TEB’de “Küba ve Venezuella’ya yakından bakış”

Etkinlikte önce Venezuella’da devrimin derinleştirilmesinde öne çıkan komünlerle ilgili 10 dakikalık bir video gösterimi yapıldı. Venezuella’da bugün 20 bine yakın sayıda işler halde bulunan komün var. Bu komünler bir yandan halkın günlük yaşam sorunlarına eğilirken diğer yandan da, kitlelerin politik sürece doğrudan katılmalarını sağlıyan en önemli iktidar araçları haline gelmeye başlamış durumda. Katılımcılar video gösterimi sayesinde komünlerin bu yanına ilişkin önemli ayrıntıları izleme şansına sahip oldu.

Gösterimin ardından TEB Fikir Kulübü adına yapılan konuşmada neden böylesi bir etkinliğe ihtiyaç duyulduğu anlatıldı. Açıklamada Küba ve Venezuella’nın sosyalistler açısından taşıdığı öneme değinildi bu iki ülkeyle dayanışmanın yanında yaşanan son dönem gelişmelerini doğru anlamak için de böylesi bir etkinlik düzenlendiği ifade edildi.

Panel Söyleşide ilk sunumu yapan Mustafa Turus Latin Amerika’nın değişik ülkelerinde sosyalistler için umut teşkil eden gelişmelere değindi. Turus Venezuella’ya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ülkede yaşanan sosyal hareketin önderliğin önünde gittiğini, halkın kendi karar mekanizmalarına sahip olduğunu ve bunun çok önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Turus yapılan etkinliğin Küba ve Venezuella ile dayanışma noktasında önemli olduğunu ve bu yönlü çabaların arttırılması gerektiğini söyledi.

Panel-Söyleşi’ye “Rock Around the Blockade” adına katılan Trevor Rayne, Küba’da uygulanan dönemsel politikaların sosyalizmden sapma olarak görülemeyeceğini, ülkedeki siyasal sistemin bu kararları uzun bir tartışma süreci sonunda aldığını ve önlemlerin israfı engelleme ve üretimi arttırma amacınını gerçekleştirmeye dönük olduğunu ifade etti. Rayne Küba’daki gelişmeleri sosyalizmden ödün ya da geriye dönüş olarak niteleyenlerin sosyalizmin ya da Küba’daki yönetimin düşmanları olduğunu ve saldırılarının sistemin yaşaması ve gelişmesinden duydukları korkunun eseri olduğunu söyledi. Rayne konuşmasının sonunda Küba’daki gelişmeler hakkında çarpıtılmış ve yanlı haberler yapan bir İngiliz gazetesini yırtarak protesto etti. Konuşmacınını bu davranışı salondan büyük alkış aldı.

“Hands of Venezuella” adına konuşan Matt Stevenson ise iç ve dış güçlerin Venezuella’daki sosyalist iktidarı ve uygulamalarını yıkmak, devrimin ilerlemesini durdurmak amacıyla çok yoğun bir karşı devrimci faaliyet içinde olduklarını söyledi. Ülkenin sosyalizme doğru ilerlediğini ancak şu anda sosyalist olmadığını, kapitalist güçlerin geriletilmelerine rağmen hala güçlü olduklarını ifade eden Stevenson ülkede yapılanların bütün dünyaya esin kaynağı olduğunu belirtti.

Panel Söyleşi’nin son kısmında soru cevap kısmına geçildi. Bu bölümde ağırlıkla Venezuella üzerine sorular soruldu. Bu sorulara Mustafa Turus ve Matt Stevenson detaylı cevaplar verdiler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.