bakımsızlık yüzünden hızla yıkılarak yok olduğunu belirtiyor. Basit ve yöreye özgü malzemeyle konut inşa etme geleneğini sürdüren 35 yaşındaki Elif Alakır ise Alakır Vadisi’nde toprak, ahşap ve tespih çalısı gibi malzemelerle inşa ettiği ve yalnızca 1500 lira masrafla tamamladığı çuva adındaki eviyle başka bir mimarinin mümkün olduğunu kanıtlıyor.
 
ANTALYA’NIN SEPET ÖRGÜ EVLERİ YOK OLUYOR
Geçtiğimiz Ekim ayında Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen ’21. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu’nda ilgi çekici sunumlardan biri de Antalya yöresindeki sepet örgü tekniği ile yapılmış sivil mimari örneği konutlardı. Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yard. Doç Dr. Hilal Tuğba Örmeci’nin hazırladığı sunumda, Serik ilçesine bağlı Gebiz beldesinde bulunan ve yok olmaya yüz tutan ‘çit evler’ aktarıldı.
 
BİTKİSEL ÖRGÜ ÇATALHÖYÜK’TEN BUGÜNE BİR KÜLTÜR MİRASI
Modern yaşamla birlikte geleneksel yapıların yapım tekniği ve malzemelerinin kaybolma tehlikesiyle karşıya kaldığını belirten Örmeci, eski çağlardan beri durgun su kaynaklarına yakın yerleşimlerde varlığını sürdüren bir el sanatı olan bitkisel örücülüğün de geçmişteki önemini yitirdiğine işaret ediyor. Arkeolojik buluntulara göre bu tekniğin Anadolu’da sepet, hasır ve benzeri ev eşyası yapımında M.Ö. 9 binli yıllardan beri kullanıldığının görüldüğüne işaret eden Örmeci, Anadolu’da bulunan en eski bitkisel örgü kalıntılarına, ölü gömme ritüelinin bir parçası olarak Çatalhöyük yerleşkesindeki mezar hasırlarında rastlandığını belirtiyor. 
 
AŞAĞIPINAR NEOLİTİĞİNDE BULUNAN DAL ÖRGÜ YAPILAR
Kırklareli Aşağı Pınar yerleşmesinde ortaya çıkarılan ve M.Ö 5500-5700 yıllarına tarihlenen neolitik döneme ait yapı kalıntılarının tümünün dal örgü tekniğinde yapıldığı bilgisini veren Yard. Doç. Dr. Örmeci, bulunan yapı kalıntılarının birbirine bitişik ve dikdörtgen formda inşa edildiklerini, tabanlarına ise ahşap döşeme yapıldığının tespit edildiğini belirterek, “Yine yapıların içinde dal örgü tekniğiyle yapılan kubbeli fırınlara da rastlanmıştır. Bugün bu tekniğin izleri halen kırsal bölgelerde ahşap dolgulu ahşap iskelet duvar örgülerinde rastlanmaktadır” dedi.
 
‘BİR EVLER YAPTIRDIM DA RAMİZEM SAZDAN SAMANDAN’
Trakya’nın türkülerine yansıyan “Bir evler yaptırdım da Ramizem sazdan samandan…” sözleri, neolitik çağdan günümüze kadar uzanan bir kültür mirasının izlerini halk belleğinde yaşatması açısından oldukça önemli. Mimarinin coğrafyadan toplumsal belleğe sinen fiziki izleri, bugünün tek tipleştirici modelleriyle birer birer silinse de türkülerdeki soyut kültür mirası geçmişe ışık tutuyor.
  
ZEYTİN VE DUT DALLARIYLA YAPILAN ANTALYA’NIN SEPET ÖRGÜ EVLERİ
Dünyanın farklı bölgelerinde de rastlanılan bir yapım tekniği olan sepet örgünün mimaride yapının bulunduğu yerin zemin yapısı, iklimsel özellikleri ve bitki örtüsüne göre değişiklikler gösterdiğini anlatan Örmeci, bu teknikle duvar yapımının; yerel bitki türleri ile örülen yüzeyin, çamur, kil, kum, tezek ve benzeri malzemelerin karışımıyla elde edilen yapışkan çamur ile birleştirilmesi ile oluşturulan kompozit bir teknik olduğunu dile getirdi. Avrupa’dan Afrika’ya sepet örgü yapılarda kullanılan malzemelerden örnekler de veren Örmeci, Antalya ve çevresinde de uygun iklim koşulları ve malzeme olarak kullanılabilecek uygun bitkilere sahip olması nedeniyle bu tekniğin yakın zamana kadar yoğun olarak kullanıldığını belirtiyor. Gebiz bölgesinde ‘çit-ev’ olarak da adlandırılan sepet örgü duvarların, ahşap hatıl ya da yığma taş duvarlarla bir arada bulunduğunu dile getiren Örmeci, sepet örgünün taşıyıcı iskeleti için de yörede kolayca bulunabilen çam, dut, zeytin gibi ağaçların dallarının kullanıldığı bilgisini veriyor.
 
‘MERSİN, HAYIT VE ZAKKUM DALLARI SIKÇA KULLANILIYOR’
Antalya ve çevresindeki sepet örgü yapılarda maki örtüsüne ait zakkum, mersin ve hayıt gibi bitkilerin dallarının sıkça kullanıldığının görüldüğünü dile getiren Örmeci, şu bilgileri verdi:  “Gebiz’de bulunan örnekler de hayıt bitkisinin dallarından imal edilmiştir. Bölgede sepet ve hasır örgülerinde de aynı bitkinin kullanıldığı görülmektedir. 1-1,5m boyunda maki tipi bir bitki olan hayıt bitkisi dere suyuna bir süre ıslatılarak esnekliği arttırılmaktadır.
Daha sonra bitki üzerinde bulunan dış kabuklar, budak ve boğumlar, yani kullanılmayacak yerler bıçakla temizlenir. Hayıt dalının kalınlığına göre dal üzerine çentikler atılarak yarma işlemi yapılır. Daha sonra ıslatılarak örmeye hazır olan saplar, yumuşadığı için kolayca sarma-bağlama örme tekniğiyle dikmelerin arasından geçirilerek örme işlemi yapılır. Bu ahşap iskelet, dallarla örüldükten sonra her iki yönden kerpiç çamuru ile doldurularak duvarlar elde edilmiştir.
 
‘DUVAR TOPRAKLA SIVANIP ÇATI, SUSAM DALLARIYLA KAPLANIYOR’
Kerpiç çamuru için elde edilen toprak dış duvarlar için özellikle dere yataklarındaki killi topraktan seçilir. Daha sonra ise aynı duvarlar kerpiç toprağı yada kireç ile toprakla ince sıvanmışlardır. Çatı için ise çam, andız, selvi ağacı kullanılırken çatı kaplaması için bölgede tarımı yapılan susam demetleri temin edilir. Ancak sepet örgü mimari ile yapılan evlerin çatı bölümünün susam ve saz demetleri ile kaplanması ve bu kaplamaların güneş altında belli bir süreden sonra su geçirmezlik özelliğini kaybettiği bu yapıların yok olmasını hızlandıran bir etkendir. Su geçirmezliği azalan çatıların altlarındaki sepet örgü duvarların kerpiç kaplamalarının daha hızlı bozulduğu gözlemlenmektedir.”
 
YAPIM TEKNİKLERİ KAYBOLDUĞU İÇİN RESTORE EDİLEMİYOR
Tarihi eserlerin korunması kadar bu eserlerin oluşmasını sağlayan geleneksel yapım sistemlerinin bilgisinin yaşatılmasının da koruma kavramı için stratejik önemde olduğunun altını çizen Örmeci, “Bugün sıkça restore edilen anıtsal yapıların yapım tekniği olan taş yığma, ya da anonim mimarlığın oluşumunda sıkça kullanılan hımış ve bağdadi gibi koruma konusunda ilgi gören geleneksel yapım tekniklerin korunması ve yaşatılması kısmen kolaydır. Buna karşılık daha az göz önünde olduğu için restore edilmeyen, yerel veya niş diye tanımlayabileceğimiz yapım tekniklerinin ise hızla kaybolduğu gözlenmektedir. Oysa ki tarihi dokunun bugünkü mimarlığımızdan en önemli farkı olan ‘yere özgülük’ aslında tam da yere özgü bu tip niş yapım teknikleri ile var olmaktadır.
 
YENİSİ YAPILAMIYOR, ESKİLER DE HIZLA YOK OLUYOR
Sepet örgü sistemler kolay yapımı, ekonomik olması ve iyi ısı yalıtımı gibi özellikleri
ile Antalya’nın göçmen yerleşimlerinin olduğu veya fakir köylerinin olduğu kırsal bölgelerinde geçen yüzyılın ilk yarısında halen tercih edilmekteydi. Ancak değişen zamana bağlı olarak yapıların halkın artan gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kalması, insanları modern yapım tekniklerine ve yeni malzemelere yöneltmiştir. Günümüzde köylerde yaşayan genç nüfusun büyük şehirlere göç etmesi ile köylerin küçülmesi yerel teknik bilgilerinde yok olmasına neden olan önemli bir sorundur. Bugün artık Antalya bölgesinde yeni yapılan ‘çit ev’ örneklerine rastlamak pek mümkün değildir. Var olan eski evlerinde son yıllar içerisinde bakımsızlıktan yıkıldığı gözlemlenmektedir. Bölgede sepet örgü tekniğinin yerel mimaride artık kullanılmamasının en önemli sebebi bu tekniği bilen ustaların zamanla kalmaması ve kimsenin bu ustalardan bu işi öğrenme ihtiyacı duymamasıdır. Bu yüzden yeni yapılar yapılamadığı gibi mevcut yapılarda onarım ve restorasyon yapılamamakta ve bu yapılar hızla yok olmaktadır. Aynı zamanda yerel malzemelerle yapılan bu tekniğin son zamanlarda durgun su yataklarının kuruması ve yerel bitki örtüsünün yok olması da onarımların yapılamamasında önemli bir engeldir” görüşünü dile getirdi.
 
‘BAŞKA BİR MİMARİ MÜMKÜN’ İNANCINI SÜRDÜRENLER DE VAR
Antalya’nın doğusunda, Bozburun Dağının eteklerindeki coğrafyanın olanaklarıyla gelişen ve yüzlerce yıl süregelen sepet örgü yapım tekniğinin hüzünlü yok oluşunu tersine çevirmek ancak bu mimariyi yeniden yaşatmakla mümkün. Kentin batısında, Kumluca’nın Alakır Vadisi’nde sepet örgü tekniğine benzer biçimde doğal malzemeyle inşa edilen ‘Yuva’nın ardından ortaya çıkan ‘Çuva’, başka bir mimarinin bugün de mümkün olabileceğini kanıtladı.
 
ELİF ALAKIR: ‘EN AZ MALİYETLE EV İHTİYACIMI KARŞILAMAK İSTEDİM’
Alakır Vadisi’ne yerleşen ve kendilerince ‘dürüst’ bir yaşamın temellerini atan Birhan Erkutlu ve Tuğba Günal çiftinin desteğiyle Çuva’yı inşa eden Elif Alakır (Arığ), çocuğunu doğanın kalbindeki bu evde büyüttü. Bugün 35 yaşında olan Elif Alakır, böyle bir evi yapmaya neden ihtiyaç duyduğunu, “İnsanın doğuştan ihtiyacı olan barınma gereksinimini basit bir şekilde ve en az maliyetle yapabilmekti” diye özetliyor. Maddi ve manevi olarak kendime ve doğaya en az maliyeti olan bir ev yapmanın mümkün olduğunu göstermeye çalıştığını söyleyen Elif Alakır, maliyeti oldukça yüksek olan betonarme örneklere nazaran daha sağlıklı ve kullanışlı bir ev yapmak istediğini dile getiriyor.
 
‘BEN BETON EVLERDE ÇOK MUTLU OLAMADIM’
Kırsaldaki yaşamın zor olduğu iddiasıyla köylerin boşaldığına işaret eden Elif Alakır, arkadaşlarının yardımıyla gündelik telaşa kapılmadan sohbet havasında yaptığı ve sadece 1500 liraya mal ettiği evini ve içinde kızı Cana Işık ile birlikte geçirdiği iki yılını şöyle anlattı: “İnsanların kendi seçimleri konusunda bir şey söyleme hakkım yok ancak ben kendi seçimimi en baştan beri o evlerin (betonarme apartmanlar) zararlı olduğunu bildiğim için böyle yaptım. Ben çok mutlu olamadım o evlerde. Sokağa inip rahatça koşamadım. Çocuğumun da rahatça koşamayacağını, geceleri uyurken nefes alamayacağını. Güneş varken evin güneşi içine alamayacağı, ısıyı saklayamadığı evlerde mutsuz oldum. Daha sağlıklı bir konutun mümkün olduğunu görünce tercihimi yaptım. Ev zaten bir toplumun en küçük birimi olan ailenin yaşadığı yer. O alanlarda kendimize ve çevremize zararlar vermeye başlayınca hem fiziki hem de manevi bir çok hastalıkla da karşı karşıya kalıyoruz. Sonra bunların çözümünü yine bedenlerimizin farklı noktalarını etkileyen kimyasallarda arıyoruz. Bu bir kısır döngüye yol açıyor.
‘TOPRAK, ÇUVAL VE TESPİH ÇALISI KULLANDIM, 1500 LİRAYA MAL OLDU’
Bu evin temel malzemesi topraktı. Çuval, odun ve tel kullandık bir de. Toprağı da arabayla herhangi bir yerden getirmedik. Kendi yaşam alanımızın yanı başından kazma kürekle kendi ellerimizle çıkardık. Kendimizi yormadan, günün belirli saatlerinde ve yavaş yavaş çıkardık. Yaşamımın diğer işlerine engel olmayacak şekilde yaklaşık 2-3 ayda o toprağı çıkardım. Daha sonra toprağı çuvalların içine doldurup aralarına tel koyduk. Çatıyı tespih çalısı ve nar dallarıyla ördüm. Bunu da aslında içgüdüsel bir şekilde yaptım. Ev yapmam lazım, gücüm bu kadar ve çatıyı da yapmak için mukavemeti göz önünde tutarak en yakın malzemeyi buluyorsun. Bu insanlığın belleğinde, kayıtlarında olan bir şey sanırım. Ekim’den Kasım ayına kadar ortalama üç kişi çalışarak evi bitirdik. Bazı aletler aldığımız için toplamda bize 1500 liraya mal oldu ve o ev beni epeyce yaşattı. Kış mevsimi gelmeden önce yapılacak küçük dokunuşlarla daha yıllarca yaşanabilir.
‘İNSANIN YAŞAYACAĞI EVİ KENDİSİNİN YAPMASI DAHA ANLAMLI’
Bu yaşama biçimini nasıl yaşatabiliriz diye can havliyle sarılmalıyız diye düşünüyorum. Ben herkese öneriyorum. Bir kere neyden ve nasıl yapılmış olduğu bir yana insanın kendi yaşayacağı evi kendisinin yapmış olması daha anlamlı. Kendi evinin çevresinde yetişen bitkiyi yemesi, evinin önüne bir ağaç dikmesi, o ağacın altında çocukların büyümesi… Bunlar bence insanın hayatta yapması gereken şeyler. Herkesin her şeyi bırakıp bir dönüm arazide bunları yaşamalı. Seferberlik ilan edilse bence bu yönde bir yaşam için olmalı bana göre. İş makinaları da son bir kez kentlerdeki betonları yıkmak için kullanalım ve sonra onlar da yok olsunlar. Böylece daha huzurlu ve mutlu bir hayat yaşayabilsin insanlar.
‘UZAKTAN ZOR GÖRÜNEN İŞLERİ ŞEVKLE YAPTIK’
Uzaktan insanların zorluk olarak algıladığı odun kesmek, taşımak vb. şeyleri bile aslında şevkle yaptık. Şimdi şunu anlıyorum; bana orada o gücü veren, inandığım bir hayatı yaşıyor olmamdı. Bu yaşama biçiminin, doğa ve insanlar için, kendim ve çocuğum için sağlıklı ve iyi olduğuna olan inancımdı. Bu da çok önemli sanırım. Komşularım olmasaydı, onlarla paylaştıklarımız olmasaydı belki bu noktaya gelemezdim. Sonuçta birbirimizle varız. İnsanlar yıllarca böyle bir hayat yaşadı ve oradan buraya geldik. Bunun da bir sebebi var. Aslında yaşam kırsaldan çıktı ve sonuçta hepimiz bir şekilde oradan geldik. Şehirler kuruldu, bir sürü düzen oluşturuldu. Ama galiba insanın doğasına dönüyor olay. İnsan bir şekilde yaptığı kıyaslamalar üzerinden kendini ve çocuğunu hor görüyor. Bu vesileyle de hoşnutsuzluğun tohumlarını atmış oluyoruz.
‘ATA BİLGİLERİMİZİ KORURKEN, YENİLİĞE DE AÇIK OLMALIYIZ’
Yaşadığımız hayatla kurduğumuz bağı kaybetmeye başlıyoruz, inancımızı yitiriyoruz. Köylerde yaşayan insanlar da eskilerden, atalarından devraldıkları o bilgilerin yarattığı bilgeliğin aslında çok değerli olduğunun farkında olmalılar. Ama yaşam hızla gidiyor ve aynı zamanda yeniliklere de açık olmak gerekiyor. Kırsalda yaşarken ata bilgilerimizi elbette koruyacağız ama bunları da değişmez bir din gibi görmeyeceğiz, çocuklarımızdan da bir şeyler öğrenmeyi ihmal etmeyeceğiz. Hayatta farklı değer yargıları da olduğunu unutmayacağız. Fark ettiğim kadarıyla kırsalda hala kendini sürdürebilen, yaşatabilen yerler bütün bunların farkında olan, yeniliğe açık olan yerler.”
‘ALAKIR’DA CANA IŞIK’IN YÜZÜNDE BİR GÜLÜMSEME OLUYORDU’
Elif Alakır, kızı Cana Işık’ın eğitimi için Çuva’sından ayrılıp Çıralı’da taşındı. “Bir kız çocuğu ile birlikte doğanın ortasında kalmak nasıl bir deneyimdi” sorumuzu da şöyle yanıtladı: “Alakır’da yüzünde bir gülümseme oluyordu Cana Işık’ın. Yaşamımızda çok da farkında olmadığımız bir çok etken var, sağlığımıza ve huzurumuza hizmet eden. Çocuk da bunların çok farkında. İlk baştan beri Cana Işık için öyle bir ortamda olmak sağlıklı ve mutlu bir yaşamdı. Bu benim için de aynı şekilde. Sanıldığı gibi orada yaşadığı için asosyal filan olmadı hiç. Bilakis daha da dışa dönük, daha sevecen, kendini ve duygularını daha rahat ifade eden, korkudan daha uzak ama çevresine karşı daha dikkatli bir insandı. Bir süre şehirde kaldık. Alakır’da aldığı bilgiler ve yaşam onun için bir din gibi olmuş aslında. Bir süre şehirde yaşayınca ‘neden buradayız’ diye sürekli sorguluyordu. Tuvaletini başka bir yere yapıyor. Ampul diye bir şey var. Alakır’da gece evin kapısından çıkıp ormanın içinde, yıldızların altında çişini yapabiliyordu. Ama şehirde gece ışık yanıyor, tuvalete gidiyor, çişini yapmak için bile benim yardımıma gereksinim duyuyor. Oradaki özgüveninin yerine onun için her şeyi yapmaya çalışan bir anneye dönüşmüştüm. Baştan öğrenmediği bir şey olduğu için özgürlük alanı sınırlandı. Belki baştan ona öyle bir şey verseydim belki daha rahat olurdu. Ama bizim için bu dönem bir bocalama dönemi oldu.
‘ÇIRALI’DA HAYAT RAHAT AKIYOR’
Şimdi Çıralı’ya geldik eğitimi için. Burada yürümek bile ona keyif verdi. Burada hayat daha rahat akıyor. Bir yerden bir yere gitmek için arabalara binmek, hiç tanımadığımız insanlara bakmak, dokunmak, koklamak ve ancak görmek istediğiniz kişinin yanına varmak durumunda kalmadan doğrudan sevdiğimiz insanlara selam vererek geçip gidebiliyoruz. Yakın ilişkilerin daha hakkını vererek yaşayabiliyoruz. Okul da kocaman toprak zeminli bahçesi olan, deniz kenarında, ağaçların altında bir yerde. Çocuklar da burada rahatlar. Bu yüzden huzurlu, uyumlu, öğrenmeyi, okumayı istiyor.”
2143310cookie-checkBu evlerin duvarı hayıttan, çatısı tespih çalısından
Önceki haberTürkiye’de hayvancılık işte böyle bitiriliyor!
Sonraki haber”Cumhurbaşkanımız dünyanın en dürüst lideridir”
YUSUF YAVUZ (GAZETECİ-YAZAR) Isparta, Sütçüler'de doğdu. 1990’da edebiyatla ilgilenmeye başladı. Deneme ve inceleme tarzındaki ilk yazıları 1996 yılında 'Atatürkçü Ses' Dergisi’nde yayımlandı. Aynı yıl yerel ölçekte yayın yapan kanallarda 'Dönence' başlıklı radyo ve televizyon programları hazırlayıp sundu. 1999 yılında Antalya'da kurulan Müdafaa-i Hukuk Dergisi’nde yazmaya başladı. 2001’de Gazete Müdafaa-i Hukuk’ta Muhabir-Temsilci olarak görev aldı. Daha sonra adı 'Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk' olan dergiyle bağını temsilci-yazar olarak sürdürdü. 2001-2007 yılları arasında Kaş Kitap Şenliğini organize ederek başta çocuklar ve gençler olmak üzere yöre insanının kültür, sanat ve edebiyat çevreleriyle buluşmasını sağladı. 2005 yılında Muğla ve Antalya arasındaki sahil bandında yaşanan yabancılara toprak satışına ilişkin yaptığı araştırmalar önemli etkiler yarattı. Deneme, inceleme, röportaj, düz yazı, haber ve yorumları; Cumhuriyet Akdeniz, Odatv, Yeni Harman, Edebiyat ve Eleştiri, Yolculuk, Evrensel, Atlas, Magma, Aydınlık, Birgün, Açık Gazete gibi dergi ve gazetelerde yayımlandı. Antalya merkezli VTV Televizyonunda, Pelin Gel Ağan'la birlikte 'İki Ağaç İçin' adıyla 16 bölümden oluşan bir program hazırlayıp ve sundu. Kanal V Televizyonunda, Biyomühendis Çağlar İnce ile birlikte, Yörük kültürünü ve tarihsel köklerini ele alan 'Islak Çarıklar' adlı belgesel haber programı hazırlayıp sundu. Araştırma yazılarından bazıları, 'Yer Bize Çimen Verdi' ve 'Darağacına Takılan Düşler' adıyla belgesel filmlere de konu olan Yavuz, şu sıralar 'Islak Çarıklar' adlı bir belgesel haber programı için çalışmalarını sürdürüyor. Ağırlıklı olarak arkeoloji, çevre, kentsel dönüşüm ve tarım konularını ele alan çalışmalar yapmayı yazılı ve görsel medyada sürdüren Yavuz, yıkım politikalarıyla tarımdan hayvancılığa, kültürden mimariye kırsal yaşamın dönüşümünü ele alan araştırma yazılarıyla tanınıyor. Ziraat Mühendisleri Odası Basın Ödülü, Çağdaş Gazeteciler Derneği Belgesel ödülü, Türkiye Ziraatçılar Derneği Tarım ödülü, Kubaba Derneği kültür hizmeti ödülü'nün yanı sıra Türkiye Ormancılar Derneği gibi çeşitli meslek odası, kurum ve kuruluşlar tarafından ödüle layık görülen Gazeteci Yusuf Yavuz, Likya'dan Teke yöresine uzanan coğrafyadaki su kültürüne ilişkin uluslararası bir sanat projesinin de danışmanlığını ve metin yazarlığını üstleniyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.