Devletten yatırımcıya destek

Bu çerçevede sadece Doğu ve Güneydoğuya değil, İstanbul’a, İzmir’e yatırım yapacaklara da ucuz Hazine arazisi verilecek.

Hazine Müsteşarlığı koordinatörlüğünde hazırlanan ve yatırımların bölgesel ve sektörel bazda teşvikini öngören yeni Teşvik Kararnamesinin yayımının ardından, yatırımcılara Hazine arazisi tahsisleri de yeniden düzenlenecek.

Yürütülen çalışmalara göre, daha önce kalkınmada öncelikli yöreler için uygulanan yatırımcılara bedelsiz Hazine arazisi tahsisi yeni usullere bağlanacak.

Teşvik Kararnamesindeki bölgesel ve sektörel bazdaki teşviklere paralel olarak yatırımcıya Hazine arazisi tahsisleri de bölgesel ve sektörel düzeyde gerçekleştirilecek.

Buna göre, Hazine arazilerinin devlet adına yönetimini üstlenen Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Hazine arazileri için yatırımcılara dönük bölgesel bir sınıflamaya gidecek. Türkiye, bölgelere bölünecek ve her bölge için ayrı ayrı indirim oranları tespit edilecek. Söz konusu oranlar, gelişmiş yörelerde düşük, geri kalmış yörelerde ise yüksek olacak.

Yeni düzenlemede, indirimli araziden sadece o bölgede teşvik kapsamına alınan sektörler yararlanacak. Bu sektörlere yatırım yapanlar fabrika arazisini devletten ucuz ya da bedava arazi alabilecek.

Bölgede teşvik kapsamı dışındaki sektörlere yatırım yapacaklar ise, genel hükümlere tabi tutulacak ve ancak rayiç bedel üzerinden yatırım arazisi edinebilecek.

Bu arada Maliye Bakanlığı, 14 Mart’ta yayımlanan ”Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerinde de indirime gitti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.