Hangi meslek?

Bir başka deyişle, toplum eğer ilme değer veriyorsa, orada ilim adamlarının  itibarı varsa, o toplumda insanlar,  araştırmacı veya bilim adamı olabilecek yolları denerler veya tercih ederler.
      
Eğer o toplumda, (meselâ) siyasetçilerin ellerinin altında korkunç derecede maddi imkanlar veya güç  bulunuyorsa, olması gerekenden fazla itibar  görüyorlarsa  (bu durum genellikle  geri kalmış toplumlarda olur)  o toplumda siyaset,  aslında meslek olmamasına rağmen,  meslek olarak yıllarca devam ettirilebilecektir.
        
Bir  toplumda,  sanatkâr veya sanatçı itibar görüyorsa,  o toplumda sanat, çok rahat meslek olarak seçilebilecektir.
        
Eğer bir toplumda para, her şeyden daha önce geliyorsa, orada insanlar,  para sahibi olmak için belki de birçok değerlerini kaybetmek pahasına  bir şekilde para sahibi olmaya çalışacaklar.
        
Halka hizmetin herkesçe takdir edildiği toplumlarda insanlar, bu hizmeti yerine getirebilecekleri mesleklere yönelecekler.
      
 İnsanların kendi mesleklerini seçtikleri veya seçmeye çalıştıkları doğrudur. Ancak,  bu seçimi yaparken (şuur altında) yukarda saydıklarımızın etkili olduğu da inkâr edilemez.
      
Bizde nasıl mı?
       
Sadece yukarıdakilerle karşılaştırın,  sonucu  benden daha iyi göreceksiniz.
       
Bu satırları yazarken aklıma geldi. Denebilir ki : “Kardeşim, insanların herhangi bir iş bile bulamadığı bir zamanda,  sen de amma fantezi şeylerden bahsediyorsun.“ Haklı da olabilirsiniz…
      
Toplumlarda  olumlu değişmelerin ve gelişmelerin,  önce düşünce yapısında başladığını ve ancak bunu pratiğe dökebilenlerin,  problemlerini halledebildiği fikrini doğru bulmuyor  musunuz?
      
Kim bilir? Belki,  bizde de başlamıştır…izzettinicin@hotmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.