Alakır’da bir ÇED iptali daha

Alakır Nehri Kardeşliği, Valiliğin mahkeme kararını bir an önce uygulamaya koymasını talep etti.

MAHKEME, SİT KARARINI DİKKATE ALDI

Davayı gören Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin iptal kararını kararını gerekçelendirirken, geçtiğimiz aylarda sonuçlanan ‘Alakır vadisinin SİT alanı ilan edilmesi’ yönündeki bir diğer mahkeme kararını da dikkate aldığı öğrenildi. Mahkemenin gerekçeli kararında, “ihtilaf konusu bölgenin doğal, kültürel ve arkeolojik değerler ile ulusal miras kapsamında korunması gerekli peyzaj ve doğal çeşitliliğe sahip olduğunun uzman bilirkişiler marifetiyle tespit edilmiş olması karşısında, dava konusu işlemde hukuka, kültürel, doğal, çevresel ve sosyal değerler ile kamu yararına uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği görülmekte olup, dava konusu HES projesininde içinde yer aldığı Alakır Vadisinin 1. derecede doğal sit alanı özelliğinde olduğunu belirleyen bu karar karşısında, anılan alanda yapılacak bu nitelikteki bir projenin önemli çevresel etkilerinin olmadığı düşünülemeyecektir” görüşüne yer verildi.

VALİLİK KARARI UYGULASIN

İki yıldır yöre halkıyla birlikte vadideki tüm canlıların yaşam hakkı için mücadele eden Alakır Nehri Kardeşliği (ANK) gönüllülerinden Tuğba Pınar Günal, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada; ”yaşamı ve geleceği korumak adına yürüttüğümüz mücadelenin hukuksal ayağında açtığımız davaların lehimizde sonuçlanmaya başlaması umut verici. Ancak mahkeme heyetince ‘yüce Türk milleti’ adına alınan bu kararın, yürütme organı olan Antalya Valiliği tarafından derhal uygulamaya konulmasını istiyoruz” görüşünü dile getirirken, Alakır Nehri Kardeşliği gönüllülerince yapılan açıklamada ise tüm canlıların yaşam hakkı adına yürütülen bu mücadelenin sonuna kadar takipçisi olunucağının altı çizildi.

ALAKIR’DA SEKİZ HES PROJESİ BULUNUYOR

Daha önce benzer şekilde mahkemece ÇED Gerekli Değildir kararı iptal edilen Alakır’daki Kürce HES’e ait projenin koordinatları değiştirilerek yeniden ÇED Gerekli Değildir kararı verilmişti. Alakır’da üçü tamamlanan, biri inşaat dördü de proje aşamasında olan toplam sekiz adet HES projesi bulunuyor. HES projelerine karşı açılan davalar sonucunda toplam beş HES’in ÇED Gerekli Değildir kararını mahkeme iptal etmişti. ÇED Gerekli Değildir kararı iptal edilen Alakır II. HES’in, vadinin biyoçeşitlilik yönünden en zengin noktasında inşa edildiği belirtiliyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.