Aldanış üzerinde yükseltilen siyaset

AKP, izlediği politika itibariyle aslında bir koalisyon partisi ve/veya iktidarıdır. Ancak, alışılagelmiş koalisyonlardan farklı olarak AKP’nin koalisyon iktidarı olma özelliği, kabine elemanlarının farklı partilerden geliyor olması değil, AKP’ye ümit bağlamış iç ve dış çevrelerde farklı amaçları olan kesimlerin çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır. Zira AKP, uluslararası alanda uluslararasu emperyalizm ile içerideki yandaş ve sermaye koalisyonunun üzerinde; ulusal alanda ise, içteki farklı çevrelerin değişik hedefleri üzerinde yükselmiştir. Ekonomik alanda özelleştirme, devletin küçültülmesi ve ekonomiden çekilmesi politikalarında uluslararası emperyalizm ile içte sömürücü yandaş ve sermaye grupları AKP’yi güçlendirmişdir. Politik alanda ise, ABD ile stratejik ortaklık, Irak’ın işgali, kürt sorununa yaklaşım, laiklik ve liberalizm konularında da yine uluslararası emperyalist çevrelerle içte sermaye liberalleri, etnisite yandaşları ve farkında olmadan dinci yobazların yanında yer almış olan samimî dindarlar AKP’ye destek vermişlerdir. Ekonomi alanında muhafazakar kesimi temsilen Anadolu sermayesi ise AKP’nin tabanını oluşturmakla kalmamış, AKP’den önemli menfaatler de sağlamıştır. Gerek ekonomi gerekse politik alanlarda AKP’nin taban koalisyonunu oluşturan kesimler ya bilinçsiz olarak kendi amaçları ile gidişatın farklılığını algılayamamakta, ya da bilinçli olarak emperyalizme hizmet etmekteler. Zira AKP, misyonu doğrultusunda yol alarak emperyalizme hizmet sunarken, ulusal ekonomiyi çökertmekte, ekonomiyi üretimden uzaklaştırarak uluslararası spekülatif sermayenin önünü açmakta ve böylece gelir dağılımının bozulmasına yol açarak, gerçek anlamda liberalizmin önünü tıkamaktadır. Politik alanda da, uyguladığı politikalarla Türk ve Kürt halklarının özgürleştirilmesine değil, tam tersine, emperyalizme eklemlenmesine çalışarak, görünüşte halkları özgürleştirici, ama gerçekte ve uzun dönemde sömürüye teslim edici bir politika izlemektedir. AKP, misyonuna uygun olarak söz konusu hedeflere tüm alanlarda kapsamlı şekilde ulaşılabilmesi için de ekonomi, politikan, sivil toplum kuruluşları vs gibi hemen tüm alanlardaki örgüt ve kesimlerin saldırgance ele geçirilmesine çalışmaktadır.
Böylesi bir taban koalisyonunun olası sonucu, koalisyon ortaklarından güçlüsünün diğerlerini de kullanarak ele geçirdiği siyasal erki kendi hakimiyet alanında icraate yöneltmektir. Emperyalizmin nihaî emeli de budur; AKP’yi içte destekleyenlerin göremediği yol ve hedef işte budur! Nitekim, tedricen bu yola girmiş olduğumuz açıkça görülmektedir. Şöyle ki, halkın oyunun tek demokrasi simgesi olduğu; halk oyu çoğunluğunun sadece demokrasi değil, hatta sosyalizm göstergesi olduğu gibi abartılı sahte söylemlere de yer verildiği görülmektedir. Örtülü amaçlı çevreler bu görüşlere güçlü kanıt bulabilmek amacıyla, Prof. İdris Küçükömer’i dahî kullanmaktan geri durmamaktalar. İçeride müthiş bir mücadele sürerken, dış dünyada da geçmiş dönem askerî darbelerini “our boys” eseri olarak gösteren emperyalist çevreler, ülkeyi tümüyle pazarlayanlara karşı duruş sergileyenleri ise bu kez “bad boys” olarak ilân edip, mahkûm etme yoluna gitmekteler. Ne hazindir ki, iktisatçılarımız ve özellikle de sosyologlarımız son Ergenekon operasyonunu, hiç görev ve görüş alanına girmediği halde, polisiye ve adlî yönü ile ilgilenmekle yetinip, ortaya yayılan sivrisineklerin nasıl bir bataklıktan ürediğini ise dikkate dahî almamaktalar. “Darbeler geleneği” söylemi bir totolojiden ibarettir ve bu yaklaşımın bilimsel bir yanı yoktur. Bilimsel yaklaşım ise “niçin” ve “nasıl” gibi sorgulama süreçleri ile ilgilenir. Darabeler geleneğinin “niçin” ve “nasıl” yönleri sorgulanmadan, salt kavramla yetinmek, ancak ya bilimsellik yaklaşımından haberdar olmamakla, ya da kasıtlı davranış ile açıklanabilir. Sosyologlar ve politika bilimcileri Ergenekon’cu olarak nitelenenleri suçlamayı bir tarafa bırakıp (zira, bu iş polisin ve yargının görevidir; bu konuda söz söylemek kural ve alan dışına çıkmaktır), tüm oluşumun sosyolojik, sosyo-ekonomik ve sosyo-politik yönlerini çözümlemelidirler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.