AKPM, AKP için bildiri imzalatıyor

Edinilen taslak bildiri metninde, kapatılma davasından ve Anayasa Mahkemesinin, açılan davayı incelemeye alma kararından ”endişe duyulduğu” bildirildi.


”Yargı bağımsızlığına saygı ilkesinin önemine” vurgu yapılan bildiride, ”bununla birlikte, çoğulcu demokrasinin çalışması için örgütlenme ve ifade özgürlüğünün de önemine” atıfta bulunuldu. 


Bu özgürlüklerin siyasi yaşam için önemli olduğu kaydedilen bildiride, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ifade özgürlüğü ve örgütlenme hakkıyla ilgili maddelerine dikkat çekildi. 


Bildiride, Türk yargısının, parti kapatma ve siyasi yasak konusunda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği örnek kararları dikkate alması çağrısında bulunuldu. 


Bildiride, AİHM’nin daha önce Türkiye’de parti kapatma davalarına ilişkin verdiği aleyhte kararlara da atıfta bulunuldu ve Türkiye’de 1995, 2001 ve 2003 yıllarında siyasi partilerle ilgili yapılan anayasal değişikliklere rağmen, parti kapatma davalarının devam ettiği ve bunun da bu konuda daha fazla reform yapılması ihtiyacını ortaya koyduğu ifade edildi.


Bildirinin sonunda, Türkiye’ye demokratik reformlara devam etmesi çağrısında bulunuldu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uygun bir biçimde siyasi partilerle ilgili yasada anayasal reformlar yapılması çağrısında bulunuldu. 


Başkanlık bürosunda yapılan toplantının ardından bugün imzaya açılan bildiri, sadece altına imza atan parlamenterleri bağlıyor ve AKPM’nin ortak tavrı olarak kayıtlara geçmiyor.
  

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.