2019’da gelir dağılımındaki adaletsizlik azalmış

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarını açıkladı. Rapor gelir dağılımındaki adaletsizliğin azaldığını ileri sürüyor.

Türkiye’de en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı payın geçen yıl bir önceki yıla göre 1,3 puan azalarak yüzde 46,3’e gerilediği; en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı payın ise 0,1 puan artarak yüzde 6,2’ye ulaştığı açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarını açıkladı.

Hane halkı kullanılabilir gelirinin, hane halkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer hane halkı büyüklüğüne bölünmesiyle elde edilen “eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine” göre, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay, 2019’da bir önceki seneye kıyasla 1,3 puan azalarak yüzde 46,3 ve en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun payı da 0,1 puan artarak yüzde 6,2 oldu.

Verilere göre toplumun en zengin yüzde 20’sinin geliri, en yoksul yüzde 20’sinin gelirinin 7,4 katı.

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan ve sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eden Gini katsayısı, 2019’da bir önceki yıla göre 0,013 puan azalışla 0,395 olarak tahmin edildi.

TÜİK’in ekonomiye ilişkin istatistiki verileri uzun süredir tartışma konusu oluyor. Çarşı ve pazardaki fiyat artışlarını yansıtmayan enflasyon rakamları, daraltılmış işsizlik hesaplaması gibi pek çok veri kamuoyunda inandırıcı bulunmuyor. (HABER MERKEZİ)

2449740cookie-check2019’da gelir dağılımındaki adaletsizlik azalmış

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen − 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.