Yabancı diller öğrenmek yararlı olabilir

Fakat, Fransızca ve İsyanyolca sınıfları yıllarından   sonra  bile, ben hala, maalesef eli boş ortaya çıkarım.Benim zayıf dilbilimsel  öğrenme  yeteneklerim, aile hayatımı bile etkiledi. Tagalog’u – Filipinlerin ana dili – anlayabilmeme rağmen,  onu çok çok az konuşabilirim. Bana güvenin, bir dili konuşma yeteneksizliğine karşı anlayış, yeni  yıl  akşam yemeği masasında  akrabalardan ağır soru sorma ve azarlama,  ayağa kaldırabilir (teşvik edebilir).


Ve haklı olarak öyle. Bir dil bilme  sözkonusu olduğunda pekçok yararları vardır.


Londra’da Üniversite Kolejinde araştırmacılar tarafından yürütülen bir 2004 çalışmasına göre, yeni diller öğrenme, beyin gücünü arttırabilir. Ve, daha sonra başlamak yerine daha erken  başlamak için iyi nedenler vardır. Çalışma, aynı zamanda, diğer dilleri hayatta daha sonra öğrenen insanların, daha önce öğrenen insanlar kadar akıcı olmayacağını buldu (keşfetti).


Dünyadaki birçok ulus, bu gerçeğin farkındadır. Avrupa gibi ülkelerdeki çocuklar, kendi  dillerinden başka bir dili,  ilköğretim okulu kadar erken öğrenmeye başlar. Uygulamalı Dilbilim için Merkez’e  göre, ilköğretim okulu peryodunda diğer dili öğrenmede öğrenciler çok yararlanabilir.


Amerikalı öğrencilere gelince, onların birçoğu, orta okul veya yüksek okula kadar, yabancı dil kurslarını denemezler. Kolej öğrencileri bile, böyle  sınıflara, sadece, mezun olmak için ihtiyaç olan  yabancı dil zorunluluğu  yüzünden  katılır.


Çok dilli olma, sadece diğer kültürler ile birinin bağlantısı artmaz, fakat aynı zamanda iş piyasasında onlar için daha çok fırsatlara yol açabilir. İşverenler, ikinci bir dili konuşabilen adaylara değer verir. Böyle adaylar ve çalışanlar, İkidil Hizmetleri Şirketine göre, bir şirket içinde yukarı yükselmek için daha çok eğilimlidir.


Yabancı diller, sadece beynimizin fonksiyonlarını geliştirebilmez, fakat, diğerleriyle sosyal  becerilerimizi  de  geliştirebilir. Kültürel olarak her gün büyüyen memleketimizin lehinde, Amerikalılara, diğer ana dilleri öğrenmeyi   araştırması için ne kadar fırsatlar verilirse, o kadar iyi  olur.  Bize ait  ve bizimkinden farklı diğer kültürler hakkında öğrenebiliriz. Bununla birlikte, herkes İngilizce konuşmaz. CIA Dünya Gerçek durum Kitabına göre, dünya nüfusunun sadece %5.6 sı, bir asıl  dil olarak,  İngilizce konuşur.


Ve, Amerika için antipatinin  küresel  oybirliği  nedeniyle, belki de  diğer dilleri öğrenme,  bize o duyguları gidermede yardım edebilir. Yabancı bir dilin nasıl konuşulacağını bilme,  bizi daha az  vatansever yapmaz. Gerçekten, o, küresel akranlarımızdan gereken saygıyı bize   kazandırabilir


early-advantage.com’a göre diğer dilleri öğrenme; akademik test sonuçları, kelime bilgisi, kendine güven, kültürel bağlantıları inşa etme ve devam ettirme, küresel bakışımız ve aile ilişkilerimizi de geliştirebilir.


Diğer bir dili öğrenme,  sıkı çalışma ve fedakarlık ister. Fakat, hayatta aldığımız  hemen hemen her şey,   aynı miktar çabayı gerektirir. Sonunda,  başka bir dili bilme, gelecekte  son derece yararlı bir şey olabilir.


Yeni Yıl’ın  kararlarını gözönüne alın.  Bir İngilizce kursuna katılmak için ilk adımı atın ve sunulan şey içine yoğunlaşın. Şüphesiz isterim,  çünkü  bu gelen Yeni Yılın  ucu bucağı olmayan  eziyetini  çekmenin başka bir yılına katlanmak zorunda olmak, artık ona  değmez.*İngilizce Öğretmeni Y.Müh. Naim Uygun tarafından İngilizce’den tercüme edilmiştir.


http://www.pekiyi.150m.com   
dersogren@gmail.com 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.