İşsizlik ödeneği, kira artışı, sütten alınan vergi: Ekonomik düzenlemelere ilişkin torba yasa kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda, ekonomi alanında değişiklikler içeren torba yasa kabul edildi.

Yasanın bazı maddeleri şu şekilde:

  • İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için “son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma” şartı kaldırılacak, hizmet akdine tabi olarak çalışmak yeterli olacak.
  • Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil 1000 liradan az olamayacak.
  • Hayvancılığın desteklenmesi kapsamında yurt içinde yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan binde 1’lik pay kaldırılacak.
  • Yenilenen kira dönemlerinde artışlar, bir önceki kira yılında TÜFE’deki 12 aylık ortalamayı geçemeyecek.
  • Şalgam suyu, Türk Gıda Kodeksine göre, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV alınmayacak.
  • Er ve erbaşların genel sağlık sigortalı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babaları, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında sayılacak.
  • Cumhurbaşkanınca belirlenen, Türkiye tarafından düzenlenecek uluslararası organizasyonlar ve toplantıların yürütülmesine yönelik sorumlu idarece yapılacak mal ve hizmet alımları Kamu İhale Kanunu hükümlerinden istisna tutulacak.
  • İhtiyaç halinde Cumhurbaşkanı kararıyla insani yardım kampanyası başlatılabilecek. Yurt dışında meydana gelen afet ve acil durum hallerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla sınırlı olmak üzere bu hesaptan ve insani yardım kampanya hesaplarından yapılacak harcamalar, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.
  • Kamu kurum, kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70’i gelir vergisinden istisna olacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 100’e kadar artırabilecek ya da sıfıra kadar indirebilecek.
  • Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye’de uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etmek üzere, yetkili tek kurum olacak.
2263550cookie-checkİşsizlik ödeneği, kira artışı, sütten alınan vergi: Ekonomik düzenlemelere ilişkin torba yasa kabul edildi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.