İş Müfettişleri Derneği paneli

Dernek kurulduğundan bu, güne aralıksız olarak, çalışma yaşamında ki sorunlar, yasal düzenleme çalışmaları ve uygulmaya ilişkin, bir çok toplantı düzenledi. Bu toplantılar sonrası, sunum ve tartışmaları bir kitap haline de getirerek, kalıcı katkılar vermeyi sürdürüyor.

Dernek yeni yönetimi de göreve gelir gelmez, bir toplantı düzenleyerek, bu konuda ki geleneği sürdüreceği mesajını da vermiş oldu.

“İş Hukukunda Güncel Gelişmeler” başlığı ile düzenlenen Panel, Ankara’da Noterler Birliği’inin salonunda gerçekleştirildi. Başkan Nejat Güneri, açış konuşmasında sözü uzatmadan, açıklamalarda bulundu.

Paneli, oturum başkanı olarak bir yargı mensubu, değerli yargıç Şahin Çil yönetti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’n de yıllarca tetkik hakimi olarak görev yaparken, bir çok kararın oluşumu ve istikrar kazanmasında da, Çil’in önemli katkıları olmuştur. Çalışma yaşamının sorunları, yasaların oluşumu ve yargı kararları çerçevesinde, uygulamaya ışık tutan bir çok kitaba da imzasını atmıştır. Yurdun değişik yerlerinde, gerçekleşen tanıtıcı, açıklayıcı bilimsel toplantılarda yaptoığı sunum ve sorulara verdiği yanıtlarla, bu alanda yetkinliği herkesce kabul edilen, değerli bir hukuk insanıdır.

Gözlerimiz yıllardır onu Yargıtay üyesi olması özlemi ile aramıştır. Ancak, Yargıtay ile ilgili gelişen son hukuki durum nedeniye de, bu özlemimiz ne yazık ki artık gerçekleşemeyecektir.

Bu arada, görev değişikliği de olmuş ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı olarak göreve başlamıştır. Öncelikle kendisini kutlayarak, başarı dileklerimizi buradan da bir kez daha iletmiş olalım.

Panel’de ilk konuşmacı olarak, Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden, Prof.Dr. Aydın Başbuğ söz almış ve “Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi ve Ortaya Çıkan Sorunlar” üzerine sunumunu gerçekleştirmiştir. Akademik çalışmaları arasında bu konuları inceleyen, değişik bir çok makalesi de olan Başbuğ, uygulamada bilirkişi olarak da görev yaptığından, bir çok kararın oluşumuna kaynak olan raporların da hazırlayıcısıdr. Sendikalarda ki çalışmaları nedenityle de, sorunların oluşumunu izleme konumunda da olmuştur.

Sunumu, bu nedenle bir akademik çalışmanın sınırları içinde kalmayıp, uygulamada ki sorunlara ışık tutucu bir çalışma niteliğine bürünmüştür.

Torba yasa ile getirilen düzenleme çeçevesinde, alt işveren ile yapılacak toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıkları ve yetki ile sonrası ortaya çıkan sorunlar üzerinde de durulmuştıur.

Bu düzenlemenin uygulamaya yansımasının, sistemde bir tıkanma yarattığını da belirtmeden geçmiyelim. Ayrıca sorunun çözümünün sınırlı konularda da olsa, Yüksek Hakem Kurulu’na bırakılması da, Kurul’un iş yükünü arttırdığını, yüzde 1 zam uygulaması sonrasının da, çözüm olmadığını yinelemek isteriz. Bu konuda sosyal taraflarla görüşülerek, yasal düzenleme de değişiklik yapılıp, bu yanlış uygulamadan vazgeçilmesi, düzeltilmesi gerektiğini bir kez daha buradan da belirtmiş olalım.

Özellikle işyeri, işletme kavramına ilişkin uygulamada görülen ve yargıya da intikal eden sorunlara ilişkin, çarpıcı açıklamalarda bulunumuş, yorumlamakla da kalmamış, çözüm için öneriler de sunmuştur.

Panel de ikinci sunum da, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Levent Akın tarafından gerçekleştirilmiştir. Yeni yürürlüğe giren ve çalışma yaşamında bir çok sorunlar oluşturmaya aday, özel istihdam büroları ve esnek çalışma modellerini yasalaştıran yasa ile ilgili olarak, “Özel İstihdam Büroları” başlığı altında sunumunu gerçekleştirmiştir.

4857 sayılı İş Yasası sonrası gelişmeleri değerlendiren, yine AK Parti hükümetleri döneminde bu konuda çıkarılan Yasa’nın, Cumhurbaşkanı Gül döneminde veto edilmesi konusunda ki geişmeleri, anılar ve katkılar çerçevesinde değerlendirmiştir. Kendine has uslubü ile yasal düzenlemenin maddelerini değerlendirirken, adeta ” didikleyerek” yorumlamıştır.

Bu konuda, son üç ay içinde değişik toplantılarda farklı bilim insanlarının değerlendirmelerini dinledim. Olumlu bir değerlendirmeye rastlayamadığımı belirtmek isterim. Bu durum da, yasanın çalışma yaşamında yeni sorunlar oluşmasına gebe olduğunu gösteriyor. Hocamızın bilgilendirmesine göre, yasanın öngördüğü Yönetmelik düzenlemesinin çalışmaları da devam etmektedir. Bu düzenleme sonrasında da, konu olağan olarak yeniden değerlendirilecektir.

Bu iki sunumdan sonra, izleyicilerin sorularına geçildi. İş Müfettişi meslektaşlarımızın soru ve katkılarını, sunum yapan hocalarımız ve oturum başkanı, yanıtladılar ve değerlendirdiler.

Burada özellikle, oturum başkanı Çil’in, yargıya intikal eden uyuşmazlıklar çerçevesinde verilen kararlara ilişkin örnekler verirken, kararların oluşumu konusıunda ki katkıları da, panelin önemini ve çalışma yaşamına katkısını daha da arttırdı diyebiliriz.

Bu etkinliğin, soru, katkı, yanıt ve değerlendirmelerle, bir an önce kitap haline getirilmesi de yararlı olacaktır.

Bu tür etkinliklerde, katılımın sayısal çoğunluğü o kadar da önemli değildir. Önemli olan iletişim ve taraflar arası, bir birini dinleme ve değerlendirerek, yasal durum, uygulama ve yargı üçgeninde, sorunu masaya yatırıp, tartışıp, çözüm arayışıdır.

Derneğin bu düzenlemesi ile, uygulamada ki sorunları, bilim insanları değerlendirmiş, uygulama çerçevesinde sorunlar yeniden dile getirilmiş, yargının değerlendirmesi sonrasında da, sorular ve çözümlerine ilişkin yeni arayışlara yönelik kapılar açılmıştır. Bu kapılardan girmek isteyenler, izleyerek yararlanmışlardır. Arayışlarını sürdürmek isteyenler de, kitap halinde yayımlanmasından sonra yararlanabilirler.

Derneğin bu çalışmalarının, sadece Ankara ile sınırlı olmamasını, sosyal taraflarla da, ortak katkıları ile sorunları değerlendirip, çözüm arayışlarına katkı sağlaması yolunda ki etkinlikleri sürdürmesini dileyelim.

Keşke, çalışma yaşamına ilişkin, yasal düzenleme çalışmalarına, özellikle Bakanlık dışından katılan, hazırlayanlar da, bu çalışmaları izlese de, ne yaptıklarını ve uygulama da nasıl sorunların çıkmasına neden oldukları konusunda, uyarıları dikkate alabilseler.

Kendi adıma çok yararlandığımı, bu nedenle de paylaşmak istediğimi belirterek, yazımıza da noktayı koyalım.

_________________

Ankara. 28 Haziran 2016. Salı. [email protected]

1583600cookie-checkİş Müfettişleri Derneği paneli

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.