Onbeş yıllık dönemin heba edilmesi

AKP’nin onbeş yıllık süresi başarılı mı?   Bu hafta konumuz bu.

Ekonomik olgular aynen renkler ve lezzetler gibi kişisel zevklere tabi değildir. Ekonomi demir bilye gibi somuttur, serttir, iktidarları yüceltir de, çökertir de, yeter ki halk durumu net olarak algılasın!

Şimdi, adım adım yürüyüp, durum değerlemesi yaparak, olabildiğince algılamayı bozacak parazitlerden soyutlanmış net görüntüyü elde etmeye çalışalım.

Önce kısa tarihçe eşliğinde mukayeseli olarak bugünün değerlemesine yönelelim. 2000’lere geliş tünelindeki kâbusu hatırlayalım ve o kâbusun yanına günümüzün görüntüsünü koyalım. Şöyle ki, geçmişte maalesef sağlığı sarsılmış bir başbakanın gölgesindeki koalisyon hükümetinde ülke o denli sıkışık anlar yaşadı ki, sonunda IMF’ye teslim olarak, uygulanabilir bir plan talep etti. Daha sonra, 2001 krizi ertesinde Derviş tarafından revize edilen programın uygulamaya koyulmasından kısa süre sonra, AKP hasta konumlu ekonomiyi, reçetesi ile birlikte devraldı. Bugün, girdiği her badireyi oldukça rahat atlatabilen iktidar partisi yönetiminde, IMF’ye olan borçlar ödenmiş, halk sanki işinde gücünde günlük yaşamını huzurla sürdürüyordur. Hatta, ülkenin bir bölümünde yollar, köprüler, tüneller, dev projeler yapılıyor, insanlar için spor salonları açılıyor, her yaş ve kesimden insanlar bunlardan yararlanabiliyor (mu?), vs..vs. Hepimizin günlük yaşamda gördüğümüz ve bildiğimiz durumu kısaca özetleyecek olursak, buzdağının görünen kısmı oldukça olumlu tablo veriyor. O zaman, bu başlık niye; onbeş yıllık sürenin heba edilmesi ne demek, nasıl olmuşta bugünkü sonuç öngörülememiş (mi!)?

Geçiş yaparken hemen şunu belirtmem gerekiyor ki, iktisat sistem işidir ve her ülke ekonomik kimliğine göre sistem bütünselliğinin bir elemanıdır. Her ülke ekonomik kimliği ve merkeze göre konumlanışı derecesinde sistemin ağa-babasının çıkarı doğrultusunda saptanmış küresel kurallardan fazla dışarı çıkamaz. O zaman önce küresel ağa-babanın kurallarının hangi koşullarda belirlenmiş olduğuna bir göz atalım. Birincisi, sistemin adı “kapitalizm” dir. Ağa-baba olarak bir devleti değil, küresel sermayeyi dikkate almak durumundayız. Ağa-baba sermaye olunca, içinde oluştuğu coğrafi-siyasi örgüt de onun devletidir. İkincisi, günümüz ağa-babalarına kafa tutabilecek karşıt ağa-babalar yoktur. Üçüncüsü, ağa-babaların büyüyen cüssesi karşısında beslenme kanalları görece zayıflamış, yani kâr oranlarının gerilemiştir. İşte bu üç temel koşulun yaşandığı günümüzde ilan edilen “yeni dünya düzeni” içinde ağa-babalar bir yandan aralarında rekabeti yaşarken, diğer yandan da yeni sömürü merkezlerine saldırmaktalar. Ne var ki, yeni dünya koşullarında gerçekleştirilen saldırılar geçmişte olduğu gibi asker ve silahla olmayıp (keşke öyle olsa idi!), reel ve finansal araçlarla yapılmaktadır. 2000 yılı programı, neoliberal koşullar altında Türkiye’nin mali, finansal ve reel açılardan denetimsiz dış dünyaya açılmasının, yani güvenli yatırım yeri arayan ağa-baba finansal ve reel sermaye unsurlarına güvenli ve denetimli piyasa oluşturulmasının kurallarından ibaretti. AKP’nin onbeş yıldır sadakatle uyguladığı, ekonomiyi her yönden zedeleyeceği açık olan programın gerekçesi ekonomiyi yeniden yapılandırmak ve sorunlara çözüm bulmak olarak sunuldu. Toplumsal kabul için öyle sunulması gerekiyordu. Gerçekte ise, IMF’ye olan borç bitirilirken ekonomi küresel serseri paraya yönlendiriliyordu; Merkez Bankası ile bütçe açığının ilişkisi dar sınırlarda tutulurken, yüksek faize zemin oluşturuluyordu; ekonomi serbestleştirilirken toplumsal birikimlerin yerli ya da yabancı ağa-babalara devri sağlanıyordu. Bu çerçevede tarım destekleme saçmalığı ve daha birçok uyum (daha doğrusu, teslimiyet!) uygulamaları da devreye sokuldu. Ne hazindir ki, “liberal” yaftalı bu ekonomik esaret programı halkımıza onbeş yıllık bir sahte pembe dönemi yaşattı ve teslimiyetçi iktidarı ayakta tutabildi. İktidarın ilk dönemlerindeki ekonomik liberal görüntüler, vesayeti yıkma söylemleri ile siyasi liberalizmle de birleşince süreç ciddi ivme kazandı. İşte bugün ekonomik olarak Batı’ya entegre olan ekonominin yerli ve milli özelliği bu kadardır!

Onbeş yıl içinde Batı kaynaklarına dayanarak yaşanan sahte pembe dönemin, maalesef, sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çünkü hem Batı ekonomileri giderek artan sıkışıklıkla karşı karşıya, hem de Türkiye’nin kaynakları suyunu çekmek üzere. Batı’daki sıkışıklık derinleştikçe, doğal olarak, Türkiye’nin Batı’dan çekmek durumunda olacağı kaynağın da fiyatı yükselecek, yani Türkiye giderek yüksek erime pahasına ancak bugünkü durumunu korumaya ya da çok düşük oranda ilerlemeye gayret edecektir. Bu da, üretimden daha yüksek pay verme pahasına bugünü korumak demek, yani gelecekten yemek demektir. Gelecek neslin kararda bulunmadığı bir ortamda, kendi kararlarımızla çocuklarımızın, torunlarımızın kısmetini yiyoruz ya da bugünkü düzeyimizi koruyabilmek için dış dünyaya yediriyoruz.

Tabii ki, bireysel olarak her birimiz ne bu durumu algılayabiliyoruz ne de aksi karar alma yeteneğini haiziz. Kararları siyasi erk aldığına göre, buzdağının altını göremeden siyasi erki destekleyen halkımız, aslında çocuklarımız ve torunlarımızın kısmetini kaşıkla önümüze süren siyasi erke kepçe ile oy sunmaktadır. Yetersiz iç tasarrufu dış destekle kapatmamız, içte demokratikleşmeyerek beynin göçüne yol açmamız, kaynaklarımızı etken kullanmayıp piyasa kuralında savurmamız, çocuklarımızın ve torunlarımızın ekmeklerinden çalıyoruz olmamızın günümüzdeki görüntüsü ve sebebidir.

Böyle davranmayıp, oy avcılığı peşine düşmeyip, dış dünyada gezinen serseri parayı toprağa ve binaya değil de, sanayi üretim ünitelerine yatırabilse idik, tarım destekleme politikasını rasyonel esaslara oturtabilseydik, akademisyenlere ve gerçek aydınlara ülkede nefes alma olanağı sağlasa idik, hem bu nesil, hem de torunlarımız daha müreffeh bir yaşam sürdürebilirdi. Peki, bunları yapabilir mi idik? Eğer iktidar yüzeysel eleştirilerin altında, ana politikalar itibariyle bu denli Batı yanlısı olmasa idi, yapabilirdik. Diğer yandan halkımız buzdağının altını algılayıp, siyasi tercihini öylece kullanmış olsa idi yapabilirdik. Ekonomide başarılı olmayıp, sahte pembe tablo oluşturan siyasi erk bu yolu da halkın kutsal duygularını sömürerek kapattı. Batı bağımlılığı devletçilik dönemi hariç, hemen her dönemde yaşanmış, Türkiye Batı sermayesine sadakatle hizmet sunmuştur. Hizmetin vüsatı, 1980 finanslaşma ile yükselmiş, AKP’nin uyguladığı teslimiyetçi IMF-Derviş programı ile de şahikasına çıkmıştır. Dünya kaynakları görece bol iken ve özellikle de sistemler çatışması yaşanırken yaşam oldukça pembe idi. Dünya halini anlamak için son Davos haberlerini yeni görülmüş olağanüstü haber gibi veren gazetelerde göz gezdirmeye hiç gerek yok. Kaldı ki, ağa-babalar toplantısı olan Davos’ta gerçek de dillendirilemeyecekti, dillendirilmedi de! Her güzel an(!) gibi, o anlar da bitmektedir. Bu durumda iç baskı ya da dış çatışma vs gibi manevralarla dikkatleri başka alanlara çekerek siyasi erkin hayatiyeti kısmen uzatılabilir, fakat artık bunun bedeli, maalesef, iç erime ve/veya huzursuzluktur.

Unutmayalım ki, sistemler demir bilye gibidir. Sistem dışına çıkmayıp, içinde kalıp merkeze yaklaştıkça kararda söz sahibi olunur, uzaklaştıkça kararın uygulayıcısı konumuna girilir. İleriki yazılarda, bu bağlamda, sistem konusu, eğitim sistemi, adalet sistemi ve sair kurumlar üzerindeki siyasi manevraları, görüntüleri ve gerçek işlevleri bağlamında Batı bağımlılığı ile ilgisi açısından tartışalım.

 

2159180cookie-checkOnbeş yıllık dönemin heba edilmesi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.