Adalet Bakanlığı istifaları yorumladı

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, HSYK’nın bazı asıl ve yedek üyelerinin Yüksek Kurul üyeliğinden istifa etmeleri nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilerek, şöyle denildi:

”Yüksek Kurulun 17 Ağustos 2010 tarihinden beri çalıştırılmadığı yönündeki açıklama, bugüne kadar yaşanan gelişmeler dikkate alındığında gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Şöyle ki Kurulun adli tatilde çalışmaya devam edilmesine ilişkin kararı, atama ve yetki kararnamelerinin görüşülmesine ilişkindir. 16 Ağustos 2010 tarihinde 1271 hakim ve Cumhuriyet savcısını kapsayan kararname tamamlanarak yayımlanmıştır. Yüksek Kurulun bazı üyelerinin taslakta olmayan çok sayıda öneri getirmeleri ve kapsamlı ilaveler yapmak istemeleri nedeniyle gerekli çalışmaları yapmak üzere, kararnamenin kalan bölümleri geri çekilmiş ve bu husus kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Diğer taraftan, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halk oylaması sonucunda Anayasa değişikliği kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Anayasaya 5982 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 19. maddeye göre, Kurul’un en az 15 üyenin katılımı ile toplanması zorunlu olup, mevcut üye sayısının toplantı yeter sayısına ulaşamaması nedeniyle bu tarihten itibaren Kurul toplantıları yapılamamıştır. Anayasanın bu açık hükmüne rağmen, ‘toplantıların hukuka aykırı bir şekilde engellendiği’ iddiası, hukuksal gerçeklikten uzak, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik bir yaklaşımdır.

Öte yandan, mevcut Kurul üyelerinin görev süreleri incelendiğinde Sayın Musa Tekin’in 5 gün sonra 16 Ekim 2010 tarihinde, Sayın Kadir Özbek’in 52 gün sonra 2 Aralık 2010 tarihinde, diğer üyelerin görev sürelerinin ise genel olarak 2012 yılı içerisinde sona ereceği görülecektir. Bazı Kurul Üyelerinin görev sürelerinin dolmasına sayılı günler kala açıklanan bu istifalar; 17 Ekim 2010 tarihinde yapılacak olan HSYK seçimlerini etkilemeye ve istifa eden üyelerin Yargıtay ve Danıştaydaki geleceğe dair birtakım beklentilerini gerçekleştirmeye yönelik girişimler olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, öne sürülen istifa gerekçelerinin tamamına yönelik Bakanlığımızca değişik vesilelerle basın açıklamaları yapıldığından, bu konulara ilişkin yeniden bir değerlendirme yapılmasına gerek görülmemiştir.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.