TİSK, Emek Platformu’nun eylemine karşı

TİSK’ten yapılan açıklamada, Emek Platformu Başkanlar Kurulu’nun Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısının yasalaşmaması amacıyla aldığı eylem kararı değerlendirilirken, işyerlerinin üretimini durdurma sonucu doğuracak yöntemlerin, yasal olmayacağı uyarısı yapıldı.


TİSK açıklamasında, şöyle denildi:


“Öncelikle, Hükümetin bir yasa tasarısına yönelik söz konusu eylemlerin, bu konuda hiç taraf olmaması gereken ve müktesep hakları bugüne kadar korumuş işyerlerinin üretimini durdurma ve engelleme niteliği taşıması nedeniyle başta Anayasa, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, Borçlar Kanunu ve birçok kanunlarımız karşısında “kanunsuz grev” olduğu açıktır.”“KABUL EDİLEMEZ”


“Genel Grev” niteliği taşıyan söz konusu eylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, üretimin engellenmesinin söz konusu olmaması gerektiği ifade edildi. TİSK’in, işçilerin kazanılmış haklarının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışma barışının sağlanması ve sürdürülmesi konularına her zaman olumlu baktığı ifade edilen açıklamada, “Ancak, son olarak karşımıza çıkan, ekonominin, milli servetin ve işyerlerinin zarar göreceği kanunsuz genel grev şartlarında TİSK’in suskun kalması beklenemez ve beklenmemelidir” denildi.


YASA’YA TİSK’İN DE İTİRAZI VAR


TİSK açıklamasında, Konfederasyon’un, mevcut tasarının bazı maddelerindeki düzenlemelere ilk günden beri karşı görüş belirttiği hatırlatılarak, OECD Ülkeleri ortalamasına göre iki kat yüksek olan istihdam üzerindeki yüklerin, son taslakla daha da artırılmasının kendilerini rahatsız ettiği ifade edildi.


Açıklamada, “Dünya ekonomisindeki genel çalkantılar en üst noktada iken, Ülkemizin içinde bulunduğu bu olumsuz tabloyu düzeltme görevi temelde Hükümet başta olmak üzere taraflara düşmektedir. Hükümetimizi, kriz dönemlerinde fonksiyonu özel önem taşıyan Ekonomik ve Sosyal Konsey’i derhal toplantıya çağırmaya; İşçi ve Memur Konfederasyonlarını da kanunsuz eylemlere başvurmaktan biran önce vazgeçmeye ve sağduyuya davet ediyoruz” denildi. 


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.