Yedek milletvekilliği iptal

 TBMM Anayasa Komisyonu’nda, AK Parti’nin Anayasa değişiklik teklifinden yedek milletvekilliği getiren 5. madde çıkarıldı.

AK Parti’nin Anayasa değişiklik teklifinin, 4. ve 6. maddeleri kabul edildi; yedek milletvekilliğine ilişkin 5.madde metinden çıkarıldı.

4. maddeye göre, Anayasanın “TBMM’nin seçim dönemi” başlıklı maddesi, “TBMM ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi” olarak değişiyor.

Seçimler 4 yılda değil 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri de 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek.

Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde belirtilen usule göre ikinci oylama yapılacak.

Bu oylamanın ardından “yedek milletvekilliği” düzenlemesini içeren 5. madde, verilen önergeyle metinden çıkarıldı. Maddeyle, TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidileceğine yönelik hüküm de kaldırılması öngörülüyordu.

Kabul edilen 6. maddeye göre, TBMM’nin görev ve yetkileri; kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek olarak belirleniyor.

KABUL EDİLEN DİĞER MADDELER NELERİ KAPSIYOR?

Teklifin 1., 2. ve 3. maddeleri de kabul edildi. Böylece, mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine “tarafsızlık” kelimesinin eklenmesi, milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkarılması, ayrıca milletvekili seçilme yaşını 25’ten 18’e indirilmesi ile ilgili maddeler komisyondan geçti.

“KOMİSYONUN ÇALIŞMA USULLERİ BELLİ”

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, 5.maddenin geri çekilmesi için önergede teklif sahibi 316 kişinin imzasının bulunması gerektiğini iddia etti. Tezcan, “Bu teklif külliyen geri çekilmeli. Parlamentonun bütün çalışmasını çatışma ve gerilim üzerine kurmak niyetindesiniz. Bundan vazgeçin.” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de geri çekme önergesinin “teklifin iflası” olduğunu öne sürdü. Gök, “Geri çekme önergesinde imzası bulunan milletvekillerinin tamamının ya da en azından 184’ünün imzasını bulunması gerekirdi. MHP, bu düzenlemenin neresinde merak ediyoruz. Çünkü sayın Bahçeli, ‘virgülüne kadar arkasındayız’ demişti.” diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, “316 imza dışında değişiklik önergesi verilemeyeceği mantığı, bizi CHP’nin de önerge veremeyeceği mantığına götürür. Komisyonun çalışma usulleri belli.” değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon Başkanı Mustafa Şentop, yapılan uygulamanın İçtüzük, Anayasa Mahkemesi kararları bakımından yanlış, sakıncalı, hatalı hiçbir tarafı olmadığını dile getirdi.

Şentop, kifayeti müzakere olduğunda bağırmak için komisyona gelen milletvekillerinin bulunduğunu söyledi.

“ONU DA YANAKLARINDAN ÖPERİM”

Teklifin görüşmelerinde, CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, parlamenter sistemle ilgili geçmişte sarf ettiği sözlerini anımsatıp, eleştirilerde bulundu.

MHP Mersin Milletvekili Oktay Öztürk, “Devlet Bahçeli, geçmişte ne söylediyse, arkasındadır.” dedi. Özcan’ın, Öztürk’e “Onu da yanaklarından öperim.” karşılığını vermesi, komisyonda gülüşmelere yol açtı.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, DAEŞ’in internette yayınladığı görüntülerle ilgili konuştu.

AK Partili milletvekilleri, Kaya’nın bu konuyla ilgili konuşmasına tepki gösterdi.

Komisyon Başkanvekili Reşat Petek, “Silahlı kuvvetlerin yaptığı operasyon sırasında ülkemize düşman unsurların adeta propagandasını yapan bu konuşmanın gündemle alakası yok. Sizi uyarıyorum. Burası propaganda ve provokasyon yeri değildir.” diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bu görüntülerin henüz teyit edilmemiş görüntüler olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Doğru olduğu teyit edilmemiş, belki bir film setinde çekilmiş bir olay olabileceğini de düşünerek sosyal medyada insanlar bu konuda hassas davransınlar. Terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürme faaliyeti içinde olanlar varsa, bunlar siyasetçiler de olsa ayaklarını denk almalıdır. Teyit edilmemiş bir bilgiyi burada gerçekmiş gibi ifade ederek terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürmek, değirmenine su taşımak, bu ülkenin vicdanını rahatsız etmektediler. Bu hassasiyete herkes dikkat etmelidir.”

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, aynı konuyla ilgili, “Soğukkanlı olunması gereken bir konudur. Böyle bir olayın gerçekleşmemiş olmasını ümit etmekteyiz. Umarız görüntüler gerçek değildir. Eğer gerçekse hepimizi derinden üzer. Eğer doğruysa, terör örgütünün propagandasına meydan vermeyecek şekilde hükümet bunu kamuoyuyla paylaşmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

2045080cookie-checkYedek milletvekilliği iptal

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.