Diyanet İşleri Başkanı’na bakan yetkisi geliyor!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Kutlu Doğum gitti, Mevlid-i Nebi geliyor. Bakan düzeyinde yürütülen yönetmelik hükümleri yetkisi Diyanet İşleri Başkanı’na geçti. Emekli Diyanet personeline vaaz verme yetkisi tanıyan düzenlemeye göre Türkiye’ye sığınan yabancılar ile depremin yarattığı iç göçten etkilenen vatandaşlara Diyanet tarafından manevi danışmanlık, medya kuruluşlarına ise irşat hizmeti verilecek…

Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde yapılan köklü değişiklikler bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin 51. Maddesinde yer alan “Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür” ifadeleri, “Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür” şeklinde değiştirilirken, FETÖ’cü Mümtaer Türköne’nin “biz uydurduk” dediği Kutlu Doğum Haftası ise ‘Mevlid-i Nebi’ şeklinde değiştirildi. Yeni düzenlemeyle Türkiye’ye sığınan yabancılar ile depremin yarattığı iç göçten etkilenen vatandaşlara Diyanet manevi danışmanlık hizmeti verebilecek, Diyanet gerekli görülen yerlerde gençlik merkezleri, gençlik ofisleri açabilecek. Emekli Diyanet personeline vaaz verme yetkisi tanıyan düzenlemeye göre Türkiye’ye sığınan yabancılar ile depremin yarattığı iç göçten etkilenen vatandaşlara Diyanet tarafından manevi danışmanlık hizmeti verilecek. Gençliğin dini ve milli değerlerle barışık, vatanına ve milletine bağlı ve faydalı bireyler olarak yetişmesi için gerekli çalışmaları yürütülecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle depremin vurduğu Türkiye’de Diyanet’in görev alanı genişletilerek toplum üzerindeki etkisini artıracak bir dizi yeni düzenleme getirildi.

DİYANET DEPREMİN ACISINI UNUTTURMAK İÇİN ÇALIŞACAK

Bugünkü (16 Şubat 2023) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, cami ve mescit dışında dini programlar ve ilmi toplantılar düzenleyebilecek, Diyanet tarafından uygun görülen yerlere vaaz ve irşat ekipleri gönderilebilecek. Diyanet, olağanüstü haller ile afet ve acil durumlarda sunulacak din hizmetleri ile manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde planlayıp uygulayabilecek.

KUTLU DOĞUM HAFTASI GİTTİ, ‘MEVLİD-İ NEBİ’ GELDİ

Önceki yönetmelikte yer alan, FETÖ’den yargılanan Mümtazer Türköne’nin “biz uydurduk” dediği ‘Kutlu Doğum’ ibaresi ‘Mevlid-i Nebi’ şeklinde değiştirildi.

‘GENÇLER DİNİ VE MİLLİ DEĞERLERLE BARIŞIK YETİŞTİRİLECEK’

26 Haziran 2014 tarihinde yayımlanan eski yönetmeliğin 12. Maddesinde yapılan değişiklikle (12. Madde (ıı) fıkrası) “Gençliğin dini ve milli değerlerle barışık, vatanına ve milletine bağlı ve faydalı bireyler olarak yetişmesi için gerekli çalışmaları yürütmek” ifadeleri eklendi.

YABANCI SIĞINMACILAR VE İÇ GÖÇ DİYANETİN MARKAJINDA OLACAK

Aynı maddenin (jj) fıkrası eski yönetmelikte “Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak” şeklinde iken, “Ülkemize sığınan yabancılara, her hangi bir sebepten dolayı yurt içinde göç etmek durumunda kalmış vatandaşlarımıza ve mevsimlik işçilere yönelik manevi danışmanlık hizmetlerini planlamak ve takip etmek” şeklinde değiştirildi.

DİYANET GENÇLİK MERKEZLERİ GENÇLİK VE OFİSLERİ AÇILACAK

Yeni yönetmelikle Diyanet’e verilen yetki ve sorumluluklar arasında “Diyanet gençlik merkezleri, Diyanet okuma salonları ve Diyanet genç ofislerde; ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmak kaydıyla öğrenci yurtları, gençlik merkezleri ve benzeri yerlerde manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulmasını sağlamak” da eklenirken aynı birimlerin gerekli görülen yerlerde açılmasını sağlanacak.

AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROLARININ ALANI GENİŞLETİLDİ

Eski yönetmeliğin 32. Maddesinin c bendinde yer alan “Aile ve dini rehberlik bürosunda, fetva hattında ve irşat programlarıyla ilgili çalışmalarda görev almak” ifadesinin kapsamı genişletilerek, “Aile ve dini rehberlik büro veya merkezlerinde” şeklinde değiştirildi.

EĞİTİM KURUMLARI VE MEDYA KURULUŞLARINA İRŞAT HİZMETİ

Yönetmeliğin 32. Maddesinde yer alan “Ceza infaz kurumu ve tutukevleri, çocuk eğitim evleri, huzurevleri, sevgi evleri, sağlık kuruluşları, öğrenci yurdu, fabrika ve benzeri yerlerde vaaz ve irşat hizmetinde bulunmak” ifadelerinin de kapsamı genişletilerek, “denetimli serbestlik müdürlükleri, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, medya kuruluşları, sosyal hizmet kurumları ve benzeri yerlerde” ifadeleri eklendi.

DİYANET EMEKLİ PERSONELİ DE VAAZ İÇİN SAHAYA ÇIKARACAK

Yönetmeliğin 48. Maddesinde yer alan “Dini yükseköğrenim mezunu olmak şartıyla; Başkanlık personeli, dini eğitim-öğretim veren fakülte ve yüksekokulların öğretim elemanları ile imam-hatip liselerinin öğretmenleri mahalli müftülükten izin almak suretiyle vaaz edebilirler” ifadelerinde de kapsam genişletilerek Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan emekli olan personele de vaat etme yetkisi tanındı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANINA BAKAN YETKİSİ

Yönetmeliğin 51. Maddesinde yer alan “Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür” ifadeleri, “Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür” şeklinde değiştirildi.

 

2669310cookie-checkDiyanet İşleri Başkanı’na bakan yetkisi geliyor!
Önceki haberBingöl ve Elazığ’da da 5 ve 4.8’lik deprem
Sonraki haberAfetzede kadınlar: ‘Sorunlarımız büyük, ihtiyaçlarımız karşılanmıyor, güvende hissetmiyoruz’
YUSUF YAVUZ
YUSUF YAVUZ (GAZETECİ-YAZAR) Isparta, Sütçüler'de doğdu. 1990’da edebiyatla ilgilenmeye başladı. Deneme ve inceleme tarzındaki ilk yazıları 1996 yılında 'Atatürkçü Ses' Dergisi’nde yayımlandı. Aynı yıl yerel ölçekte yayın yapan kanallarda 'Dönence' başlıklı radyo ve televizyon programları hazırlayıp sundu. 1999 yılında Antalya'da kurulan Müdafaa-i Hukuk Dergisi’nde yazmaya başladı. 2001’de Gazete Müdafaa-i Hukuk’ta Muhabir-Temsilci olarak görev aldı. Daha sonra adı 'Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk' olan dergiyle bağını temsilci-yazar olarak sürdürdü. 2001-2007 yılları arasında Kaş Kitap Şenliğini organize ederek başta çocuklar ve gençler olmak üzere yöre insanının kültür, sanat ve edebiyat çevreleriyle buluşmasını sağladı. 2005 yılında Muğla ve Antalya arasındaki sahil bandında yaşanan yabancılara toprak satışına ilişkin yaptığı araştırmalar önemli etkiler yarattı. Deneme, inceleme, röportaj, düz yazı, haber ve yorumları; Cumhuriyet Akdeniz, Odatv, Yeni Harman, Edebiyat ve Eleştiri, Yolculuk, Evrensel, Atlas, Magma, Aydınlık, Birgün, Açık Gazete gibi dergi ve gazetelerde yayımlandı. Antalya merkezli VTV Televizyonunda, Pelin Gel Ağan'la birlikte 'İki Ağaç İçin' adıyla 16 bölümden oluşan bir program hazırlayıp ve sundu. Kanal V Televizyonunda, Biyomühendis Çağlar İnce ile birlikte, Yörük kültürünü ve tarihsel köklerini ele alan 'Islak Çarıklar' adlı belgesel haber programı hazırlayıp sundu. Araştırma yazılarından bazıları, 'Yer Bize Çimen Verdi' ve 'Darağacına Takılan Düşler' adıyla belgesel filmlere de konu olan Yavuz, şu sıralar 'Islak Çarıklar' adlı bir belgesel haber programı için çalışmalarını sürdürüyor. Ağırlıklı olarak arkeoloji, çevre, kentsel dönüşüm ve tarım konularını ele alan çalışmalar yapmayı yazılı ve görsel medyada sürdüren Yavuz, yıkım politikalarıyla tarımdan hayvancılığa, kültürden mimariye kırsal yaşamın dönüşümünü ele alan araştırma yazılarıyla tanınıyor. Ziraat Mühendisleri Odası Basın Ödülü, Çağdaş Gazeteciler Derneği Belgesel ödülü, Türkiye Ziraatçılar Derneği Tarım ödülü, Kubaba Derneği kültür hizmeti ödülü'nün yanı sıra Türkiye Ormancılar Derneği gibi çeşitli meslek odası, kurum ve kuruluşlar tarafından ödüle layık görülen Gazeteci Yusuf Yavuz, Likya'dan Teke yöresine uzanan coğrafyadaki su kültürüne ilişkin uluslararası bir sanat projesinin de danışmanlığını ve metin yazarlığını üstleniyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.