EİT liderler zirvesi Tahran’da başladı

Sadabat Sarayında düzenlenen 10. EİT zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Gül, “EİT zirvesinin tüm dünyada çok ciddi etkileri görülen küresel bir ekonomik krizin yoğun şekilde hissedildiği bir dönemde gerçekleştiriliyor olmasının toplantının önemini daha da artırdığını” söyledi. 

Gül, “yaşanan küresel ekonomik kriz neticesinde gelişmiş ülkelerde ekonominin küçülmesi, gelişmekte olan ülkelerde ise ekonomik büyümede görülen yavaşlamalar, ülkelerimizin de bu krizden belirli ölçüde etkilenmesini tabiatıyla kaçınılmaz kılmaktadır” dedi. 

Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye’nin dış politikasında Avrasya boyutunun çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, “Avrasya coğrafyasında barış, istikrar ve refahın sağlanması amacıyla tarihi ve kültürel bağlara dayanan ilişkilerimiz bulunan bölge ülkeleriyle ilişkilerin her alanda geliştirilmesine büyük önem veriyoruz” diye konuştu. 

“Avrupa ve Asya’nın enerji ve ticaret koridorlarıyla birbirine bağlanması ve bölgesel işbirliği için yeni dinamikler yaratılması için çalışıyoruz” diyen Gül, “Bölgemizde ekonomik işbirliğinin ve kalkınmanın desteklenmesinin sürekli ve kurumsallaşmış bir diyaloğu gerekli kıldığını düşünüyoruz. Bu anlayışla EİT’nin bölgemizde oynadığı role ayrı bir önem atfetmekteyiz” ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Gül, “küreselleşme olgusunun belirleyici hale geldiği günümüzde yaşanan siyasi ve ekonomik sorunların ülkelerin sınırları içerisinde kalmasını imkansız hale getirdiğini” söyledi. 

“Ülkelerin, vatandaşlarının refah ve güvenliğini tek başlarına ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeden sağlamaları giderek zorlaşmıştır” diye konuşan Gül, “Bu yeni küresel ortamda bölgesel örgütlerin öneminin de giderek artmakta olduğu gözlemlenmektedir” dedi. 

Gül, konuşmasının sonunda ev sahibi ülke Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve katılımcı ülke liderlerine başarı dileklerinde bulundu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.