İstatistiklerde Türk kadını?

TÜİK, İstatistiklerle Kadın 2012 araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, kadın nüfus, Türkiye nüfusunun yüzde 49,8’ini oluşturuyor. Türkiye 75 milyon 627 bin 384 olan nüfusunda kadınların sayısı 37 milyon 671 bin 216’ya karşılık geliyor.

Kadın nüfusun yüzde 24,4’nü 0-14, yüzde 16,3’ünü 15-24, yüzde 31’ini 25-44, yüzde 19,8’ini 45-64, yüzde 8,5’ini 65 ve daha yukarı yaş grubundakiler oluşturuyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2012 sonuçlarına göre, Türkiye’de 30,1 olan ortanca yaş, kadınlar için 30,6, erkekler için 29,5 seviyesinde yer alıyor.

Kadın nüfusun doğuşta beklenen yaşam süresi erkek nüfustan daha yüksek düzeyde bulunuyor.

Doğuşta beklenen yaşam süresinin 2013 yılında kadınlar için 79,2, erkekler için 74,7 yıl olması tahmin ediliyor. Düzenli olarak artan doğuşta beklenen yaşam süresinin 2023 yılında, kadınlar için 80,2, erkekler için ise 75,8 çıkması öngörülüyor.

Kadınlar daha küçük yaşta evleniyor

İlk evliliğini 2011 yılında yapmış kadınların ortalama ilk evlenme yaşı 23,3 iken, bu yaş erkeklerde 26,6’ya çıkıyor.

Boşanma verilerine bakıldığında 2011 yılında 120 bin 117 çiftin boşandığı görülüyor. Boşanma nedenlerine bakıldığında, eşlerin sorumsuz ve ilgisiz davranması yüzde 26,6’lık oranla ilk sırada geliyor. Bu nedeni sırasıyla yüzde 23,4’le diğer nedenler, yüzde 20,8’le şiddet ve yüzde 16,8’le aldatma izliyor.

Evli çiftlerin ilk evlilikleri göz önüne alındığında, çiftlerin yüzde 93,7’sinin hem resmi hem de dini nikahla, yüzde 3’ünün ise sadece dini nikahla evlendiği görülüyor. Akraba evliliği yapanların oranı yüzde 23,3, görücü usulüyle, kendi görüşü sorulmadan aile kararıyla evlenenlerin oranı ise yüzde 9,4 seviyesinde bulunuyor.

Eğitim seviyelerine göre okullaşma oranlarında kadın ve erkekler arasında önemli bir fark gözlenmiyor.
Okuryazarlık oranı kadınlarda yüzde 92,2 iken, erkeklerde yüzde 98,3’ü buluyor. 2011-2012 öğretim yılında ilköğretimde okullaşma oranı kadınlarda yüzde 98,6, erkeklerde yüzde 98,8, ortaöğretimde okullaşma oranı kadınlarda yüzde 66,1, erkeklerde yüzde 68,5, yükseköğrenimde okullaşma oranı kadınlarda yüzde 35,4, erkeklerde yüzde 35,6 seviyesinde yer alıyor.

Kadınlar tütün ve tütün mamulünü bırakmayı erkeklerden daha fazla deniyor.

Tütün ve tütün mamulü kullananlar içinde bunları bırakmayı deneyen kadınların oranı yüzde 44,9’a çıkarken, erkeklerde bu oran yüzde 41,8’de kalıyor.

Memnuniyet oranı yüzde 70

Araştırmaya göre, çalışan kadınların yaklaşık üçte biri ücretsiz aile işçisi durumunda bulunuyor.

İşgücüne katılım oranı, 2012 yılında kadınlarda yüzde 29,5 iken, erkeklerde bu oran yüzde 71’e çıkıyor. İstihdam edilen kadın nüfus oranı yüzde 26,3’te kalırken, erkek nüfus oranı ise yüzde 65’e çıkıyor.

Ücretli veya yevmiyeli olarak çalışan kadınların oranı yüzde 54,3 iken, kendi hesabına çalışan kadınların oranı yüzde 10,8 seviyesinde bulunuyor. Ücretli veya yevmiyeli olarak çalışan erkeklerin oranı yüzde 66,5, kendi hesabına çalışan erkeklerin oranı ise yüzde 22,3 ile kadınları geride bırakıyor.

İşsizlik oranı, kadınlarda yüzde 10,8, erkeklerde ise yüzde 8,5 seviyesinde yer alıyor. 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı ise kadınlar için yüzde 19,9’a, erkeklerde ise yüzde 16,3’e yükseliyor.

Çalışan kadınların yüzde 70,1’i, erkeklerin ise yüzde 71,2’si çalıştığı işten memnun olduğunu belirtiyor.

0-5 yaş grubunda çocukların yaşadığı hanelerde çocuk bakımını yüzde 89,6 oranında anneler, yüzde 1,5’ini babalar üstleniyor. Çocukların yüzde 2,4’ünün bakımı kreşler tarafından sağlanıyor.

Kadınlar siyasette geride

Kadınlar siyasi alana erkeklere göre çok daha az katılım sağlıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki kadın milletvekili oranı 1935 yılında yüzde 4,5 iken, 2012 yılında bu oran yüzde 14,4’e yükseldi. Kadın bakan sayısı ise 1.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.