ML Komünist Partiler ve Örgütler Konferansı’ndan George Floyd deklarasyonu

ML Komünist Partiler ve Örgütler Konferansı (CİPOML) Koordinasyon Komitesi’nin yayımladığı George Floyd deklarasyonunda “Trump’ın siyah halk karşıtı politikalarını lanetliyoruz” denildi.

CİPOML açıklaması aynen şöyle:

Biz, Uluslararası ML Komünist Partiler ve Örgütler Konferansı, bir siyah Amerikalının bütün dünyanın gözü önünde sokak ortasında vahşice öldürülmesini lanetliyoruz.

Yaygın olarak yalnızca birkaç polisin suçlu oldukları ve suçlanmaları gerektiği düşünülür ve ileri sürülür.

Ancak bu gerçeğin sadece küçük bir parçasıdır ve biz, dünyanın işçileri ve emekçileri tablonun bütününü görmeliyiz.

Bu polisleri kim eğitip yetiştirdi? Hangi zeminde ve nasıl bir atmosferde çalışıyorlar? Davranışlarını hangi politikalar şekillendiriyor ve ortaya çıkan unsurlarla gerçekler ürünü oldukları iktidarın ne türden bir iktidar olduğunu gösteriyor?

Hayır! Polisler şüphe yok ki suçlular, fakat suç ve suçlular yalnızca üç polis ve suçlarıyla sınırlı değil. Bilmeliyiz ki, izlenen, gerici burjuvazinin ırkçı politikaları. Üstelik sadece ırkçı politikalarını değil ama tekelci burjuvazinin emekçi kitleleri hedef alan genel politikalarını, özellikle onlara yönelik çok yönlü neoliberal saldırılarını görüp anlamak zorundayız. Ancak gerçek yalnızca gerici politikalardan da ibaret değil. Tekelci kapitalist zemin, saldırgan politikalarıyla çeşitli türden gericiliği üretip dikte ediyor. Corona salgınında, işsizlik ve yoksulluğun artışına neden olurken, biz, bu zeminin 150 binden fazla da ölüm ürettiğine tanıklık ettik. Ve Trump eliyle, bu zemin, kendi halkına, karakteristiği olan militarist saldırılar üretiyor.

İşçilerle emekçi halkın çalışma ve yaşam koşulları kötüleşir ve öfkeleriyle tepkileri yükselirken Amerikan emperyalizminin saldırganlığı artıyor.

Amerikalı emekçilerin öfke ve tepkileri yükseliyor. George Floyd cinayeti kitlelerin sokaklara çıkmasını ve ülke çapında gösteriler yapmasını tetikledi.

Amerikan ırkçılığı lanetliyoruz.

Trump’ın siyah halk karşıtı politikalarını lanetliyoruz.

ABD’nin gerici politikalarını lanetliyoruz.

Göstericilere yönelik gerici saldırıları lanetliyoruz.

Amerikan emperyalist kapitalizmini lanetliyoruz.

Yaşasın uluslararası dayanışma.

Yaşasın sosyalizm.

CİPOML Koordinasyon Komitesi 

KAYNAK: GERÇEK

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven − one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.