İngiltere’de İslami bankacılık devri

Bankacılık sistemini düzenleyen yetkililerin İslami bankacılığa bakış açıları son yıllarda büyük bir değişim gösterdi. On yıl öncesine kadar İngiltere’de çok sayıda İslami finans kurumları faaliyet gösteriyordu ama bunlardan hiçbirine banka statüsü verilmiyordu.

İslami bankacılık anlayışıyla, geleneksel bankacılık arasında çok açık farklar olmasına karşın, İngiltere bu iki farklı sistemi birbirine yaklaştırmak için yıllardır formül arayışı içerisindeydi. Çünkü iş sadece İslami finans hizmeti vermekle bitmiyor, bu hizmeti veren kurumların yasalarla düzenlenmesi de gerekiyordu.

İngiltere Müslümanların finans gereksinimlerine cevap veren ilk batı ülkesi oldu İngiltere’de İslami anlayışa göre bankacılık hizmeti vermek yürürlükteki yasalar ile çelişiyordu. Hükümet, Müslüman gruplar ile işbirliği yaparak söz konusu yasaları yumuşattı.
İlk olarak temmuz 2003’te HSBC ve United National Bank İngiltere’de müşterilerine İslami ev kredisi vermeye başladı.

Bu ev kredilerine olan yüksek talep nedeniyle, tam anlamıyla İslami bankacılık yapacak bir bankanın kurulmasına gereksinim duyulduğu ortaya çıktı ve İngiltere’nin ilk İslami bankasının kurulması için yeşil ışık yakıldı.

The Islamic Bank of Britain sayesinde İngiltere, müslümanların finans gereksinimlerine cevap veren ilk batı ülkesi oldu.

S34> Talep artışıyla birlikte yeni şubeler açılması planlanıyor Londra’da Arapların yoğun olarak yaşadığı Edgware Road’da açılan ilk şube sayesinde sadece İngiltere’de yaşayan Müslümanlara değil, Avrupa’nın dört bir yanındaki Müslümanlara hizmet götürülmesi amaçlanıyor. Önümüzdeki ayın sonlarına dogru da Birmingham ve Leicester kentlerinde yeni şubelerin açılması planlanıyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere’de İslami kurallara göre ev kredisi talebi yaklaşık yedi milyar Euro civarında, bu da sadece ev kredisi açısından bankaya olan ihtiyacın ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor.

S34> Faiz yerine leasing Banka, müşterilerine ne faiz ödeyebilecek ne de onlardan faiz alabilecek. Sadece İslami kurallara göre bankacılık yapabilecek. İslami kurallara göre, para üzerinden para kazanmak yani faiz almak haram.

The Islamic Bank of Britain ise müşterileri adına mal alacak ve bu malları leasing denilen yöntemle kiralayacak. Eğer bankanın müşterisi bir bilgisayar almak istiyorsa, banka makineyi satın alacak ve müşterisine belirli bir fiyata satacak. Müşteri bu parayı ödeyene dek bankaya ayrıca kullanma kirası da ödeyecek.

S34> Hedef kitle sadece Müslümanlar değil The Islamic Bank of Britain ayrıca sigara, alkol ve pornografi sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile iş yapmayacak. Bu sayede sadece Müslümanların değil, ahlaki değerlere önem veren diğer din mensuplarının da bu bankayı seçmesi bekleniyor.

İngiltere’de yaşayan Müslümanların sayısı 1.8 milyon civarında bu kitlenin büyük bir bölümü, şeriata uygun olmadığı için geleneksel bankalar ile çalışmıyor.

The Islamic Bank of Britain ise sadece İngiltere’deki Müslümanlara değil, her yıl Orta Doğu’dan İngiltere’yi ziyarete gelen ve sayıları onbinler ile ifade edilen zengin Araplara da hizmet vermeyi amaçlıyor.

YÖNETİMDE ARAPLAR DA VAR
Bankanın faaliyetleri bir denetleme komitesi tarafından kontrol altında tutulacak. Bu komitede İslami kurallar konusunda uzman üç kişinin yanı sıra İngiliz bankacılık sistemi uzmanları da bulunacak.

Banka daha çok başta Abu Dabi olmak üzere Körfez ülkelerinin sermayesi ile kuruluyor ancak, yönetimde Arapların yanı sıra İngilizler de bulunuyor. Finans çevreleri, İngiltere’nin ilk İslami bankası sayesinde Londra’nın uluslararası finans merkezi konumunu daha da güçleneceğine inanıyor.

1094320cookie-checkİngiltere’de İslami bankacılık devri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.